М. Зиврикова - Моята улица

 

Моята  улица  се  намира  в  с.  Войсил.  Тя  е  малка  уличка  и  има  много недостатъци.  Първо,  тя  никога  не  е  асфалтирана  и  е  в  ужасно  състояние. През топлите и сухи месеци е прашна и неравна, а когато завали, става кално и  непроходимо. Само  от  едната  страна  на  улицата  има  тротоар  и  понякога той е зает от коли, паркирани върху него.

Някои съседи не почистват тревата пред къщите си и не поддържат тротоара, бордюра и вадите за оттичане на водата от валежите, не си режат клоните на дърветата  и  те  опират  в жиците,  дори  ги  късат. Лампите  по  стълбовете  не работят добре вечер. За всичко това са виновни както кметът на селото, така и хората, живеещи на улицата ми. 

........................

Виж целия текст в прикачения файл.

Files