Дворът на Иванка Кръстева

Дворът зад къщата. Снимка Иванка Кръстева.

японската дюла