Да надникнем в курника

тема и снимки на Иванка Кръстева


 

Обитателите на селски курник, в селски двор, Монтанско, 2014 г.