19 август 2022г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Анализи от 1998

АНАЛИЗИРАТ СЕ АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКАТА, ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ