Път: : Списъци

В името на истината - инициативен комитет (1990)

 

ИНИЦИАТИВЕН   КОМИТЕТ на инициативата «В името на истината»


1. Александър Гоцев, 2. Александър Казанджиев, 3. Александър Костакиев, 4. Атанас Щерев, 5. Асен Давидов, 6.  Божидар Абрашев, 7. Божидар Спасов, 8. Борис Дамянов,  9. Боян Николов, 10. Валентин Радев, 11. Венециела Найденова, 12. Веселин Лесингеров, 13. Владимир Бранков, 14. Георги Г. Георгиев, 15. Георги Райков, 16. Гина Табакова, 17. Димитър Амбарев, 18. Димитър Цонев, 19. Добрин Александров, 20. Дончо Папазов, 21. Евгени Генчев, 22. Ели Скорчева, 23. Емилия Константинова, 24. Енчо Мутафов, 25. Жан-Ростислав Джоров, 26. Иван Панайотов, 27. Илка Зафирова, 28. Ирен Зафирова, 29. Йордан Петков, 30. Йосиф Сърчаджиев, 31. Лора Николова, 32. Любомир Собаджиев, 33. Кольо Севов, 34. Люлина Абрашева, 35. Михаил Константинов, 36. Михаил Пейчев, 37. Мария Костакева, 38. Найден Мирчев, 39. Николай Василев, 40. Николай Вълчанов,  41. Николай Иванов, 42. Николай Майсторов, 43. Николай Поляков, 44. Нина Денева, 45. Панайот Караушев, 46. Петко Василев, 47. Петър Йоакимов, 48. Райна Бинева, 49. Райна Томова, 50. Розен Димитров, 51. Саша Йорданова, 52. Светлана Спасова, 53. Слав Даскалов, 54. Спартак Константинов,  55. Стела Димитрова, 56. Стефан Николов, 57. Стефан...,  58. Стив Стайков,     59. Христо Калчев, 60. Цветан Гюров,   61. Ценка Йорданова, 62. Юлиан Константинов,  63. Юлия Берберян, 64. Юлия Христова, 65. Юри Йорданов.