Интеграция на циганите във Велико Търново (2006)

Според организация “Амалипе” проектът за интеграция на ромското население във Велико Търново се е провалил

 

Според представители на Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” във Велико Търново проектът на ФАР “Интеграция на ромското население” се е провалил. Това каза днес в старата столица Деян Колев, председател на “Амалипе”, предаде репортер на радио “Фокус” - Велико Търново. Данните са събрани в доклад, изработен от екип на неправителствената организация, в който са взели участие 14 души, представители на ромски органтизации, учители и независими експерти. “Проектът “Интеграция на ромското население” е част от програма ФАР 2001, който беше управляван от Националния съвет по етническите и демографски въпроси към Министерски съвет, като включваше техническа помощ за реализация на дейностите за интеграция на ромите на стойност над 750 хиляди евро, както и доставки на учебници и пособия за над 1 милион и 330 хиляди евро”, каза Деян Колев. Той посочи, че изследването на “Амалипе” е установило много факти, които доказват ниска ефективност, като на практика проектът за интеграция на ромите в образованието е пълен провал.

Докладът от 80 страници на великотърновския Център за междуетнически диалог и толерантност ще бъде изпратен до Министерството на образованието и науката, Националният съвет за сътрудничество по етническите въпроси, както и до Делегацията на Европейската комисия в България и депутати от Европейския парламент. Днес стана ясно, че най-вероятно данните от изследването ще предизвикат и финансова ревизия по изпълнението на проекта на ФАР. “Резултатите от проучването са внесени и в Комисията за борба с корупцията към Народното събрание”, када още Деян Колев.

В материалите от доклада се твърди, че извършената преквалификация на 300 учители от страната от Консорциум КЕЪР е неефективна, защото формата на обучение не е била подходяща. Над 80 процента от учителите са заявили, че след своето обучение те не са променили начина си на преподаване в училище. Провал е и обучението на 100 помощници на учителя, което е довело до конфликти по места, като само 19 от обучаемите 124 ромски младежи са били назначени за помощници, а през 2006-та година техният брой е едва шест. От “Амалипе” днес съобщиха, че досега в публичната администрация не е назначен нито един човек от ромски произход, а според проекта през 2004 година назначените на работа е трябвало да бъдат 100 души.

От Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” във Велико Търново имат данни и за това, че закупените консумативи и учебно-технически пособия са доставени на цени между 300 и 1200% надценка от фирмите-изпълнители “Комсет”и “Вилис”. Изводите от проучването на център “Амалипе” са, че проектът “Интеграция на ромското население” не е допринесъл за реална интеграция на ромските деца и промяна в образователната политика.

 

Даниел ИНКОВ,  Агенция "Фокус"

12 април 2006