МВФ за България (2004)

 

Международният валутен фонд публикува анализ на специфични за България финансово-икономически проблеми. Автори на анализа са петима специалисти от фонда. Главно място в публикацията заема разглеждането на актуални проблеми като ръста на кредитирането и дефицита в текущата сметка. >>>>>>>>>>>>>>>>>