Декларация на студентите от 272 аудитория (25.10.2013)

 

25 октомври, петък вечерта

ДЕКЛАРАЦИЯ

на студентите, окупирали Ректората на Софийския университет
"Св. Климент Охридски"
на 25 октомври 2013

Уважаеми г-н Ректор,
уважаеми госпожи и господа преподаватели и администратори в Алма матер,
скъпи колеги – докторанти и студенти,
уважаеми съграждани!

Осъзнавайки историческата си отговорност пред българското общество, страхувайки се единствено от страха, желаейки възстановяването на демокрацията и върховенството на закона в Републиката,
предвиждайки неминуемите отрицателни ефекти от продължаването на мандата на XLII-то Народно събрание, разгневени срещу системното накърняване на конституционния ред в страната,
убедени, че принципността и прозрачността на управленческия процес е условие, без което не може да съществува истински ред, заставайки непоколебимо на страната на равенството пред законите срещу картелно-партократския хаос, имайки висшата цел България да бъде държава с управление, стъпващо на нравствени ценности, а не на лични изгоди, напълно сигурни, че като студенти и граждани имаме пълното право на законни и осветени от демократична традиция протестни действия и че Университетът е място на стойности, а не само на лекции, приемайки с радост заявената подкрепа на водещи университетски преподаватели и на възмутените граждани, протестиращи вече над четири месеца срещу управление, изпаднало в морален колапс; и вярвайки в справедливата воля за промяна на българското гражданско общество, ние, студентите на Софийския университет, въвеждаме режим на безсрочна и ефективна

                                     ОКУПАЦИЯ

на Ректората на това наистина Висше училище със следните ЦЕЛИ:

1. незабавно разпускане на XLII-то Народно събрание;
2. възможно най-бързо насрочване на нови парламентарни избори;
3. нетърпимост на общественото тяло към ширещото се престъпно беззаконие в най-високите етажи на държавното управление;
4. превръщането на България в цивилизована, правова държава;
5. и утвърждаването на справедливостта и знанието като високи обществени ценности.

ОКУПАЦИЯТА на Ректората на нашия Университет ще протече при следните УСЛОВИЯ:

1. установяване на окупационен студентски контрол върху сградата на Ректората;
2. възпрепятстване на редовни учебни и повечето административни дейности в Ректората;
3. самостоятелно осигуряване на реда в Ректората при стриктно спазване на университетската автономия и без външни намеси;
4. спазване на досега приетите Правила от Декларацията за частичната Окупация на 272 аудитория от 23-25 октомври 2013;
5. опазване на имуществото на Университета и уважение към Ректора и университетското ръководство;
6. установяване на наш строг пропускателен режим на входовете и изходите на Ректората;
7. и допускане при възможност на силно ограничен брой администратори по препоръка на университетското ръководство за онзи минимален брой дейности, без който Университетът би претърпял значителни загуби от финансов и/или научен характер.

Това е нашият окончателен вот на недоверие към загубилите всякаква легитимност практики в управлението на България.

Ние, студентите

272 аудитория, Ректорат на СУ,
София,
25 октомври 2013