25 май 2018г.

Трето намиране честната глава на св. Иоан Кръстител, ден на Африка, ден на безследно изчезналите деца ....

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Ново примерно райониране и изборна система

 

Положението днес. При всички смесени изборни системи, а и при използваната у нас от 1991 г. пропорционална система, стои въпросът с районирането. Тук можете да се запознаете с виждането на проф. Михаил Константинов >>>>>>>>>>>>>>>