22 ноември 2017г.

Ден на българските адвокати. Ден на балгодарността в САЩ. Годишнини - Дж. Лондон, Кенеди

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Говорът

Даниела Младенова

"Говорът е полифоничен процес, т.е. прилича на "многогласно пеене със самостоятелно водене на гласовете"; всяка част от секундата се "включват" или "изключват" дистинктивните (различителните) признаци, които формират елементите на съобщението. Всичко това говорът постига благодарение на действието на 52 мускула или мускулни групи.

Писмото е еднолинейно. Да моделираме полифоничността на говора, би значило да пишем с много голям брой писци едновременно...."

(Из ръкописа на татко - Цанко Младенов).