Път: : Кой кой е : К

Вилхелм Краус

Роден на 22 април 1949 г. в София.

Завършва Техническия университет в София, специалност експлоатация на автомобилния транспорт.

Работи в Автотранспорт и снабдяване на Софийски пощенски станции; в СД "Търговия" - София; СО МАТ; БКС - гр. Банкя; Железопътно управление - София.

1992-1997 г. - зам.-кмет на София.

1997 г. - министър на транспорта в правителството на ОДС начело с Костов.

В края на 1999 заедно с други министри (Божков, Бакърджиев, Бонев) бива отстранен от кабинета.

Започва да се занимава с бизнес.

2001 г.