Младежки съюз на демократичните сили

Младежкият съюз на демократичните сили е неразделна част от СДС и функционира по реда на глава VII от Устава на СДС. В МСДС може да членува всеки български гражданин, член на СДС, на възраст до 35 години, който приема неговия Устав и Програма и е готов да работи за осъществяване на неговите цели и задачи.

Общинските съвети на МСДС се ръководят от председател, секретар и до петима заместник-председатели.

Председател на МСДС понастоящем е Христо Панчугов, който е и зам.-главен секретар на СДС.

Още за МСДС