25 май 2018г.

Трето намиране честната глава на св. Иоан Кръстител, ден на Африка, ден на безследно изчезналите деца ....

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

Буржоазен

БУРЖОАЗЕН, БУРЖОАЗНА, БУРЖОАЗНО, БУРЖОАЗНИ – Определения за лошите, неверните, неистинските, старите, отмиращите, осъдените от прогреса неща. Това бяха:  буржоазна идеология, буржоазна философия, буржоазна политикономия, буржоазна наука, буржоазно изкуство, буржоазна мода и пр. и пр.