Българската евроинтеграция - важни дати

ВАЖНИТЕ ДАТИ ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

 

декември 1995

Българското правителство взема решение да подаде молба за членство в ЕС.

14 декември 1995

37-то Народното събрание гласува решение България да подаде официално молба за пълноправно членство в ЕС.

15 - 16 декември 1995

По време на третата среща на държавните и правителствени ръководители в рамките на Европейския съвет на Хавиер Солана е връчена молбата на Република България за членство в EС. Европейският съвет възлага на Европейската комисия да изготви становища върху молбите за членство на асоциираните страни.

3 март 1997

Европейската комисия отправя покана към България да актуализира подадената по въпросника информация.

17-18 март 1997

Европейският комисар Ханс Ван дер Брук пристига на официална визита в София. На срещата са очертани основните мерки, които трябва да бъдат взети от българското правителство за подготовката на България към пълноправно членство в ЕС.

16 юли 1997

Излиза становището по молбата на България за членство в рамките на “План 2000”. В документа Република България се оценява като страна-кандидатка, която не е достатъчно готова да започне преговори за присъединяване.

12-13 Декември 1997

Европейският съвет в Люксембург взема решение да започне преговори за присъединяване с Унгария, Полша, Естония, Чехия, Словения и Кипър. Заедно с това решава подготовката за преговорите с България, Латвия, Литва, Словакия и Румъния да се ускори.

23 март 1998

Министерският съвет на Република България приема Национална стратегия за присъединяване на Република България към ЕС.

27 април 1998

Започва многостранният аналитичен преглед на законодателството на страната ни.

10 март 1999

Министерският съвет на Република България приема Постановление №47, с което създава Съвет по европейска интеграция и тематични работни групи за координация на процеса на присъединяване на България към ЕС.

13 октомври 1999

Европейската комисия публикува втори редовен доклад за напредъка на страните кандидатки за членство.

29 ноември 1999

Подписан е меморандум с Европейската комисия по отношение сроковете за извеждане от експлоатация на блокове в АЕЦ Козлодуй.

10 декември 1999

Европейският съвет в Хелзинки взема решение да открие преговори с България, Латвия, Литва, Словакия, Румъния и Малта.

20 януари 2000

Правителството приема Постановление №3, с което определя Главен преговарящ, основен екип на преговорите и създава работни групи по преговорните глави.

15 февруари 2000

Провежда се първото заседание на Междуправителствената конференция за присъединяването на България. Това е официалното откриване на преговорите.

28 март 2000

Започва първото работно заседание по преговорите на ниво заместници. България представя преговорни позиции по 8 глави. Отворени са главите “Обща външна политика и политика на сигурност”, “Външни отношения”, “Култура и аудиовизуална политика”,“Образование и обучение”, “Наука и изследвания”, “Малки и средни предприятия”.

14 юни 2000

Предварително са затворени 4 преговорни глави – “Малки и средни предприятия”, “Наука и изследвания”, “Образование и професионално обучение” и “Обща външна политика и политика на сигурност”.

2 август 2000
България представя позиция по глава “Свободно движение на капитали”.

24 октомври 2000

България предоставя единна преговорна позиция. Отворени са 3 нови глави за преговори - “Защита на потребителите и тяхното здраве”, “Телекомуникации и информационни технологии”, “Статистика”.

16 ноември 2000

България представя 4 преговорни позиции. Две нови глави са отворени за преговори – “Свободно движение на капитали”, “Дружествено право”.

20 ноември 2000

Предварително са затворени следните преговорни глави: “Култура и аудиовизия”, “Външни отношения”, “Статистика” и ”Защита на потребителя”.

1 декември 2000

Съветът на министрите по правосъдие и вътрешни работи на ЕС взема решение за изваждане на България от негативния визов списък “Шенген”.

30 март 2001

Открити са три нови глави за преговори. Те са: “Свободно предоставяне на услуги”, “Политика на конкуренцията”, “Рибно стопанство”.

11 юни 2001

Открити са три нови глави и е затворена предварително глава “Дружествено право”. Отворените глави са “Индустриална политика”, “Транспортна политика”, “Митнически съюз”.

27 юни 2001

България представя три преговорни позиции и отваря главите “Данъчна политика”, “Околна среда”, “Правосъдие и вътрешни работи”.

27 юли 2001

Открити са две глави за преговори и предварително е закрита глава “Свободно движение на капитали”.

септември – октомври 2001

България предоставя три преговорни позиции.

26 октомври 2001

Отворени са за преговори две глави - “Свободно движение на хора” и “Социална политика и заетост” и предварително е закрита глава “Телекомуникации”.

28 ноември 2001

Отворени са четири нови глави за преговори и предварително е затворена глава “Свободно предоставяне на услуги”. Отворените глави са “Енергетика”, “Регионална политика и координация на структурните инструменти”, “Финансов контрол” и “Финансови и бюджетни въпроси”.

20 декември 2001

Открита и предварително е закрита глава “Индустриална политика”.

21 март 2002

Открити са две нови преговорни глави – “Земеделие” и ”Икономически и валутен съюз”.

22 април 2002

Предварително са закрити преговорни глави “Икономически и валутен съюз”, “Социална политика” и “Институции”.

10 юни 2002

Предварително са закрити преговорни глави “Свободно движение на хора”, “Свободно движение на стоки” и “Данъчна политика”.

29 юли 2002

Предварително е закрита преговорна глава "Митнически съюз".

30 септември 2002

Предварително е закрита преговорна глава "Финансов контрол".

24 - 25 октомври 2002

Европейският съвет в Брюксел взема решение, че Комисията и Съветът ще подготвят "пакет" за България и Румъния, който ще бъде представен за одобрение на Срещата на върха в Копенхаген през декември 2002 г. Този "пакет" ще съдържа като минимум детайлизирана "пътна карта" за присъединяването на двете страни, както и увеличена предприсъединителна помощ.

12 - 13 декември 2002

На Срещата на върха в Копенхаген е връчена Пътна карта за присъединяване на България и Румъния.

16 – 17 юни 2003

Mинистърът на външните работи Соломон Паси участва в заседание на Конференцията по присъединяването на България към ЕС на равнище министри. Като крайна дата за приключване на преговорите с ЕС е потвърдена 2004 г.

30 юни 2003

В Брюксел на заседание на Конференцията по преговорите на България с ЕС на равнище главни преговарящи е затворена Глава "Околна среда ". По този начин до края на преговорите остават още "финансовите глави" - Глава 7 - "Селско стопанство", Глава 21 - "Регионална политика" и Глава 29 - "Бюджет".

19 октомври 2003

България затваря 26 от общо 30 глави. С това тя е затворила всички “технически глави” в преговорите.

29 октомври 2003

На 18-тото заседание на Междуправителствената конференция по присъединяването на България към ЕС в Брюксел е взето решение за затваряне на Глава 24 от преговорите на България с Европейския съюз на тема "Правосъдие и вътрешни работи".

12 – 13 декември 2003

На среща на Европейския съюз в Брюксел лидерите на 25-те (15-те сегашни и десетте бъдещи членки на съюза) решават България да бъде приета в Европейския съюз на 1 януари 2007 г. Европейският съвет подкрепя 2004 г. като година за приключване на преговорите с България и Румъния. Решено е всяка от страните да бъде оценявана по собствените си показатели.

14 януари 2004

Отворена е главата “Други”. На 15 юни 2004 г. тя е предварително затворена.

14 юни 2004

По време на преговорите за присъединяване към ЕС на равнище главни преговарящи България затворя главите "Земеделие", "Регионална политика и координация на структурните инструменти" и "Финансови и бюджетни въпроси".

15 юни 2004

След като затворя последните две преговорни глави - "Конкуренция" и "Други въпроси" България приключва преговорите с Европейския Съюз. Така страната ни приключва преговорния процес шест месеца по рано от предвиденото. Българската делегация договаря една година отсрочка за вноските на страната ни в европейския бюджет и увеличаване на вече одобрените следприсъединителните пакети.

29 октомври 2004

В Рим премиерът Симеон Сакскобурготски и външният министър Соломон Паси подписват от името на България заключителния протокол на Европейския съвет за приемането на Европейската конституция. България не може да подпише самата конституция преди приемането на страната в ЕС на 1 януари 2007 г.

13 април 2005

Европейският парламент гласува с абсолютно мнозинство в подкрепа на подписването на Договора за присъединяване на България към ЕС на 1 януари 2007 г. Подписването на Договора за присъединяване е подкрепено с 522 гласа “за”, 70 гласа “против” и 69 “въздържали се”.
До последно положителният вот е под въпрос, тъй като най-голямата политическа група в Европарламента - Европейската народна партия, решава да предложи отлагане на гласуването на договора за следващата сесия, която е на 27 и 28 април. Причина са вътрешни спорове между институциите и по-конкретно изключването на Европарламента от бюджетната процедура за определяне на финансовата рамка за България и Румъния. Гласуването се осъществява благодарение на постигнато в последните минути преди вота споразумение между Европарламента, Съвета на министрите и Еврокомисията.

25 април 2005

На тържествена церемония в Люксембург България и Румъния подписват Договори за присъединяване към Европейския съюз от 1 януари 2007 г.
От българска страна Договорът за присъединяване е подписан от президента Георги Първанов, министър-председателя Симеон Сакскобургготски, министърът на външните работи Соломон Паси и министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.

17 октомври 2006 г.

Външните министри на държавите-членки на Европейския съюз потвърждават официално датата 1 януари 2007 г. като ден за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. Министрите приветстват публикувания на 26 септември 2006 г. мониторингов доклад на Европейската комисия (ЕК) за подготовката на двете страни. В своето заключение те се присъединяват към констатацията на ЕК, че постигнатият от България и Румъния напредък ще позволи на двете държави да посрещнат от 1 януари 2007 г. правата и задълженията, произтичащи от пълноправното членство в ЕС.

14 декември 2006 г.

В Брюксел България и Румъния са приветствани тържествено като нови държави-членки на Европейския съюз. Церемонията се състои пред църквата “Св. Магдалена”. На тържеството присъстват представители на институциите на ЕС, дипломати, представители на неправителствени организации и на медии. То е организирано по инициатива на Европейската комисия и със съдействието на мисиите на България и на Румъния към ЕС.