ИЗБОРЕН РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ ОБЩИНА: АКСАКОВО

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(за публикуване на интернет страницата на общината)
за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.
(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ   ОБЩИНА: АКСАКОВО
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГЕНЕРАЛ КАНТАРДЖИЕВО   КМЕТСТВО: .............СЕКЦИЯ № 025
адрес на избирателна секция: ................................
----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА ШОПОВА
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛИЕВА ДИМИТРОВА
АЛЕКСАНДРА ПАНАЙОТОВА ТОДОРОВА
АЛЕКСИ СИМЕОНОВ АЛЕКСИЕВ
АНАСТАС КОЛЕВ КАТЕЛИЕВ
АНАСТАС ПЕТРУШЕВ АНАСТАСОВ
АНАСТАСИЯ АНАСТАСОВА ПАНАЙОТОВА
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА
АНАСТАСИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА
АНАСТАСИЯ ПАНАЙОТОВА ИЛИЕВА
АНГЕЛ БАНКОВ ХРИСТОВ
АНГЕЛИНА ЖЕКОВА КОЛЕВА
АНЕЩИ ДИМИТРОВА САВОВА
АНЕЩИ ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА
АНЕЩИ ХРИСТОВА КЪСОВА
АНКА ЖЕКОВА ПЕТРОВА
АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА
АСЯ АСЕНОВА ДИМИТРОВА
АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ЖЕКОВ НИКОЛОВ
АТАНАС ЖЕКОВ ЯНЕВ
АТАНАС СТАНЕВ ПАНАЙОТОВ
АТАНАСКА ПЕНЕВА ШИШКОВА
БОЖАНКА НИКОЛОВА ЖЕКОВА
БОЖИЛ ЖИВКОВ КОЛЕВ
ВАНГЕЛ ЯНКОВ ЗЕНГИНОВ
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ЯНЕВ
ВАСИЛ НЕДЕВ СТОЯНОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ЖЕКОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ МАРКОВ
ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ ТОДОРОВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПАНКОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛКА АЛЕКСИЕВА СТАМАТОВА
ВАСИЛКА АТАНАСОВА ЗЕНГИНОВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА ЖЕЛЕЗОВА
ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА АЛЕКСИЕВА
ВАСИЛКА НЕДЕВА ГОСПОДИНОВА
ВАСИЛКА НЕДЕЛЧЕВА ЯНКОВА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА СТАМАТОВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА ГРАДЕШЛИЕВА
ВАСИЛКА РАДЕВА ДИМИТРОВА
ВАСИЛКА СИМЕОНОВА УРУМОВА
ВАСИЛКА ЯНАКИЕВА ШИШКОВА
ВАСИЛКА ЯНЕВА АЛЕКСИЕВА
ВЕЛИКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИЧКО СТАНЕВ АТАНАСОВ
ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ЗЕНГИНОВ
ВЕСКА ПАРУШЕВА НИНОВСКА
ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ВИЛИАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ШОПОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА АНАСТАСОВА
ГАЛИН ЖИВКОВ КОЛЕВ
ГАЛЯ ФРАНЧЕШКОВА АРАБАДЖИЕВА
ГЕНКО ПЕТКОВ НИНОВСКИ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ТОПАЛОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПАЛАЗОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДОЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШОПОВ
ГЕОРГИ ЖЕКОВ ГОСПОДИНОВ
ГЕОРГИ ЗАФИРОВ ШИШКОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЙОРГАКЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ МАРЧЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ПЕЙЧЕВ
ГЕОРГИ СЛАВОВ ЖЕЛЕВ
ГЕОРГИ СТАМАТОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ КУНЕВ
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГИНА КОСТАДИНОВА РАХНЕВА
ГИРГИНА АРИТОВА РУСЕВА
ДЕСИСЛАВА ИВЕЛИНОВА ТОМОВА
ДЕСПИНА КОСТАДИНОВА АНАСТАСОВА
ДЕСПИНА ПЕТРОВА ХРИСТОСТОМОВА
ДЕСПИНА ЯНКОВА ЯНЕВА
ДЕЯН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ДИАН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТРА НЕДЯЛКОВА АЛЕКСИЕВА
ДИМИТРА САВОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИЧКА КОСТАДИНОВА СТАМАТОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШОПОВ
ДИМИТЪР ЖЕЛЕЗОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ РУСЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ СТАНЧЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЯНЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВЛАДЕВ
ДИМИТЪР ЯНКОВ ЯНКОВ
ДИМЧО ИВАНОВ КАНЧЕВ
ДИЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ДОБРА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА
ДОБРИ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
ДОБРИ ПЕТКОВ ПРОДАНОВ
ДОБРИНКА НЕДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА
ДОЙКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
ДОМНА СПАСОВА СТОЯНОВА
ДОНКА ПЕТРОВА ШОПОВА
ДОЧКА ПЕТРОВА КАТЕЛИЕВА
ЕЛЕНА КОСТОВА ПЕНЕВА
ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ШИШКОВА
ЕЛЕНКА ВЪЛЧЕВА ПРОДАНОВА
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
ЕЛЕНКА ДОБРЕВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНКА ПАНАЙОТОВА ПЕТРОВА
ЖЕКО НИКОЛОВ ДЕМИРОВ
ЖЕКО ЯНЕВ ПАРУШЕВ
ЖЕЛЕЗ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
ЖЕЛЯЗКА АТАНАСОВА ШОПОВА
ЖЕЛЯЗКА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
ЖЕЛЯЗКО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЖИВКА ИВАНОВА ДРОСЕВА
ЖИВКО ТОДОРОВ РАХНЕВ
ЗАФИРА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
ЗАФИРКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА
ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ЗЛАТИНКА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
ЗМАРАЙДА АНАСТАСОВА АНАСТАСОВА
ЗМАРАЙДА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
ЗОИЦА ГЕОРГИЕВА КИРАДЖИЕВА
ИВАЙЛО НИКОЛОВ ЯНКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
ИВАН ЯНКОВ ЯНЕВ
ИВАНКА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
ИВАНКА РАДУЛОВА КАТЕЛИЕВА
ИВАНКА ХАРАЛАНОВА ЙОРДАНОВА
ИВЕЛИНА ЖЕКОВА ПАРУШЕВА
ИЛИЯ ИВАНОВ КИРЯКОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ РАЙКОВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ЖЕКОВ
ИРАКИНА ДИМИТРОВА ПОЛИХРОНОВА
ИРИНКА ПАНАЙОТОВА ЯНЕВА
ЙОВЧО СТАМАТОВ КОСТАДИНОВ
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЛЕФТЕРОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ КАЗАКОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОЛИШЕВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПАЛАЗОВ
ЙОРДАН КОСТАДИНОВ АНАСТАСОВ
ЙОРДАН РАДЕВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН СИМЕОНОВ КОСТАДИНОВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ РАХНЕВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ШИШКОВА
ЙОРДАНКА ТОНЕВА ГЕРДЖИКОВА
КАЛИЦА ВАСИЛЕВА КУНЕВА
КАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ПАЛАЗОВА
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
КИРЕКИ АНЕЩЕВА ИВАНОВА
КИРЯКИ ЯНЕВА ДЕМИРОВА
КИЧКА АЛЕКСИЕВА ДИМИТРОВА
КОЙКА ИВАНОВА ШИШКОВА
КОКОНИ ДОБРЕВА КАТЕЛИЕВА
КОКОНКА ГЕОРГИЕВА КЪСОВА
КОКОНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
КОЛОНИ ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА
КОСТАДИН АТАНАСОВ ЖЕКОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
КОСТАДИН ЙОРДАНОВ АНАСТАСОВ
КОСТАДИН ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ
КОСТАДИН СТАМАТОВ ДИМИТРОВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ СТАНЧЕВ
КОСТАДИНА АНГЕЛОВА ПЕЕВА
КОСТАДИНА ВЕЛИКОВА ВАСИЛЕВА
КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА
КОСТАДИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
КОСТАДИНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
КРАСИМИР ИЛИЕВ СТАНКОВ
КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ
КРАСИМИР МИНКОВ БЪРЗАКОВ
КРАСИМИР СТАВРЕВ СТАВРЕВ
ЛАМБО КОЩИЕВ ВЪРБАНОВ
ЛЮЦКАН ЖЕЛЕВ МИТЕВ
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ПЕЕВА
МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
МАРИЙКА ИВАНОВА СТАМАТОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА
МАРИЙКА ПЕЙЧЕВА САВОВА
МАРИЙКА ТОДОРОВА ДОБРЕВА
МАРИН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
МАРИНЕЛА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА АНАСТАСОВА
МАРИЯ ВЕЛИКОВА АТАНАСОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ЕФТИМОВА ЙОРГАКИЕВА
МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ СИМЕОНОВА ЗЕНГИНОВА
МИХАИЛ ЯНЕВ ЯНЕВ
НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА
НАНА ЯНЕВА ЗЕНГИНОВА
НЕЛИ ВАНГЕЛОВА ЗЕНГИНОВА
НИКОЛА ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛА ЕФТИМОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛА ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛА СОТИРОВ КОСТАДИНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛЕФТЕРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ МАРКОВ МАРКОВ
НИКОЛИНА АЛЕКСИЕВА РАХНЕВА
НИКОЛИНА ЙОВЕВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛИНКА КАТЕЛИЕВА ЙОРДАНОВА
НИКОЛИНКА КИРЯКОВА АНАСТАСОВА
ПАНАЙОТ АНАСТАСОВ КАТЕЛИЕВ
ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ ЯНУЛОВ
ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ КОСТОВ
ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
ПАНАЙОТ ПЕНЕВ ПАНАЙОТОВ
ПАНАЙОТ ХРИСТОВ СТАМОВ
ПАРАСКЕВА ЖЕКОВА АТАНАСОВА
ПАРАСКЕВА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
ПАРУШ ТОДОРОВ ПАРУШЕВ
ПАУНА ЖЕКОВА ЗЕНГИНОВА
ПЕНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ПЕНКА МАТЕЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТКА ЯНКОВА ДИМИТРОВА
ПЕТКО СКУЛЕВ ПЕТКОВ
ПЕТРАНА АНГЕЛОВА ДРОСЕВА
ПЕТРАНКА КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА
ПЕТЪР АНДРЕЕВ ПЕТРУШЕВ
ПЕТЪР БОЖОВ САВОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЛАДЕВ
ПЕТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ
ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ
ПЛАМЕН ЖЕЛЕВ БОНЧЕВ
ПЛАМЕН СТАВРЕВ СОТИРОВ
РАДКА МАРКОВА АЛЕКСИЕВА
РАДКА ПАНАЙОТОВА ДОЛОВА
РАДКА СТАНКОВА ТОДОРОВА
РОСЕН ЖЕКОВ ПАРУШЕВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРУШЕВ
РУМЕН ЦАНКОВ АРАБАДЖИЕВ
РУСАНКА ТОДОРОВА ПОКОРА
РУСКА ПАРУШЕВА КАТЕЛИЕВА
РУСКА РАДУЛОВА ТОДОРОВА
САНДЮ ЯНЕВ МАРКОВ
СВЕТЛОЗАР СОТИРОВ МУТАФЧИЕВ
СИДЕР ПАНАЙОТОВ ТОДОРОВ
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
СИМЕОН КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
СОФКА КОСТАДИНОВА ДОБРЕВА
СОФКА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА
СПАС ТОДОРОВ СПАСОВ
СТАВРА ПАНАЙОТОВА СТОЯНОВА
СТАВРИ СОТИРОВ ТОДОРОВ
СТАМАТ КОСТАДИНОВ СОТИРОВ
СТАНИСЛАВ ЯНЕВ НЕДЕЛЧЕВ
СТАНКА СТЕФАНОВА КАНЧЕВА
СТАНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
СТАНЮ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
СТАНЮ ЯНЕВ СТАНЕВ
СТЕЛА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
СТЕФАН ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ХРИСТОВ
СТЕФАН ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН ЯНЕВ ЗЕНГИНОВ
СТОЙКА ПАНАЙОТОВА ШИШКОВА
СТОЯН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
СТОЯН НЕДЕЛЧЕВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА ЖЕЛЕВА НЕНОВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА ЯНУЛОВА
СТОЯНКА СПАСОВА ДРУМЕВА
СУЛТАНА АНАСТАСОВА ШИШКОВА
СУЛТАНКА АТАНАСОВА ЯНЕВА
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА
СУЛТАНКА РАДУЛОВА ШИШКОВА
СУЛТАНКА СТАМАТОВА ТОДОРОВА
ТАТЯНА ЖИВКОВА НИКОЛОВА
ТОДОР АНАСТАСОВ ПАНАЙОТОВ
ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЖЕКОВ РАХНЕВ
ТОДОР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ БУНУКОВ
ТОДОР ПАНАЙОТОВ КЪСОВ
ТОДОР САВОВ ЯНКУЛОВ
ТОДОР СТАВРЕВ НИКОЛОВ
ТОДОР СТЕФАНОВ ШОПОВ
ТОДОР ЯНЕВ ТОДОРОВ
ТОДОРКА АНАСТАСОВА СИМЕОНОВА
ТОДОРКА АТАНАСОВА СПАСОВА
ТОДОРКА ВАСИЛЕВА КУНЕВА
ТОДОРКА ИВАНОВА ШОПОВА
ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ДОЛОВА
ТОДОРКА РУСЕВА СТАНЕВА
ТОДОРКА САВОВА ЖЕКОВА
ТОНИ ПЕТКОВ ПЕНЕВ
ТРАНДАФИЛА ЙОВЕВА ДИМИТРОВА
ТРЕНДАФИЛА ЯНЕВА ЙОРДАНОВА
ФОТИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ФОТИНКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
ФРУШИ ПЕТРОВА КЪСОВА
ХРИСТИЯН ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО НИКОЛОВ ЖЕКОВ
ХРИСТО ПАНАЙОТОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЯНЕВ ДИМИТРОВ
ЦАНКО КРЪСТЕВ ЦАНЕВ
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПАНАЙОТОВА
ЩЕРЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ЯНА РАДЕВА САВОВА
ЯНА ХРИСТОВА КАТЕЛИЕВА
ЯНАКИ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ЯНАКИ ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ
ЯНИ АНАСТАСОВ СИМЕОНОВ
ЯНИ НЕДЕЛЧЕВ КИРЯКОВ
ЯНИЦА СТЕФАНОВА ЗЕНГИНОВА
ЯНКА ВЕЛИКОВА ЧАУШЕВА
ЯНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЯНКО МИНКОВ ШИШКОВ
ЯНКО ПОЛИШЕВ ЯНКОВ
ЯНКО ЯНЕВ ПЕТРОВ
ЯНУЛ ГЕОРГИЕВ ЯНУЛОВ
ЯРАКИНА АТАНАСОВА ПАЛАЗОВА


КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........