19 август 2019г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

Многотиражка

МНОГОТИРАЖКА - Малък вестник, обикновено в четири страници от размер А5, издаван от стопанска, общинска или обществена организация. Такъв вестник се разпространяваше сред членовете на организацията.