Край Дойран

Край Дойран
Край Дойран

 Дойран. Останки от Междусъюзническата война. Купчина бели кости на непогребани български войници, загинали на 20-23 юни 1913 г. при отбраната на Дойран под ръководството на полковник Каварналиев. 

Оригинален надпис на снимката:

THE 2/20TH BATTALION, LONDON REGIMENT IN MACEDONIA 1916-1917
part of "BENTLEY F C (MAJOR)" (photographs) Made by: Bentley F C (Major) 1917

Lieutenants Dark and Lovell of the 2/20th Battalion, London Regiment, beside a memorial cross and pile of human bones on Mort Homme (Dead Man's Hill). The bones belonging to unburied casualties of the 2nd Balkan War.

Би трябвало този хълм да е на територията на днешна Гърция.