Кварталните градини и зелените площи в Пловдив през последните десет години (1999-2008)

ГЕРГАНА  ДЕМИРЕВА 

            Местните  паркове и зелените площи в град Пловдив са едни от любимите места за разходка, отдих и почивка нa пловдивчани. Като втори по численост на населението в България градът е разположен в силно урбанизирана и централизирана зона, както в промишлено отношение, така и в транспортно и комуникационно. В такъв смисъл различните паркове, градини, тревни и други зелени площи имат изключително значение както за възможните приятни занимния, които предоставят на населението, така също и за опазването на екологичното равновесие в града. Затова тяхната роля не бива да бъде пренебрегвана и омаловажавана.

          През последните десет години кметските и общинските служби внесоха множество подобрения и удобства в тези паркове и градини, като измеренията на тези промени бяха в най-различни посоки....

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>