Движение за равноправен обществен модел (ДРОМ)

Ромска организация. Партията е учредена на 15 декември 2002 година. Регистрацията е обнародвана в "Държавен вестник " на 14 март 2003 година. Председател е Илия Янков Илиев.