19 август 2019г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

Качество и количество

КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО – Основни категории на диалектическия материализъм, които бяха сраснали със всекидневното мислене и говорене – или като стремеж  да се търси връзка между количествени и качествени показатели, или като повод за иронизиране.