23 август 2019г.

Ден за почитане на паметта на жертвите на тоталитарните режими. Ден в памет на жертвите на робството.

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

Марксизъм-ленинизъм

МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ – Идеологията, чието начало поставя Карл Маркс. При комунизма марксизмът беше официалната и задължителна идеология. Отклоненията бяха санкционирани.