И. Тотев - Дворното пространство

 

Като за начало, нека изясним какво всъщност е двор. Това е незастроената част от дворното място, която е заградена от една или повече сгради или стени. През годините в различните култури са се появили много разновидности, например в Древен Рим атриумът е по-скоро общо помещение в къщата с отвор в покрива (комплувиум) за събиране на дъждовна вода в малък басейн под него. Съвременното значение на атриума е видоизменено в посока вътрешен двор, който е закрит с прозрачен покрив.

Аз ще се огранича единствено с описването на това как хората се разпореждат с дворното си пространство на българските къщи, разположени в Зимница (Ямболско) - следователно за селото, и в Ямбол - следователно за града....

 

Целия текст с илюстрации вижте в  PDF файла.

 

Files