Начална буква на името Й (втора част)

ЙЕЖИ,СТАНИСЛАВ,ПАЦ,,ПОЛША,2011-02-23,"Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол","Неустановена принадлежност", ЙОАКИМ,ЗАПРЯНОВ,КАФАЛИЕВ,,"ГР.ХАДЖИДИМОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЙОАКИМ,СТЕФАНОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЙОАКИМ,ТРЕНДАФИЛОВ,ЦВЕТКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЙОАН,БОЯНОВ,СПАСОВ,1930-10-31,"С.ПЛАНИНИЦА, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЙОАН,КИРИЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЙОАН,КИРИЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-02-18,"Български туристически съюз","Неустановена принадлежност", ЙОАН,САВОВ,ВЪЛКАНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЙОАНА,АЛЕКСАНДРОВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност", ЙОАНА,АНТОНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОАНА,ВЕСЕЛИНОВА,БОРИСОВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЙОАНА,ДИМИТРОВА,ЯНКУЛОВА,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност", ЙОАНА,ЕМИЛОВА,РУСЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-28,"Русенски университет ""Ангел Кънчев""","Неустановена принадлежност", ЙОАНА,ИЛИЙЧЕВА,ЙОЦОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ЙОАНА,ЙОАН,ЛЕВИЕВА-СОЙЪР,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЙОАНА,МЕТОДИЕВА,МИЛОШЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОАНА,МИНКОВА,СПАСОВА-ДИКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЙОАНА,МИНКОВА,СПАСОВА-ДИКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-05-27,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЙОАНА,МИХАЙЛОВА,ЕЗЕКИЕВА,,"С.БЪРЗИЯ, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОАНА,НИКОЛОВА,КИРИЛОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-04-28,"Изпълнителна агенция ""Военни клубове и военно-почивно дело""","Неустановена принадлежност", ЙОАНЕЛИ,СТАМЕНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЙОАНЕЛИ,СТАМЕНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ЙОАНИКИЙ,ГЕОРГИЕВ,НЕДЕЛЧЕВ,1939-03-02,"С.ПЕТ МОГИЛИ, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2012-01-17,"Българска Православна църква","Решение № 298 от 17.01.2012 г. - Българска православна църква","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 1018/ 27.02.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на ""Кирилиевич""; писмо рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-731 (Сл)." ЙОАННА,АНГЕЛОВА,ИНГИЛИЗОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-27,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ЙОАННА,АТАНАСОВА,НЕШОВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЙОАННА,ИВАНОВА,ГРИГОРОВА-ИЛИЕВСКА,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ЙОАННА,МЛАДЕНОВА,БОГДАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЙОАННА,ЦВЕТАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2016-02-18,"ЗД ЕВРОИНС","Неустановена принадлежност", ЙОВА,ПЕТКОВА,ПРОДАНОВА-ХАДЖОЛЯН,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЙОВА,СТОЯНОВА,САЕВА,,"С.МАЛЪК ЧАРДАК, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2014-02-05,"Длъжници към Кристалбанк","Неустановена принадлежност", ЙОВЕЛИНА,СПАСОВА,БЕДЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОВИ,ГРОЗЕВ,ХАДЖИЙСКИ,,"С.ЗЕЛЕНИКОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ЙОВИ,ДИМИТРОВ,ЙОВЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ЙОВИ,КИРИЛОВ,ЙОВЕВ,1942-01-25,"С.БАНИСКА, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2013-04-03,"Община Варна","Решение № 2-160 от 03.04.2013 г. - община Варна","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-936 (Вн) и в работно дело IР-450 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

" ЙОВИ,ТОДОРОВ,НАНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЙОВИТА,МАНОЛОВА,ГРИГОРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЙОВКА,БЛАГОЕВА,АЛИПИЕВА,,"С.РОГОЗЕН, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,БЛАЖЕВА,КОПЕВА,,"С.КАМЕНЕЦ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,БОЖИДАРОВА,ЗЛАТЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,БОЙЧЕВА,ПУДОВА,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЙОВКА,БОНЕВА,МАРИНОВА,,"С.ЯСТРЕБИНО, АНТОНОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,БОНЧЕВА,СМИЛОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,БОНЧЕВА,СМИЛОВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,БОЯНОВА,КОСТОВА-ТОНЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ВАСИЛЕВА,ПАНЧЕВА,,"ГР.ОБЗОР, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ВЕЛИКОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ГЕОРГИЕВА,ЖЕЛЕВА,,"С.КОНЕВЕЦ, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ГЕОРГИЕВА,ЙОРДАНОВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ДЕЧЕВА,КУМАНОВА,,"С.ТИЧА, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ДЕЧЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ДИМИТРОВА,ДРАЖЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ДИМИТРОВА,КОСЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ДИМЧЕВА,НИКОЛОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ДИНЕВА,СТАВРЕВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ДОНЧЕВА,ЧЕРКЕЛОВА,,"С.ЛЮЛИН, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ДРАГОЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ЖЕЛЯЗКОВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-05-19,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ЗДРАВКОВА,БАЧОВСКА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ЗДРАВКОВА,БАЧОВСКА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ИВАНОВА,ИЛИЕВА,,"С.РОЗОВЕЦ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ИВАНОВА,КАЗАНДЖИЕВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ИВАНОВА,ТЕЛБИЙСКА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ИВАНОВА,ХРИСТОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ИЛЧЕВА,ВЪЛЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,КАЛЕВА,ТРАНДЕВА,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,КОЙЧЕВА,ЛЕЧЕВА-ШИНКОВА,,"С.КАТУНИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2014-06-18,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,КОЛЕВА,ДЕЛЧЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ЛЮБЕНОВА,ПОПОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,МИКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,МИНЧЕВА,ЧЕПЕЛЕВА,,"ГР.МЪГЛИЖ, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,МИТКОВА,ЙОВКОВА,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,МИХАЙЛОВА,ИВАНЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,НИКОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ОБРЕШКОВА,МАРЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ПАВЛОВА,ИВАНОВА,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ПАВЛОВА,ИВАНОВА,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ПЕТКОВА,ЛЕКОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ПЕТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ПЕТРОВА,ДОБРЕВА,,"С.КОЗЛОДУЙЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ПЕТРОВА,ДОБРЕВА,,"С.КОЗЛОДУЙЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ПЕТРОВА,ДОБРЕВА,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,РАДЕВА,БАНКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,РАЙКОВА,ЯНЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,РАЙКОВА,ЯНЕВА,,"ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,РАНКОВА,АВРЕЙСКА,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,СИМЕОНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ТЕНЕВА,ГЬОКОВА,,"С.СТРЕЛЕЦ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОВКА,ХРИСТОВА,НИКОЛОВА,,"С.ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,АНГЕЛОВ,ГЕНДОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,АТАНАСОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,БОГДАНОВ,ЧЕРВЕНКОВ,,"С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,БОГДАНОВ,ЧЕРВЕНКОВ,,"С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ВЪЛКОВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ГЕОРГИЕВ,ДИМОВ,,"С.ХЛЕВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ГЕОРГИЕВ,ДИМОВ,,"С.ХЛЕВЕНЕ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ДИМИТРОВ,ПАСПАЛДЖИЕВ,1939-05-13,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Решение № 2-84 от 03.10.2012 г. - Министерство на здравеопазването","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-12225 и в работно дело IР-810; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр." ЙОВКО,ДОБРЕВ,ЙОВКОВ,,"ГР.ЗЛАТАРИЦА, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-05-31,"Асоциация на индустриалния капитал в България","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ДОБРЕВ,МАРИНОВ,1938-05-17,"С.ВЕТРЕН, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-05-19,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 131 от 19.05.2010 г.- Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 3064/ 21.09.1967 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 94/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 188/ 07.09.1970 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 222/ 20.10.1971 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2874/ 31.08.1974 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № К-616/ 24.02.1978 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 964/ 21.02.1983 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС на ОУ на МВР-Силистра; със заповед № К-786/ 15.02.1984 г. е изпратен на 2 месечен курс във ВКШ на КГБ-СССР; със заповед № 284/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на ОбУ на МВР-Силистра; със заповед № 1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за зам. директор на РД на МВР-Силистра." ЙОВКО,ЖЕЛЯЗКОВ,ЙОВКОВ,1932-03-17,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЙОВКО,ИВАНОВ,ЙОВЧЕВ,,"С.ДРАГОЕВО, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2011-06-29,"Агенция по геодезия, картография и кадастър","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ИВАНОВ,ЙОВЧЕВ,,"С.ДРАГОЕВО, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ШУМЕН",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ИВАНОВ,КАУКОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ИВАНОВ,КАУКОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ЙОСИФОВ,ПАТАЗОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ЙОСИФОВ,ПАТАЗОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ЙОСИФОВ,ПАТАЗОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,КРУМОВ,СЕМОВ,,"С.НАЙДЕН ГЕРОВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Съединение","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,КРЪСТЕВ,СТЕФАНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ПЕТРОВ,БОГДАНОВ,,"ГР.УГЪРЧИН, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,СПАСОВ,ЦЪРКОВ,1951-09-20,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-01-16,"Държавна комисия по сигурността на информацията","Решение № 2-129 от 16.01.2013 г. - Държавна комисия по сигурността на информацията","Със заповед № Р-018/ 19.06.1984 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач V степен." ЙОВКО,СТАНЧЕВ,ДОЙНОВ,1950-10-15,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Решение № 2-134 от 29.01.2013 г. - община Средец","Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № К 194/09.04.1990 г. на р. д. № ІР 1745; налично л. д. № ІА 3168" ЙОВКО,СТЕФАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2013-09-25,"Община Брегово","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,СТЕФАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БРЕГОВО, БРЕГОВО, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ТОДОРОВ,ВЛАДЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ТОДОРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ТОДОРОВ,ШОПОВ,,"С.СВЕЖЕН, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ХРИСТОВ,ЙОВКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ХРИСТОВ,ЙОВКОВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ЙОВКО,ЯНЧЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЙОВНО,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ЙОВНО,КИРОВ,ЙОВНОВ,,"С.БЪЛГАРИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ЙОВО,НЕДЕЛЧЕВ,НЕНЧЕВ,,"С.ДЪБРАВИНО, АВРЕН, ВАРНА",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЙОВО,ПЕТРОВ,МАНОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-11-13,"Община Враца","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,АНГЕЛОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,АНГЕЛОВ,ВЪЛЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,АНЕЩЕВ,БОНЧЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,БОЯНОВ,ТОПАЛОВ,1931-06-15,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30594 и работно дело IР-16364." ЙОВЧО,ГЕНЕВ,ЙОВЧЕВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ГЕОРГИЕВ,ЙОВЧЕВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ДИМИТРОВ,ЙОВЧЕВ,,"С.ВИНАРСКО, КАМЕНО, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ДИМИТРОВ,ЙОВЧЕВ,,"С.ВИНАРСКО, КАМЕНО, БУРГАС",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ДИМИТРОВ,ЙОВЧЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ДИМИТРОВ,ЙОВЧЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ДИМИТРОВ,КИРОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ДИМОВ,ДИМОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ДИМОВ,ДИМОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ЖЕЛЯЗКОВ,ЙОВЧЕВ,,"ГР.ОМУРТАГ, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ЗЛАТЕВ,ЙОВЧЕВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,КИРОВ,МИТКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,МАРГАРИТОВ,КРУШЕВ,,"ГР.ПОПОВО, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-09-13,"Национална музикална академия ""Проф. Панчо Владигеров""","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,МАРИНОВ,РУСЕВ,1936-10-18,"С.ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност","Чл. 30, ал. 1, т. 1" ЙОВЧО,МАРИНОВ,РУСЕВ,,"С.ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,МАРИНОВ,РУСЕВ,1936-10-18,"С.ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2009-08-05,"Сметна палата","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЙОВЧО,МИЛКОВ,ГОДУМАНОВ,,"С.ГОРНО КЪПИНОВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,МИЛЧЕВ,ЦУРОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,МИТЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,МИХОВ,КАБЗЕВ,,"С.ГЛАВАН, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-09-18,"Университет по хранителни технологии - Пловдив","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,НИКОЛОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,НИКОЛОВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ПАВЛОВ,КАРАДЖОВ,,"С.ТРЪНЧОВИЦА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ПЕТКОВ,ЙОВЧЕВ,,"ГР.КАЗАНЛЪК, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ПЕТРОВ,ЙОВЧЕВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ПЕТРОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,СПАСОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,СПАСОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-05-12,"Приватизирани предприятия - Габрово","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,СТЕФАНОВ,ЧЕРНЕВ,,"ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕ",2010-05-19,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ТОДОРОВ,БАЛАБАНОВ,,"С.БАТОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЙОВЧО,ХРАНИСЛАВОВ,ГАДЖАЛОВ,,"С.БЯЛ ИЗВОР, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОЗДЖАН,МЕХМЕД,АРИФ,,"ТЩ ТЪРГОВИЩЕ ГР.ТЪРГОВИЩЕ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЙОЗДЖАН,ОСМАН,АПТУЛА,,"С.ПЕРПЕРЕК, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОЗДЖАН,САЛИ,ХЮСЕИН,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ЙОЗДЖАН,САЛИ,ХЮСЕИН,,"ГР.МОМЧИЛГРАД, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОЗО,ИВАНОВ,ПЛАЧКОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ЙОЗО,НИКОЛОВ,ГИДИШКИ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЙОЗО,ПЕТРОВ,ДЕЛИПЕТРОВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ЙОЗО,ПЕТРОВ,ДОБРЕВ,,"С.ЖИТНИЦА, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ЙОЛАНДА,ВЕСЕЛИНОВА,ЯНЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЙОЛАНДА,ВИРЖИЛИО,ТОСКАНИ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОЛАНДА,КОНСТАНТИНОВА,ЗОГРАФОВА-ДРАГАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЙОЛАНДА,МИЛЬОВА,ЦЕКОВА,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЙОЛАНТ,МЕТОДИЕВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЙОЛЕТА,ЕМИЛОВА,ГАРВАНСКА-МИТОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЙОЛИАН,МАРИНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ЙОЛИНКА,ЗДРАВКОВА,СТАНЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ЙОЛИНКА,ЗДРАВКОВА,СТАНЕВА,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ЙОЛИТА,ПЕТКОВА,РУСЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЙОЛИТА,ТОДОРОВА,СЛАВЕЕВА,,"С.ПУДРИЯ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ЙОЛО,БОГДАНОВ,ПЕТКОВ,,"С.КУНИНО, РОМАН, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОЛО,ВЪЛКОВ,ВЪЛКОВ,1930-03-01,"С.СТРУПЕЦ, РОМАН, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЙОЛО,ДИМИТРОВ,ЙОЛОВ,,"С.ДОЛНА БЕШОВИЦА, РОМАН, ВРАЦА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЙОЛО,ОЛЕГОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЙОЛО,ПЕТКОВ,ЙОЛОВ,,"С.КАРАШ, РОМАН, ВРАЦА",2010-05-19,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЙОЛО,ЦВЕТАНОВ,ЙОЛОВ,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ЙОНА,СТОИЛОВА,ШОПОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-06-18,"Приватизирани предприятия - Пловдив","Неустановена принадлежност", ЙОНЕТА,ВАСИЛЕВА,КОЛЕВСКА-МИЧЕВА,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОНЕТА,ПЕТКОВА,ЛОЗАНСКА,,"ГР.ТРОЯН, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОНИ,ИВАНОВ,МИХАЙЛОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЙОНИ,ЛЮБОМИРОВА,СПАСОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЙОНИЗАР,СТАНЕВ,МАРИНОВ,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЙОНИТА,ВАСИЛЕВА,ЙОТОВА,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОНИЦ,ВАНЧЕВ,СТОЯНОВ,,"С.КАЛЕНИК, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-11,"Община Кула","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,АСЕНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.КНЯЖЕВА МАХАЛА, БРУСАРЦИ, МОНТАНА",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,АТАНАСОВА,АНАСТАСОВА,,"С.МИРОВЦИ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,БОТОВА,МАРКОВСКА,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,БОТОВА,МАРКОВСКА,,"ГР.ХИСАРЯ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-28,"Община Хисаря","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ГЕОРГИЕВА,ИЛИЕВА,,"С.ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ГЮРОВА,КИРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-04,"Приватизация - обособени части - София","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ДАКОВА,БОЯДЖИЕВА,,"С.ГЛОЖЕНЕ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ДИМИТРОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"С.ПЛАКОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ИВАНОВА,РАДЕВА,,"С.БУРЯ, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-01-28,"Община Дряново","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ИЛИЕВА,ВЕЛКОВА,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-07-31,"Община Белоградчик","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ЙОРДАНОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2011-10-25,"Изпълнителна агенция ""Главна инспекция по труда""","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ЙОРДАНОВА,МАКАВЕЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ЙОРДАНОВА,МАКАВЕЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ЙОРДАНОВА,МАКАВЕЕВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ЙОРДАНОВА,ТАРЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ЙОСИФОВА,КРЪСТЕВА,,"С.МАЛЧИКА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,КИРИЛОВА,ТРАКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,КИРИЛОВА,ТРАКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,КРУМОВА,КРЪСТЕВА,1949-11-26,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-03-24,"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий","Решение № 2-331 от 24.03.2014 г. - Великотърновски университет ""Св. Св. Кирил и Методий""","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № КА 72/ 09.05.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на ""Боряна""; протокол рег. № КА 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-814 (В.Т.).

" ЙОНКА,ЛЮЦКАНОВА,НЕКОЛОВА,,"С.БРАТЯ КУНЧЕВИ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,МАРИНОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-05,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,МАРКОВА,СИМЕОНОВА,,"С.ЛОВСКО, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,МИНОВА,ПЪРПОВА,,"С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, ВРАЦА, ВРАЦА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,НАЙДЕНОВА,СТОЙНОВА,,"С.БРЯГОВИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Стражица","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,НИКОЛОВА,КАЛАЙДЖИЕВА,,"С.ЧИЧИЛ, КУЛА, ВИДИН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,НИКОЛОВА,КИНОВА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-07-17,"Банка Пиреос България АД","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,НИКОЛОВА,КИНОВА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,НИКОЛОВА,КИНОВА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-10-15,"Токуда Банк АД","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,НИКОЛОВА,КИНОВА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,НИКОЛОВА,КИНОВА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,НИКОЛОВА,КИНОВА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2014-04-15,"Длъжници към Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ПЕНКОВА,НАЙДЕНОВА,,"ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ПЕНЧЕВА,МАРИНОВА,,"С.КРАСНОВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ПЕТКОВА,ГУЛЕНОВА,,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ПЕТКОВА,ГУЛЕНОВА,,"С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2011-08-03,"Агенция за държавна финансова инспекция","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ПЕТКОВА,НЕДЯЛКОВА,,"С.МАЛОРАД, БОРОВАН, ВРАЦА",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ПЕТРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.КРИВОДОЛ, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,РАДЕВА,ВЪТЕВА,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,РАДЕВА,ВЪТЕВА,,"С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,САЗДОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-02-04,"Община Ловеч","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,СЛАВЧЕВА,ДОБРЕВА,,"С.КАРАНОВО, АЙТОС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,СТЕФАНОВА,БАЛТАДЖИЕВА,1954-12-22,"С.ДЕВЕТАК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-06-20,"Бургаски свободен университет","Решение № 2-21 от 20.06.2012 г. - Бургаски свободен университет","Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-485 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6." ЙОНКА,СТЕФАНОВА,БАЛТАДЖИЕВА,1954-12-22,"С.ДЕВЕТАК, КАРНОБАТ, БУРГАС",2012-06-20,"Университет ""Проф. Асен Златаров"" - Бургас","Решение № 2-23 от 20.06.2012 г. - Университет ""Проф. д-р Асен Златаров""","Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-485 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6." ЙОНКА,СТЕФАНОВА,ЙОРГОВА,,"С.ЮПЕР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ТОДОРОВА,ПЕТРОВА,,"С.ИВАН ВАЗОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ТОНЧЕВА,ТРИФОНОВА,,"С.ГОРНО АБЛАНОВО, БОРОВО, РУСЕ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ХАРАЛАМПИЕВА,ГРИГОРОВА,,"С.ЕРДЕН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ХРИСТОВА,МАЛЕВСКА,,"ГР.ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ХРИСТОСОВА,ПАРПУЛСКА,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ЙОНКА,ЦОНЧЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-05,"Община Елена","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,АНТОНОВ,ЙОНКОВ,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,АНТОНОВ,ЙОНКОВ,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,АНТОНОВ,ЙОНКОВ,,"С.ОРЕШ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Община Монтана","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,БОЯНОВ,САВОВ,1948-03-01,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Решение № 78 от 14.10.2009 г. - Национален осигурителен институт","Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 2439/ 07.06.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-155 (Кн)." ЙОНКО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ОРИЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ОРИЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ДИМИТРОВ,КОЛЕВ,,"С.КРЪВЕНИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ДИМИТРОВ,КУНЧЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-05-19,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ДИМИТРОВ,КУНЧЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ДИМИТРОВ,КУНЧЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-04-09,"Пловдивски университет Паисий Хилендарски","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ДИМИТРОВ,КУНЧЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2014-10-29,"Академия на МВР","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ДИМИТРОВ,ЛАЛОВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ДИМИТРОВ,СПАСОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ДИМИТРОВ,СПАСОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ИВАНОВ,ВАНГОВ,,"С.ДУВАНЛИИ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ИВАНОВ,ВАНГОВ,,"С.ДУВАНЛИИ, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ИВАНОВ,ГОЛЕМАНОВ,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ИВАНОВ,ЙОНКОВ,1944-05-15,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2012-08-01,"Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Решение № 2-46 от 01.08.2012 г. - Медицински университет ""Проф. д-р Параскев Стоянов"" - Варна","Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-655 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 4 бр. и обр. 6" ЙОНКО,ИВАНОВ,КАЛПАЗАНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ИВАНОВ,КАЛПАЗАНОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЕЛЕНА, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ИЛИЕВ,ЙОНКОВ,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, ПАВЕЛ БАНЯ, СТАРА ЗАГОРА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ИЛИЕВ,ЙОНКОВ,,"С.МАНАСТИРЦИ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ЙОЛОВ,ДОДЕВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ЙОЛОВ,ДОДЕВ,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ЙОНКОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,КИРОВ,ДАНОВ,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,КИРОВ,ДАНОВ,,"С.ПЕТЪРНИЦА, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,КОЛЕВ,СЕВДАНСКИ,,"С.СТОЖЕР, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,КОСТАДИНОВ,ГЕМОВ,1956-11-29,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-19,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 131 от 19.05.2010 г.- Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1436/ 21.10.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 196/ 18.02.1988 г. е преназначен за зам. н-к на отделение." ЙОНКО,МАНЕВ,ЙОТОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,МАРИНОВ,БОДИЧЕВ,,"С.ИСКЪР, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,МАРИНОВ,РАДКОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,МИНКОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЧЕРНИ ОСЪМ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,МИНКОВ,СТЕФАНОВ,,"С.ЧЕРНИ ОСЪМ, ТРОЯН, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,НИКОЛОВ,КЪНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,НИКОЛОВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,НИКОЛОВ,ПИСКУЛИЙСКИ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,НИНОВ,НИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ПЕТКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ПЕТКОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ПРАШКОВ,ЗАРЗАЛАНОВ,,"С.ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-19,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,САВОВ,БАРАХАРСКИ,1947-01-26,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Решение № 180 от 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната","Рег. дневник; картон обр. 4." ЙОНКО,СТАНЕВ,ДИМОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,СТЕФАНОВ,МУТАФЧИЕВ,,"С.ГРАДНИЦА, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,СТОЯНОВ,ГЛЕДАЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ТОДОРОВ,ГЮДЖЕНОВ,,"С.МАЛКИ ВОДЕН, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ТОДОРОВ,ГЮДЖЕНОВ,,"С.МАЛКИ ВОДЕН, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2014-06-25,"Областни управители","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ТОДОРОВ,ГЮДЖЕНОВ,,"С.МАЛКИ ВОДЕН, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ТОДОРОВ,ЙОНОВ,,"С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ЛОМ, МОНТАНА",2014-09-10,"Национална спортна академия Васил Левски","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ТОДОРОВ,ПОПОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ТОНЧЕВ,ТОНЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-19,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ФРАНЦ,КАЛАЙДЖИЕВ,1946-11-12,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-19,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 131 от 19.05.2010 г.- Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 410/ 05.02.1979 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 61/ 30.04.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 143/ 02.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач." ЙОНКО,ХРИСТОВ,УРУМОВ,,"С.ДАМЯНОВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЙОНКО,ЦВЕТАНОВ,РАШКОВ,1946-07-08,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Решение № 95 от 28.10.2009 г. - следователи и дознатели","Със заповед № 338/ 03.02.1972 г. е назначен за следовател VI ст.; със заповед № 37/ 09.05.1972 г. е преназначен за следовател III ст.; със заповед № 37/ 30.04.1976 г. е преназначен за следовател II ст.; със заповед № 2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № К-3904/ 27.08.1981 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № К-2846/ 12.07.1982 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № К-3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № К-610/ 14.02.1990 г. е преназначен за н-к на отдел." ЙОННИ,ПЕТКОВА,ТУЛЕШКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЙОНУЗ,МУСТАФОВ,КЮЧЮКОВ,,"С.УГЛЕДНО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,ВАСИЛЕВ,ЙОНЧЕВ,,"С.БРЕСТНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-11,"Община Тетевен","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,ВЪРБАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.СУХАЧЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Червен бряг","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,ГЕОРГИЕВ,ПЕЛОВСКИ,1945-01-01,"С.ЛИК, МЕЗДРА, ВРАЦА",2008-02-12,Министерства,"Решение № 25 от 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри","Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 5416-2 тома" ЙОНЧО,ГЕОРГИЕВ,ПЕЛОВСКИ,1945-01-01,"С.ЛИК, МЕЗДРА, ВРАЦА",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Решение № 2-377 от 23.07.2014 г. - Химикотехнологичен и металургичен университет","

Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. и 3; дело Ф1, а. е. 5416-2 тома

" ЙОНЧО,ГУНОВ,ПАДЯНОВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,ДАМЯНОВ,ГРЕШЕВ,,"С.ХЪРЛЕЦ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,ИВАНОВ,ЙОНЧЕВ,,"С.КРУШЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,ЙОСИФОВ,БЕЕВ,1938-10-08,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-01-28,"Община Трявна","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 2" ЙОНЧО,КОСТОВ,ПЕЙЧЕВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,КОСТОВ,ПЕЙЧЕВ,,"С.НОВА КАМЕНА, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,НИНОВ,НИНОВ,,"С.БЕЛЕНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2010-05-19,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,ПЕКОВ,ЙОНЧЕВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2013-10-09,"Община Ружинци","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,ПЕТКОВ,ЙОНКОВ,,"С.ГЛОЖЕНЕ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,ПЕТРОВ,ЙОНОВ,,"С.ДОЛНИ БОШНЯК, ВИДИН, ВИДИН",2010-05-19,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,ПЕТРОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,РАДОСЛАВОВ,ВЛАХОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,СТОЯНОВ,МИЛАНОВ,,"С.РЕЯНОВЦИ, ТРЪН, ПЕРНИК",2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,ТОДОРОВ,КАЛИНОВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,ХРИСТОВ,ЙОНЧЕВ,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ЙОНЧО,ЦЕКОВ,НИКОЛОВ,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мизия","Неустановена принадлежност", ЙОРГО,ИВАНОВ,СТЕФАНОВ,1950-10-10,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-01-17,"Българска Православна църква","Решение № 298 от 17.01.2012 г. - Българска православна църква","Рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане ""да бъдат заличени от всички картотеки данните "" за ""Ваньо""; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-495 (В.Т.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-999 (Ст.З.)." ЙОРГО,ЙОРДАНОВ,ЙОРГОВ,,"С.МЛЕКАРЕВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОРГО,НИКОЛАЕВ,САВЯНОВ,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ЙОРГО,ПЕТРОВ,СТРАТОВ,,"С.ДЖУЛЮНИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ЙОРДАН,АЛЕКСАНДРОВ,БАНЧЕВ,,"С.ПЛОСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЙОРДАН,АЛЕКСАНДРОВ,ВЪЛКОВ,,"С.СОПОТ, УГЪРЧИН, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Угърчин","Неустановена принадлежност", ЙОРДАН,АЛЕКСАНДРОВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЙОРДАН,АЛЕКСАНДРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ГОВЕДАРЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЙОРДАН,АЛЕКСАНДРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЙОРДАН,АЛЕКСАНДРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ЙОРДАН,АЛЕКСАНДРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЙОРДАН,АЛЕКСАНДРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЙОРДАН,АЛЕКСАНДРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ИЗВОР, ДИМОВО, ВИДИН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЙОРДАН,АЛЕКСАНДРОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЙОРДАН,АЛЕКСАНДРОВ,ЙОРДАНОВ,1948-10-29,"С.ДОЛНА ЛИПНИЦА, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-05-19,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 131 от 19.05.2010 г.- Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31339. Със заповед № 2100/ 21.11.1986 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 652/ 23.06.1988 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 1300/ 30.12.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1148/ 29.12.1989 г. е преназначен за н-к отделение." ЙОРДАН,АЛЕКСАНДРОВ,ЙОРДАНОВ,,"С.ДРЕНОВЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност",