19 юни 2019г.

Ден на Св. Преподобни Пасий Хилендарски, Годишнина от написването на "История славянобългарска"

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

Марксизъм-ленинизъм

МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ – Идеологията, чието начало поставя Карл Маркс. При комунизма марксизмът беше официалната и задължителна идеология. Отклоненията бяха санкционирани.