Десислава Костова - Между блоковете

 

Родена съм и живея в град Пловдив. Град с многовековна история, с топли и гостоприемни хора, с красиви гледки и пейзажи. През годините Пловдив се облагороди, възстановяват се старите исторически забележителности, подновява се инфраструктурата, реставрират се обществените сгради и все повече общината започва да обръща внимание на парковете и градините. Но в града няма само сгради и пътища. Най-честата гледка, с която се сблъскват гражданите, са техните междублокови пространства.

Междублоковото пространство е един изключително интересен феномен в България. Чрез него човек може да се запознае с бита и културата на българина, това колко дадена община се грижи за поддръжката им. Обикновено те се трансформират във форма, която да отговаря на нуждите на живеещите в дадения район. Аз ще ви запозная с междублоковото пространство в моя квартал - Гагарин.

...................................

Виж целия текст в прикачения файл.