25 май 2018г.

Трето намиране честната глава на св. Иоан Кръстител, ден на Африка, ден на безследно изчезналите деца ....

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

Марксизъм-ленинизъм

МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ – Идеологията, чието начало поставя Карл Маркс. При комунизма марксизмът беше официалната и задължителна идеология. Отклоненията бяха санкционирани.