България и демографската криза (2006)

 


Herald Tribune: България е застрашена от най-тежката демографска криза в света
11 Октомври 2006 | 17:43


Издаваният в Париж американски вестник International Herald Tribune съобщава, че България е застрашена от най-тежката демографска криза в света след Свазиленд. Вестникът пише, че според прогнозите на неправителствената организация Population Reference Bureau, разположена във Вашингтон, населението на България ще спадне с 34% между 2005 и 2050 година от сегашните 7.7 милиона до 5 милиона души. Организацията прогнозира, че единствената друга страна, която ще загуби повече хора за този период от време е Свазиленд, където 38% от населението е заразено с вируса HIV. Въпреки, че намаляващото население засяга много други страни в Европа, проблемът в България е много по-сложен заради ниския жизнен стандарт. Вестникът цитира представител на българския Национален статистически институт който казва, че спадът в броя на населението е започнал по времето на комунизма и се е ускорил, когато старата система се е разпаднала през 1989 и икономиката е рухнала. В момента плодовитостта в България, което означава брой на децата на една жена, е 1.3, същата както в Германия. За да се поддържа броят на населението непроменен, тя трябва да бъде 2.2. Според НСИ 800 хиляди българи са емигрирали между 1989 и 2004, което е около 10% от населението. Фактът, че много от напусналите страната хора са младежи, задълбочава проблема, пише вестникът.


http://www.express.bg/story/10342