Европейски перспективи пред гражданското участие

д-р Вяра Ганчева

 

Пълноправното членство на България в ЕС промени контекста и фокуса на гражданското участие. Появи се необходимост от развит граждански капацитет за ефективно влияние върху процеса на формиране на политики на европейско ниво, при това през призмата на българския обществен интерес. Не по-малко значимо е  и изграждането на капацитет за прилагане на европейски политики на местно и национално ниво.

 

>> >>>>>>>>>>>>>>>