Из годишен доклад на Amnesty International (2004)

 

Правозащитната организация Amnesty International публикува годишния си доклад за състоянието на човешките права в света


В раздела на доклада за България се поставя акцент най-вече върху условията на живот в социалните домове за хора с физически и психически увреждания, които често се описват като нечовешки или унизителни за човешкото достойнство. Не са рядкост нападенията от страна на други настанени в подобни домове или от страна на персонала, а в някои домове се прилагат неприемливите практики на фиксиране на хората или на изолация. Чести според доклада на Amnesty International за България са и случаите на издевателства и изтезания на задържани от органите на полицията. Споменава се, че поне един човек е починал в ареста при неизяснени обстоятелства.

Правозащитната организация сочи факта, че жертвите на подобни издевателства и изтезания, сред които и няколко деца, са предимно от ромското малцинство, докато отговорните за проявеното насилие обикновено се отървават без наказание. Amnesty International пише в частта, посветена на България, че през изминалата година не е отбелязан значим напредък по отношение спазването на основните човешки права. Като положителен елемент е отбелязано приемането на два нови закона, с които да се подобрят предпоставките за защитата на човешките права - става дума за създаването на институцията омбудсман, която е натоварена с разследването на жалби за нарушаване на човешките права от страна на държавните и комунални власти, както и от обществените институции, и за закона против дискриминацията. Специално внимание в доклада на Правозащитната организация Amnesty International за България е обърнато на отношението към хората с психически увреждания. Грижите за тях - според доклада - и през 2003 година са продължили да бъдат недостатъчни, а условията на живот в социалните домове за деца и възрастни са си останали недостойни и унизителни. Макар че се направи опит да се върви по някои нови пътища и за някои социални заведения бяха отпуснати допълнителни финансови ресурси, като цяло правителството пропусна да предприеме цялостна реформа и да внедри на дело ефективни мерки - се казва в доклада на правозащитната организация. Констатирана е също липсата на политическа воля за борба срещу клеймото "душевно болен". В рамките на промяната на закона за социалните грижи, през януари миналата година, върху правителството беше прехвърлена по-голяма отговорност за осигуряването на средства за социалните домове. Официални източници признаха обаче, че определените за целта пари ще са достатъчни само за задоволяване на основните нужди от хранителни стоки и отопление - се казва още в доклада на Amnesty International.

В критичен план в доклада се споменава също, че в България няма предвидени мерки, които да поставят бариера пред произволното настаняване на възрастни хора в социални домове. Решенията по този въпрос са от компетенцията на административните власти, като не е предвидена възможността за ревизия на неправилни решения по съдебен път или от независим орган. Засегнатите лица освен това нямат право на правна защита и представителство - се казва в доклада. Amnesty International отчита като основна слабост това, че в едни и същи социални домове в България се настаняват хора с различни потребности и състояние. Като основна слабост на тези домове пък се отчита липсата на специално обучен персонал, който да е в състояние да предпазва от нападения и сексуално насилие между настанените в социалните домове. Тази ситуация - според правозащитната организация - е причина за смъртта на поне двама мъже. В тази връзка се критикува факта, че министерството на труда и социалните грижи официално е разследвало някои подобни случаи, но същевременно не е приело ефективни мерки за защита на жертвите или за предотвратяването на други подобни прояви на насилие. Цитиран е и случая на едно тригодишно момче с церебрална парализа, настанено в дом за деца с увреждания в София, на което се наложило да бъде ампутирана дясната ръка, поради това че персоналът в продължение на дълго време връзвал ръката му за леглото, за да не си лапа пръста.

В частта на доклада, посветена на разкритите случаи на издевателства над задържани и изтезания, се казва, че има множество сигнали за подобни деяния от страна на полицията, както и за отказването на правна защита от адвокат. В доклада на АИ се цитира случая на един неизяснен смъртен случай в Пловдив. Задържаният по подозрение за притежание на хероин 21 годишен Илия Йорданов е починал в следствения арест, без да има каквито и да било информации за причината на смъртта му. Цитират се и случаи на насилия на полицията спрямо роми, някои от които завършват със смъртни случаи. В последната част на доклада на Amnesty International се казва, че на домашното насилие спрямо жени в България се гледа като на "въпрос от частен характер", който не налагал намесата на държавата. Критикува се факта, че липсват официални статистически данни за случаите на подобно насилие, които според неправителствени организации далеч не са рядкост.

 

28 май 2004

Агенция "Фокус"