19 август 2019г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Списъци

Надзорен съвет на ЧЕЗ

ЧЕЗ България” ЕАД има двустепенна система на управление: Надзорен и Управителен съвет.

 

Надзорен съвет

 

Томаш Плескач – председател на Надзорния съвет

Мартин Пацовски – заместник-председател на Надзорния съвет

Иржи Кудрнач –  член на Надзорния съвет

Димитър Стефанов – член на Надзорния съвет

Томаш Дзик – член на Надзорния съвет