Зелен кълвач (Picus viridis)

снимка и определение Yanko Yankov Photography