25 май 2018г.

Трето намиране честната глава на св. Иоан Кръстител, ден на Африка, ден на безследно изчезналите деца ....

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

Актив

АКТИВ – 1. Групата от хора, на която се опират ръководителите на дадена общност. Говореше се за “стопански актив” (визираха се мениджърите в административната единица), “комсомолски”, “партиен”, “училищен”, “заводски”, “квартален”, “селски”, “градски” и пр. С “актива” се провеждаха събрания. Той се обучаваше. Кои хора са към “актива”, се определяше от съответните ръководители. 2. Положително оценяваните факти от биографията на лицето. “Какъв е неговия актив?” Отговор: “Ударник, орденоносец...” и пр.