Път: : Кой кой е : Ж

Ален Жупе

Ален Жупе – министър-председател на Франция по времето на Ширак, посетил България и участвал в предизборните митинги на СДС през 1990 г.