19 юни 2019г.

Ден на Св. Преподобни Пасий Хилендарски, Годишнина от написването на "История славянобългарска"

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

Качество и количество

КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО – Основни категории на диалектическия материализъм, които бяха сраснали със всекидневното мислене и говорене – или като стремеж  да се търси връзка между количествени и качествени показатели, или като повод за иронизиране.