19 август 2019г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

Зрял социализъм

ЗРЯЛ СОЦИАЛИЗЪМПропаганден термин, който заедно с други подобни словосъчетания (развит социализъм), трябваше да даде възможност да се обясни, защо комунизмът нямаше да бъде построен през 1980 година.