Искали да строят микроязовир за изкуствен сняг в „Бистришко бранище" (юли 2012)

5 юли 2012, четвъртък
http://novinite.bg/articles/14923

Според проект за изграждане на ски зона в района на хижа „Алеко" на 9 дка от резервата „Бистришко бранище" ще се построи микроязовир за изкуствен сняг.

Още преди три години "Дойче веле" сравни Витоша с новия „Слънчев бряг". Проектът за изграждане на ски и почивна зона в района на „Алеко" беше сравнен с мащабното строителство по родното Черноморие, ефект, които буквално ще презастрои и унищожи Природен парк „Витоша", предаде агенция КРОСС.

В своя публикация "Дойче веле" още тогава съобщава, че част от проекта за изграждането на модерното курортно ски селище е построяването на микроязовир за изкуствен сняг, разположен на 9 дка в резервата "Бистришко бранище".

От Природен парк „Витоша" поръчват анализ на евентуалните щети, ако проектът бъде приведен в изпълнение. Цифрите са потресаващи:

Ще бъдат изсечени 33 490 бр. дървета.

1 650 дка ще бъдат застроени от територията на Природен парк „Витоша".

Над 270 дка вододайни зони ще бъдат засегнати.

Общата площ на изсечените гори ще са 325 дка.

1 380 дка ще са засегнатите местообитания от „Натура 2000".

Над 166 дка морени ще бъдат застроени с писти и лифтове.
Още тогава анализът, поръчан от Природен парк „Витоша", алармира, че предвидените трасета в проекта за някои от пистите ще засегнат пряко резерватите „Торфено бранище" и „Бистришко бранище".

Оценката е била направена на база косвена информация, защото още тогава инвеститорът „Витоша ски" АД не е представил в ДПП „Витоша" проектна документация.

Поради този факт оценителите смятат, че реално негативното въздействие от реализацията на плана ще бъде значимо по-негативно.

До момента:

В района на каменната река в подножеието на връх Малък резен, над междинната станция на лифта са взривени общо около 400 скални образувания /морени/.

Взривен е хотел „Щастливеца", за да се открие площ за ново строителство.

Взривен е и ресторант „Щастливеца" към него

Изорана е писта „Витошко лале".

По непотвърдена информация се предполага, че на това място ще бъде построен модерен 5-звезден хотел от групата на световна верига, чието условие за изграждане на хотели от този ранг е минаването на 4-лентов път в близост до хотела.