12 юли 2020г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Списъци

Надзорен съвет на ЧЕЗ

ЧЕЗ България” ЕАД има двустепенна система на управление: Надзорен и Управителен съвет.

 

Надзорен съвет

 

Томаш Плескач – председател на Надзорния съвет

Мартин Пацовски – заместник-председател на Надзорния съвет

Иржи Кудрнач –  член на Надзорния съвет

Димитър Стефанов – член на Надзорния съвет

Томаш Дзик – член на Надзорния съвет