19 август 2022г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Всяка есенна вечер

(В Младежкия театър, 1952-1957)

16 септември 1952-ра. Бях в навечерието на 33-ата си година. Работех като политически помощник на Енчо Стайков, секретар по пропаганда и агитация на ЦК на БКП....

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>