На вниманието на Теменужка Петкова и Иван Иванов (КЕВР)

В България, за да инсталираш на покрива си соларен масив, каквато кампания е поел Google в САЩ, са нужни минимум две години за местене на папки, събиране на подписи и удряне на печати. Да не броим другите разходи, включително и за платено благоразположение.

Ако всички български покриви бъдат покрити по този начин, това ще е равно на строителство на АЕЦ.

Ще намалее отоплението с дърва, въглища и нафта, а това ще има отражение върху чистотата на околната среда. Ще се удари по сечта. Ще се увеличи независимостта на домакинствата от електро-снабдителните дружества. Ще бъдат решени проблемите с покриви и комини - счупените керемиди, системното "преасфалтиране" на глупаво направените покриви на панелките. 

Ще се даде тласък за изграждане на "умния дом".

Това ще има отражение върху цялото стопанство - дърводобив, въгледобив, ще бъдат засегнати интересните сдружения за "възобновяеми източници", ще се промени структурата на ценообразуването на електричеството не само за битови цели, ще възникнат нови професии, ще се открият нови работни места, които са синхронни на научно-техническата революция.