25 май 2018г.

Трето намиране честната глава на св. Иоан Кръстител, ден на Африка, ден на безследно изчезналите деца ....

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

ГПУ

ГПУ   - Государственное политическое управление НКВД РСФСР (От 1922 до 1934 година) . Предшественик на КГБ. В просторечието у нас, ГПУ  (ге-пе-у) през 30-те, 40-те, 50-те години по фонетична близост се свързваше с "гепя" (крада, открадвам). Казваше се под формата на полушеговита заплаха: "ще те гепи ге-пеуто"....