19 юни 2019г.

Ден на Св. Преподобни Пасий Хилендарски, Годишнина от написването на "История славянобългарска"

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

Интереси

ИНТЕРЕСИ – В условията на частна собственост интересите са антагонистични, при нейното премахване – те стават общи на основата на общата собственост.