Начална буква на името Я

ЯВОР,АНТИМОВ,БУКОВ,,"С.БЕДЕН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯВОР,АНТОНОВ,МАТЕЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЯВОР,БИНКОВ,ДУРЛЬОВ,1968-01-24,"С.ЧЕРЕШОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Решение № 238 от 06.07.2011 г. - община Белица","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2430 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 2045 (Бл);" ЯВОР,БИНКОВ,ДУРЛЬОВ,1968-01-24,"С.ЧЕРЕШОВО, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Решение № 316 от 22.02.2012 г. - местни избори – 2011 г. - кандидати за общински съветници – област Благоевград","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2430 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 2045 (Бл)" ЯВОР,БОЖИЛОВ,НОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯВОР,БОЖИЛОВ,НОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯВОР,БОЖИЛОВ,НОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ЯВОР,БОЖИЛОВ,НОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯВОР,БОЖИЛОВ,НОТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯВОР,БОРИСЛАВОВ,ГАБРОВСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯВОР,БОРИСЛАВОВ,КУЮМДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯВОР,БОРИСЛАВОВ,КУЮМДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯВОР,БОРИСЛАВОВ,КУЮМДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ВАЛЕНТИНОВ,КОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ВАСИЛЕВ,ДАВИДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ВАСИЛЕВ,ТОДОРОВ,1952-01-26,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Дупница","Решение № 2-438 от 09.12.2014 г. - община Дупница","

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-1070 МФ; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-841; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

" ЯВОР,ВЕСЕЛИНОВ,МАНОИЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ВЕСЕЛИНОВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ВЕСЕЛИНОВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2016-02-09,"Областни управи","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ВЕСКОВ,ЗЕХИРОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ГЕОРГИЕВ,АВРАМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ГЕОРГИЕВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЯВОР,ГЕОРГИЕВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУДОЗЕМ, РУДОЗЕМ, СМОЛЯН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ГЕОРГИЕВ,ЙОЦОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ГЕОРГИЕВ,КАШУКЕЕВ,,"С.ШАТРОВО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ГЕРЧЕВ,НАЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ГРИГОРОВ,ВАРАДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-09-20,"Министерство на културата","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЯВОР,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ДИМИТРОВ,ЗАРТОВ,,"С.ТЕТОВО, РУСЕ, РУСЕ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ДИМКОВ,ЗАХАРИЕВ,1946-03-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 2628 – 2 тома." ЯВОР,ДИМКОВ,ЗАХАРИЕВ,1946-03-29,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Решение № 199 от 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи","Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 2628 – 2 тома." ЯВОР,ДИМОВ,ВЛАХОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ДИМОВ,ВЛАХОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЯВОР,ДИМОВ,ПОПОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ДОБРЕВ,МИХОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-08-07,"Университет по архитектура, строителство и геодезия","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ЕМИЛОВ,ДРУМЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ЕМИЛОВ,НИКОЛОВ,,"С.ШАТРОВО, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,1964-11-24,"ГР.НИКОПОЛ, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Решение № 2-259 от 20.11.2013 г. - училища по Закона за народната просвета","Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3251 (В.Т.) и в работно дело IР-855 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр." ЯВОР,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИВАНОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИВАНОВ,МИЛУШЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИВАНОВ,МИЛУШЕВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИВАНОВ,МИТОВ,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИВАНОВ,МИТОВ,,"С.БАЛАНОВО, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИВАНОВ,НЕЦОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"С.СТАРО СЕЛО, ТУТРАКАН, СИЛИСТРА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИГНАТОВ,ГРИГОРОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИЛИЕВ,ДАЧКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИЛИЕВ,ДАЧКОВ,,"ГР.ГАБРОВО, ГАБРОВО, ГАБРОВО",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИЛИЕВ,ХАЙТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИЛИЕВ,ХАЙТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИЛИЕВ,ХАЙТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ИЛИЕВ,ХАЙТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ЙОНЧЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ЙОРДАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ЙОРДАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ЙОСИФОВ,ЦЕКОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", ЯВОР,КАМЕНОВ,БЕЛОВ,,"С.КРУШЕВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ЯВОР,КАМЕНОВ,БЕЛОВ,,"С.КРУШЕВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯВОР,КАМЕНОВ,ДРЕНКОВ,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЯВОР,КИРИЛОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯВОР,КИРИЛОВ,АВРАМОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯВОР,КИРИЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЯВОР,КИРИЛОВ,ДЕСПОДСКИ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЯВОР,КОЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯВОР,КРУМОВ,ВЛАДИМИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯВОР,КРУМОВ,ГЕБОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЯВОР,КРУМОВ,ГЕБОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЯВОР,КЪНЧЕВ,ПАМУКЧИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ЯВОР,КЪНЧЕВ,ПАМУКЧИЕВ,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ЛЮБЕНОВ,СОФРОНОВ,,"С.КОВАЧИЦА, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЯВОР,МАРИНОВ,МАРИНОВ,,"ГР.БОТЕВГРАД, БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЯВОР,МАТЕЕВ,МАТЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЯВОР,МИЛАНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯВОР,НЕДЕВ,КАМБУРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-04-21,"Синдици, включени в списъка на синдиците при БНБ","Неустановена принадлежност", ЯВОР,НИКОЛАЕВ,ДРЕНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЯВОР,НИКОЛАЕВ,ДРЕНСКИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯВОР,НИКОЛОВ,НЕДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", ЯВОР,НИКОЛОВ,НЕДЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯВОР,НИКОЛОВ,СМИЛЕНОВ,,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ПАРАШКЕВОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ПОРДИМ, ПОРДИМ, ПЛЕВЕН",2015-07-28,"Община Пордим","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ПЕТКОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЯВОР,ПЕТРОВ,ДЖАМАЛОВ,,"ГР.ПЕРНИК, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЯВОР,ПЕТРОВ,МАТЕЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ПЕТРОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ПЛАМЕНОВ,ТОМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЯВОР,ПЪРВАНОВ,РУСИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯВОР,РАФАИЛОВ,РАНГЕЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯВОР,САВОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯВОР,СВЕТОСЛАВОВ,ПЕТЕВ,1956-12-19,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Решение № 185 от 15.02.2011 г. - Агенция ""Митници""","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3606 (Рс) МФ." ЯВОР,СЕВДАЛИНОВ,ГОВЕДАРОВ,,"С.СЕЛИЩЕ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯВОР,СИМЕОНОВ,СЕМКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЯВОР,СПАСОВ,СОТИРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЯВОР,СТОЯНОВ,ЖИВКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЯВОР,СТОЯНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЯВОР,СТРАШИМИРОВ,КОЖУХАРОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ТОДОРОВ,ДЖИДЖЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ТОДОРОВ,ДЖИДЖЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-06-27,"Съюз за стопанска инициатива","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ТОДОРОВ,ДЖИДЖЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ТОДОРОВ,МИЛУШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЯВОР,ТОДОРОВ,МИЛУШЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯВОР,ТОДОРОВ,ЦАКОВ,1950-03-23,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Решение № 54 от 26.11.2008 г. - Българска национална телевизия","Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. ""Александър""." ЯВОР,ЮРИЕВ,КАЛЬОНЕВ,,"С.ПЛЕТЕНА, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯГОДА,ПЕТРОВА,ПЕТРОВА,,"С.РОГЛЕЦ, РУЖИНЦИ, ВИДИН",2015-03-18,"Община Брусарци","Неустановена принадлежност", ЯГОДА,СТАНКОВА,МИХОВА,1924-04-26,ЮГОСЛАВИЯ,2015-06-09,"Община Трън","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЯГОДИНА,ГРОЗДАНОВА,ИГНАТОВА,,"С.МАДАН, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Бойчиновци","Неустановена принадлежност", ЯГОДИНКА,ИВАНОВА,БЛАГОЕВА,,"С.ЛЮЛИН, ПЕРНИК, ПЕРНИК",2015-06-01,"Община Перник","Неустановена принадлежност", ЯГОДИНКА,ИВАНОВА,ВОЙЧЕВА,,"С.КОВАЧЕВЦИ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯГОДИНКА,КИРИЛОВА,МИТОВА,,"ГР.НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-01-14,"Приватизирани предприятия - София","Неустановена принадлежност", ЯГОДИНКА,КРУМОВА,ВЕЛИЧКОВА,,"С.ГАБРЕШЕВЦИ, ТРЕКЛЯНО, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЯГОДИНКА,СТОЙНЕВА,ВЕЛИЧКОВА,,"С.НОЕВЦИ, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-05-27,"Община Брезник","Неустановена принадлежност", ЯГОДКА,ИВАНОВА,ШОПОВА,,"С.ВЕЛИЧКОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,АНГЕЛОВ,АНТОВ,,"С.ДОБРИ ДОЛ, ЛОМ, МОНТАНА",2013-12-04,"Длъжници към Банка за земеделски кредит","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,АНГЕЛОВ,МАРИКОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,ГЕОРГИЕВ,ЦЕКОВ,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,ДИМИТРОВ,ЯКИМОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,ЙОЛОВ,КАМЕНОВ,,"С.ПОДГОРЕ, МАКРЕШ, ВИДИН",2015-04-16,"Приватизирани предприятия -Видин","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,ЙОНКОВ,МИХОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Априлци","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,ЙОРДАНОВ,КИРОВ,,"ГР.МОНТАНА, МОНТАНА, МОНТАНА",2015-03-11,"Община Берковица","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,ЙОРДАНОВ,ЧИЛИКОВ,,"С.МИКРЕВО, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,КИРИЛОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,КОЛЕВ,ЯКИМОВ,,"ГР.АПРИЛЦИ, АПРИЛЦИ, ЛОВЕЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,МАРИНОВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,МАРИНОВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,МАРИНОВ,ЯКИМОВ,,"ГР.ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,МАРКОВ,ВЪЛОВ,,"ГР.ЯБЛАНИЦА, ЯБЛАНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-02-18,"Община Ябланица","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,МИХОВ,ЯКИМОВ,1932-11-19,"С.КРЪВЕНИК, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Решение № 2-342 от 24.04.2014 г. - Тракийски университет","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № ИА 41а/ 09.04.1990 г. за унищожаване делото на ""Институт"".

" ЯКИМ,НИКОЛОВ,СПАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,СТЕФАНОВ,БОНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,ТОДОРОВ,ТАШЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,ТОДОРОВ,ЯКИМОВ,,"С.ЕНЧОВЦИ, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ЯКИМ,ЦАНОВ,МАРКОВ,,"С.РЕПЛЯНА, ЧУПРЕНЕ, ВИДИН",2013-10-02,"Община Чупрене","Неустановена принадлежност", ЯКО,АВРАМ,ПИЛОСОФ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-03-20,"Религиозна общност на евреите в България","Неустановена принадлежност", ЯКО,БЛАГОЕВ,ЯКОВ,1929-04-01,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЯКО,ГИНОВ,ЯКОВ,,"С.ДРАНГОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Брезово","Неустановена принадлежност", ЯКО,КУЗМАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЧЕРНИ ВРЪХ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЯКО,КУЗМАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЧЕРНИ ВРЪХ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯКО,КУЗМАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ЧЕРНИ ВРЪХ, ВЪЛЧЕДРЪМ, МОНТАНА",2014-08-06,"Медицински университет - Варна","Неустановена принадлежност", ЯКО,РАНГЕЛОВ,ВИДОЛОВ,,"С.ВОЙСИЛ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ЯКО,РАНГЕЛОВ,ВИДОЛОВ,,"С.ВОЙСИЛ, МАРИЦА, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯКО,ХАИМ,МЕЛАМЕДОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЯКОВ,ЙОСИФОВ,МОЛХОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЯКОВ,ЙОСИФОВ,МОЛХОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЯКУБ,АПТУЛА,ХАСАН,,"С.СИНИ РИД, РУЕН, БУРГАС",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ЯКУБ,ИСМАИЛ,ОСМАН,,"С.ТРЪНАК, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ЯКУБ,ИСМАИЛ,ОСМАН,,"С.ТРЪНАК, РУЕН, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯКУБ,МЕХМЕДОВ,ХАДЖИИСМАИЛОВ,,"С.ПОПГРУЕВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ЯКУБ,МУСТАФА,АЛИ,,"С.МАЛКА ЧИНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ЯКУБ,МУСТАФА,АЛИ,,"С.МАЛКА ЧИНКА, КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯКУБ,РЕДЖЕБ,ЯКУБ,,"С.ЯСЕНКОВО, ВЕНЕЦ, ШУМЕН",2013-12-04,"Мюсюлманско изповедание","Неустановена принадлежност", ЯКУБ,САЛИ,СЮЛЕЙМАН,1952-01-26,"С.СТРУЯ, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Решение № 2-145 от 06.03.2013 г. - община Руен","Картон обр. 4; рег. дневник" ЯКУБ,СЮЛЕЙМАНОВ,ВЕЙСАЛОВ,,"С.СЕВАР, КУБРАТ, РАЗГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯКУБ,ХАСАН,СЮЛЕЙМАН,,"С.КРАН, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ЯКУБ,ХАСАН,ХАСАН,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ЯКУБ,ЮМЕР,МЕСТАН,,"С.ВРЕЛО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ЯКУБ,ЮМЕР,МЕСТАН,,"С.ВРЕЛО, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯКУБ,ЮМЕР,МУРАД,,"С.СОКОЛЕЦ, РУЕН, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ЯКУБ,ЮСУФ,РЕДЖЕБ,1942-02-01,"С.ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Решение № 2-416 от 22.10.2014 г. - община Джебел","

Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-2024 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 190/ 30.01.1990 г. делото на ""Пешо"".

" ЯКУП,САДЪК,САДЪК,1956-01-23,"С.ЧИЧЕВО, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-856 (Хс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-856 (Хс) (налично).

" ЯКУП,ТАХСИН,АХМЕТ,,"С.ПОСТНИК, МОМЧИЛГРАД, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Момчилград","Неустановена принадлежност", ЯКЪБ,БЕКИР,БЕКИР,,"С.ДЯДОВСКО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ЯКЪБ,ХЮСЕИН,АЛИ,,"С.РЕЧИЦА, РУЕН, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ЯЛЧЪН,АЛИОСМАНОВ,МЕХМЕДАЛИЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯЛЧЪН,АЛИОСМАНОВ,МЕХМЕДАЛИЕВ,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ЯЛЧЪН,АХМЕДОВ,МЮСРЕФОВ,,"ГР.ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯЛЧЪН,АХМЕДОВ,МЮСРЕФОВ,,"ГР.ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-11,"Община Лозница","Неустановена принадлежност", ЯН,ХРИСТОВ,ХАДЖИНИКОЛОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯН,ЯНИ,БАНЯЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНА,АНГЕЛОВА,ЯНЧЕВА,,"С.МИХАЙЛОВО, ХАЙРЕДИН, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНА,БЕЛЧЕВА,ВАСИЛЕВА,,"С.СТУДЕНЕЦ, ЛОЗНИЦА, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЯНА,БОНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ЯНА,БОНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЯНА,ВАСИЛЕВА,БЕЛЕНСКА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНА,ВИТАНОВА,ПАЛЬОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЯНА,ВЪЛКОВА,АНГЕЛОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЯНА,ГЕОРГИЕВА,ВАСИЛЕВА,,"С.ПРЕСЕЛЕНЦИ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ЯНА,ГЕОРГИЕВА,ГЕНЕВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ЯНА,ГЕОРГИЕВА,ГЕНЕВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНА,ГРИГОРОВА,КОНОВА,,"С.ВИНОГРАД, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯНА,ГРИГОРОВА,КОНОВА,,"С.ВИНОГРАД, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНА,ГРИГОРОВА,СЕДЯНКОВА-КАРАБАДЖАКОВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯНА,ДИМИТРОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.МАЛКИ ВОДЕН, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНА,ДИМИТРОВА,КОЛЕВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЯНА,ДИМИТРОВА,МИЗИНСКА-БОЕВСКА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Неустановена принадлежност", ЯНА,ДИНКОВА,КАРОВА,,"С.СРЕМ, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНА,ИЛИЕВА,ДОБРЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЯНА,ИЛИЕВА,ИЛИЕВА,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЯНА,ИЛИЕВА,ТОПАЛОВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЯНА,КОСТАДИНОВА,ДОЧЕВА-ДИМОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЯНА,МАРИНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-05-27,"Държавна комисия за енергийно и водно регулиране","Неустановена принадлежност", ЯНА,МАРИНОВА,КАЛЪЧЕВА-ПОНДЕВА,,"С.ОБРУЧИЩЕ, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ЯНА,МЕТОДИЕВА,СТАМЕНОВА,,"ГР.БРЕЗНИК, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНА,МИХАЙЛОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", ЯНА,МИХАЙЛОВА,ЖЕКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНА,МИХАЙЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЯНА,МИХАЙЛОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЯНА,НИКОВА,ХРИСТЕВА,,"С.БУКОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЯНА,НИКОЛОВА,ГЕНОВА,,"С.ГРАНИТ, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЯНА,НИКОЛОВА,ЗЛАТАРЕВА,,"С.ГОСТУН, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНА,НИКОЛОВА,ПЕТКОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.КАБЛЕШКОВО, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЯНА,ПАНЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНА,ПАНЕВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЯНА,ПЕНЧЕВА,ОЧЕВА,,"С.КАЛОЯНОВО, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Марица","Неустановена принадлежност", ЯНА,ПЕТКОВА,МАШЕВА,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ЯНА,ПЕТРОВА,КОЖУХАРОВА-КРЪСТЕВА,1958-10-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-10-08,"Българска телеграфна агенция","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЯНА,РАДОМИРОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНА,СИМЕОНОВА,МИХАЙЛОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЯНА,СТЕФАНОВА,АСЕНОВА,,"С.РАЯНОВЦИ, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЯНА,СТЕФАНОВА,АШИКОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНА,СТЕФАНОВА,КИЧУКОВА,,"С.СТРЕЛЦИ, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНА,СТОЯНОВА,МАДАМОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2010-10-13,"Изпълнителна агенция ""Борба с градушките""","Неустановена принадлежност", ЯНА,СТОЯНОВА,ШАТРОВА,,"С.БАЖДАРИ, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-04-07,"Приватизирани предприятия - Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЯНА,ТОДОРОВА,ПАПУШЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЯНА,ТОМОВА,МАРИНОВА,,"С.ДОЛИНА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЯНА,ТОНЕВА,РАГИНА,,"С.ПОМОЩНИК, ГЪЛЪБОВО, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНА,ТОШЕВА,БЕЦИНСКА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЯНА,ТОШЕВА,БЕЦИНСКА-ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БЯЛА СЛАТИНА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-15,"Община Борован","Неустановена принадлежност", ЯНАК,КИРИЛОВ,ЯНКУЛОВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-12,"Община Петрич","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,АЛЕКСАНДРОВ,ЯНАКИЕВ,,"С.ЖИТНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,АЛЕКСИЕВ,ПОПОВ,1941-09-01,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Решение № 2-156 от 27.03.2013 г. - община Бяла","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2388 (Вн) МФ и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4804; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-2599 (Вн).

" ЯНАКИ,АНТОНОВ,АНГЕЛОВ,1939-10-28,"С.РИБЕН, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Решение № 43 от 09.07.2008 г. - държавни агенции","Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2000." ЯНАКИ,БАЛЧЕВ,МИНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,1935-07-31,"С.ГАЛАТИН, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Решение № 2-251 от 30.10.2013 г. - община Криводол","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К ""Лале"".

" ЯНАКИ,БОЯНОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,БОЯНОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,БОЯНОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,БОЯНОВ,СТОИЛОВ,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,ВАСИЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.СЛАВЕЕВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,ГАНЧЕВ,ГАНЧЕВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,ГЕОРГИЕВ,ГРАДЕВ,,"С.СЛИВАРОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,ГЕОРГИЕВ,ГРАДЕВ,,"С.СЛИВАРОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,ГЕОРГИЕВ,ТЕНЧОВ,1931-04-04,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1478/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-41798" ЯНАКИ,ГЕОРГИЕВ,ЧОБАНОВ,,"С.ГОРИЦА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,ГЕОРГИЕВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,ДИМИТРОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,ДОБРЕВ,ЯНАКИЕВ,1942-05-24,"С.ЩИТ, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 2040/ 24.08.1972 г. е назначен за разузнавач II степен; със заповед № 167/ 06.09.1974 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 4016/ 13.12. 1988 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-Свиленград." ЯНАКИ,ЖЕЛЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,ИВАНОВ,ФЪРТУНОВ,,"С.КОРМЯНСКО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,ИВАНОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,ИВАНОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,ИВАНОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,МИХОВ,ЯНАКИЕВ,,"С.ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,НИКОЛОВ,ТАБАКОВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,ПЕТРОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,СЕВАСТИЯНОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2009-07-22,"Българска народна банка","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,СЛАВЧЕВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,СТЕФАНОВ,АРСОВ,,"С.ПАНАЙОТ ХИТОВО, ОМУРТАГ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,,"С.БАНЯ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2008-06-10,"Държавна агенция за младежта и спорта","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,,"С.БАНЯ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2011-04-28,"Министерство на физическото възпитание и спорта","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,,"С.БАНЯ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ЯНАКИ,ТРИФОНОВ,ГРАДЕВ,,"С.САМОТИНО, БЯЛА, ВАРНА",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЯНАКО,ГЕОРГИЕВ,КАМБУРОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЯНЕ,АСЕНОВ,ГУШЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНЕ,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНЕ,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНЕ,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНЕ,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНЕ,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНЕ,ДИМИТРОВ,НЕМЧЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНЕ,ЙОРДАНОВ,ЯНЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЯНЕ,САНДЕВ,СТОЯНОВСКИ,,"С.ЖЕЛЕЗНИЦА, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНЕК,ЯСЕНОВ,БАЛЪКЧИЕВ,,"С.СТОМАНЕВО, ДЕВИН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНЕТА,ПЕТРОВА,ТОДОРОВА,,"ГР.СЕВЛИЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ЯНИ,АДАМОВ,ШИШМАНОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ЯНИ,АДАМОВ,ШИШМАНОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНИ,АЛЕКСИЕВ,СТАНЧЕВ,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ЯНИ,АНГЕЛОВ,ИВАНОВ,,"С.ДОБРИЧ, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНИ,АНГЕЛОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЯНИ,АНГЕЛОВ,МИЛЧИН,,"ГР.БЕЛОГРАДЧИК, БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНИ,БОЙКОВ,ПЕТРОВ,,"С.БРЕСТАК, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ВЕЛИКОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ГЕОРГИЕВ,БАХЧЕВАНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЯНИ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,,"С.СИНЬО КАМЕНЕ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ГЕОРГИЕВ,ИЛИЕВ,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"С.ПРОХОД, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ГЕОРГИЕВ,ПАПАДОПУЛОВ,,"С.ГОРИЦА, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ГЕОРГИЕВ,ХРИСТОВ,,"С.МАМАРЧЕВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ДИМИТРОВ,ЦРЪНКОВ,,"С.БЕЛЕВРЕН, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ДИМИТРОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ДИМИТРОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ЖЕЛЕВ,МАЛЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ЖЕЛЕВ,МАЛЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ЖИВКОВ,ДЖИСОВ,,"С.КАМЕНАР, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ЖИВКОВ,ДЖИСОВ,,"С.КАМЕНАР, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ЖИВКОВ,ДЖИСОВ,,"С.КАМЕНАР, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ИВАНОВ,ЙОРГАКИЕВ,1936-06-20,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЯНИ,ИВАНОВ,НИНКОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ИВАНОВ,НИНКОВ,,"ГР.ТРЯВНА, ТРЯВНА, ГАБРОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ИВАНОВ,ЯНЕВ,,"С.РОСЕН, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ИЛИЕВ,РАЙЧЕВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ЙОРДАНОВ,ШАЛТЕВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ЙОРДАНОВ,ЯНЕВ,,"С.САДОВО, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ЯНИ,КИРОВ,КАРАДЖОВ,,"С.ДЮЛЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЯНИ,КОНСТАНТИНОВ,ВАНГЕЛОВ,,"С.РЪЖЕНА, КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-22,"Община Габрово","Неустановена принадлежност", ЯНИ,КОСТАДИНОВ,ГЕРМАНОВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ЯНИ,МИЛЕВ,КОСТОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЯНИ,МИХАЙЛОВ,МИЛЧАКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНИ,МИХАЙЛОВ,МИЛЧАКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ЯНИ,НИКОЛОВ,АРНАУДОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-09-18,"Технически университет - София","Неустановена принадлежност", ЯНИ,НИКОЛОВ,МАРКОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНИ,НИКОЛОВ,МАРКОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНИ,НИКОЛОВ,СТОЯНОВ,,"С.ВЕСЕЛИЕ, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ПАНАЙОТОВ,ПЕТРОВ,,"С.ИЗГРЕВ, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ПАНЧЕВ,ПАНАЙОТОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2013-03-27,"Община Бяла","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ПЕТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.ЧЕРНЕВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ЯНИ,СИМЕОНОВ,КУКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯНИ,СТАВРЕВ,ЯНЕВ,,"С.ПЧЕЛАРИ, СТАМБОЛОВО, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ЯНИ,СТОЙКОВ,ИЛИЕВ,,"С.ГОЛИЦА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ЯНИ,СТОЯНОВ,БАТИЛОВ,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ЯНИ,СТОЯНОВ,ДРАЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНИ,СТОЯНОВ,ДРАЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ТОДОРОВ,ЙОРДАНОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ТОДОРОВ,РАЙКОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ФИЛЧЕВ,ФИЛЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ХРИСТОВ,ГУДЖУКОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ХРИСТОВ,НИКОЛОВ,,"ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ХРИСТОВ,ШИГУЛОВ,1948-03-14,"С.МАТОЧИНА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25910 и работно дело IР-6403." ЯНИ,ЦВЕТКОВ,КАРАИВАНОВ,1936-07-08,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 183/ 09.02.1962 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 107/ 09.05.1964 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 294/ 04.11.1965 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 4586/ 14.11.1966 г. е изпратен на 7 месечна школа в СССР; със заповед № 44/ 29.04.1967 г. е назначен за н-к група; със заповед № 80/ 14.10.1968 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 511/ 01.09.1973 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 3602/ 26.10.1974 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 1008/ 28.03.1979 г. е преназначен за н-к отдел." ЯНИ,ЦВЕТКОВ,КАРАИВАНОВ,1936-07-08,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-10,"Длъжници към банка Хеброс","Решение № 2-392 от 10.09.2014 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към банка ""Хеброс""","Със заповед № 183/ 09.02.1962 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 107/ 09.05.1964 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 294/ 04.11.1965 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 4586/ 14.11.1966 г. е изпратен на 7 месечна школа в СССР; със заповед № 44/ 29.04.1967 г. е назначен за н-к група; със заповед № 80/ 14.10.1968 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 511/ 01.09.1973 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 3602/ 26.10.1974 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 1008/ 28.03.1979 г. е преназначен за н-к отдел" ЯНИ,ШУКЕРОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.МАДАН, МАДАН, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНИ,ЯНЕВ,ЗЛАТИНОВ,,"С.ЗОРНИЦА, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ЯНИК,ПЕТРОВ,БЕЛЧЕВ,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ЯНИКА,ТЕНЕВА,БОЗАДЖИЕВА,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЯНИНА,ГЕОРГИЕВА,ЦАНКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-03-09,"Социологически агенции","Неустановена принадлежност", ЯНИНА,ХАРАЛАМПИЕВА,БОГДАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЯНИНКА,СТОЯНОВА,ЦОКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЯНИС,ВАСИЛЕВ,САВОВ,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНИС,ГЕОРГИОС,ФОКАС,,РУМЪНИЯ,2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЯНИС,ЛАМБРОС,КАПЕТАНИДИС,,УЗБЕКИСТАН,2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЯНИС,СТОЙЧЕВ,ГРУЙЧЕВ,1953-07-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-4134/ 04.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1060/ 20.12.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 962/ 24.12.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 206/ 01.03.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 434/ 24.04.1990 г. е преназначен за ст. инспектор." ЯНИС,СТОЙЧЕВ,ГРУЙЧЕВ,1953-07-27,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Решение № 271 от 05.10.2011 г. - администрация на Народното събрание","Със заповед № К-4134/ 04.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1060/ 20.12.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 962/ 24.12.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 206/ 01.03.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 434/ 24.04.1990 г. е преназначен за ст. инспектор." ЯНИСЛАВ,ЖЕЛЯЗКОВ,ПЕНЕВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЯНИСЛАВ,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2012-08-01,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ЯНИСЛАВ,ИЛИЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ПОДАЙВА, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2014-04-24,"Тракийски университет – гр. Стара Загора","Неустановена принадлежност", ЯНИСЛАВ,КОНСТАНТИНОВ,КОСТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНИСЛАВ,КОНСТАНТИНОВ,КОСТОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЯНИСЛАВ,МИЛЕТИЕВ,ЧУЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНИСЛАВ,МИЛЕТИЕВ,ЧУЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНИСЛАВ,МИТКОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,АСЕНОВА,ТАХТАДЖИЙСКА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,АСЕНОВА,ТАХТАДЖИЙСКА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,АСЕНОВА,ТАХТАДЖИЙСКА,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-01-14,"Община Рила","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,ГЕОРГИЕВА,ЗАГОРОВА-ПЕТРОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-27,"Българо-американска кредитна банка АД","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,ИВАНОВА,БАНДЕРОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,КОЛЕВА,МАНОЛОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,КОЛЕВА,ТРИФОНОВА,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,МИЛАНОВА,ВУТОВА,,"ГР.СВОГЕ, СВОГЕ, СОФИЙСКА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,ПЕТКОВА,ЯНКОВА,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,СТАНЧЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2012-02-13,"Българска църква на Назарянина","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,СТЕФАНОВА,ЖЕРКОВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,СТЕФАНОВА,СТОЕВА-ЛАЗАРОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,ЦОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,ЦОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,ЦОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНИТА,ЦОЛОВА,ДИМИТРОВА,,"С.ЛЕХЧЕВО, БОЙЧИНОВЦИ, МОНТАНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯНИЦА,НИКОЛОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2016-02-09,"ОББ Застраховане","Неустановена принадлежност", ЯНИЧКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНИЧКА,ПЕТКОВА,ТРУЕВА,,"С.КРУШОВИЦА, МИЗИЯ, ВРАЦА",2012-01-12,"Министерство на образованието","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АНАСТАСОВА,ВАСИЛЕВА,,"С.БОГДАНОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АНГЕЛОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АНГЕЛОВА,ХРИСТЕВА,,"С.ВЕДРАРЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АНГЕЛОВА,ХРИСТЕВА,,"С.ВЕДРАРЕ, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АНГЕЛОВА,ЦЕКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АНДРЕЕВА,ИВАНОВА,,"С.ЦАР АСЕН, ПОПОВО, ТЪРГОВИЩЕ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АНДРЕЕВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АПОСТОЛОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АПОСТОЛОВА,ВЪРГОВА,,"С.ЗАГОРЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АПОСТОЛОВА,ВЪРГОВА,,"С.ЗАГОРЦИ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АСЕНОВА,ХАРАЛАМБОВА,,"С.НОВО СЕЛО, НОВО СЕЛО, ВИДИН",2013-08-13,"Община Ново село","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АТАНАСОВА,БАНЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АТАНАСОВА,ДЪБОВА,,"С.РАДКО ДИМИТРИЕВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2014-09-24,"Длъжници към банка Биохим","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АТАНАСОВА,ИВАНОВА,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АТАНАСОВА,КИРЧЕВА,,"ГР.ШАБЛА, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АТАНАСОВА,КОНОВА,,"С.ДОБРУША, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АТАНАСОВА,КЮРКЧИЕВА,,"С.МОМИНА ЦЪРКВА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АТАНАСОВА,КЮРКЧИЕВА,,"С.МОМИНА ЦЪРКВА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2011-01-12,"Политически кабинети","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АТАНАСОВА,КЮРКЧИЕВА,,"С.МОМИНА ЦЪРКВА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АТАНАСОВА,КЮРКЧИЕВА,,"С.МОМИНА ЦЪРКВА, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АТАНАСОВА,СТОЙЧЕВА,,"С.ДОЛНО ЯБЪЛКОВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЯНКА,АТАНАСОВА,СТОЯНОВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,БОЙЧЕВА,МИНЕВА,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,БОРИСОВА,КМЕТСКА,,"С.МУГЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,БОРИСОВА,КМЕТСКА,,"С.МУГЛА, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ЯНКА,БОТЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ДОЛНА МАХАЛА, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ВАСИЛЕВА,БАБАЧЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ВАСИЛЕВА,ГЕЧЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ВАСИЛЕВА,ПЕТРОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Шабла","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ВЕЛИКОВА,НИКОДИМОВА,,"ГР.ПАВЛИКЕНИ, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ВЕЛЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ВЪЛЕВА,ГОЧЕВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ВЪЛКОВА,ФИЛЧЕВА,,"С.САН-СТЕФАНО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГЕНЧЕВА,КОНСТАНТИНОВА,1931-08-27,"С.ПЛАЧИДОЛ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Решение № 72 от 03.08.2009 г. - електронни медии","Картон обр. 4; протокол № 787/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІИ-6635." ЯНКА,ГЕОРГИЕВА,АНАДОЛИЕВА,,"С.ВАСКОВО, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГЕОРГИЕВА,БАРАШКА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГЕОРГИЕВА,ИВАНОВА,,"С.КОМАРЕВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГЕОРГИЕВА,КАТЪРДЖИЕВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГЕОРГИЕВА,КОЛЕВА,,"С.ЧЕРКОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГЕОРГИЕВА,КОШОВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГЕОРГИЕВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Лесичово","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГЕОРГИЕВА,МИЛОШОВА,,"ГР.ДУПНИЦА, ДУПНИЦА, КЮСТЕНДИЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГЕОРГИЕВА,САВОВА,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГЕОРГИЕВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГЕОРГИЕВА,ЧАКЪРОВА,,"С.БАНЯ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2013-02-13,"Община Несебър","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГЕОРГИЕВА,ЧАКЪРОВА,,"С.БАНЯ, НЕСЕБЪР, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГЕОРГИЕВА,ЧАЛЪКОВА,,"ГР.ЗЛАТОГРАД, ЗЛАТОГРАД, СМОЛЯН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГЕОРГИЕВА,ЯНАЧКОВА,,"ГР.ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ГОЧЕВА,ПЕТКОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДЕЛЕВА,ЧАЙКОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДЕЛЧЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ДИНЕВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДЕЛЧЕВА,ФУРТУНОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДЕМИРОВА,АЛЕКСИЕВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДЕНЕВА,ИВАНОВА-МИХАЙЛОВА,,"ПЗ БРАЦИГОВО С. РОЗОВО",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИМИТРОВА,АНДРЕЕВА,,"ГР.КЕРМЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИМИТРОВА,БАРГАНОВА-ЗАХАРИЕВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИМИТРОВА,БАРГАНОВА-ЗАХАРИЕВА,,"ГР.ДЕВИН, ДЕВИН, СМОЛЯН",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИМИТРОВА,ВЪЛКОВА,,"С.ГРАДЕШНИЦА, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Криводол","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИМИТРОВА,ДЕНЧЕВА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИМИТРОВА,ДРАГАНОВА,,"С.АЛЕКСАНДРИЯ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Крушари","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИМИТРОВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.ТЕРВЕЛ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-07-16,"Община Плевен","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИМИТРОВА,ЛЕЧЕВА-ИВАНОВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИМИТРОВА,МИТРЕВА,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИМИТРОВА,ПАВЛОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИМИТРОВА,САВОВА,,"С.ФАКИЯ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИМИТРОВА,САВОВА,,"С.ФАКИЯ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИМИТРОВА,СТОЕВА,,"С.ЕЗЕРОВО, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Приватизирани предприятия - Хасково","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИМИТРОВА,СТОИМЕНОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-06-27,"Югозападен университет ""Неофит Рилски"" - Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИНЕВА,ВОДЕНИЧАРОВА,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2013-02-20,"Община Малко Търново","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИНЕВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ЕЛЕНОВО, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИНЕВА,ИРМАНОВА,,"ГР.РАДНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИНЕВА,СИВЕВА,,"С.ПАЛАУЗОВО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИНКОВА,КЪСОВСКА,,"ГР.КНЕЖА, КНЕЖА, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Кнежа","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИНКОВА,МЕРДЖАНОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДИНКОВА,МЕРДЖАНОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-03-14,"Софийски университет ""Св. Климент Охридски""","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДОНЧЕВА,САРИЙСКА,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДРАГИЕВА,КОНСТАНТИНОВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ДРАГОМИРОВА,ПЕШЕВА,,"ГР.КАВАРНА, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЕМАНУИЛОВА,РАЛЕВА,,"ГР.НОВИ ПАЗАР, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЖЕКОВА,ВАНИКОВА,,"ГР.АЛФАТАР, АЛФАТАР, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЖЕКОВА,ОРАЧЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЖЕЛЕВА,ГАНЧЕВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЖЕЛЯЗКОВА,ДЕМИРЕВА,,"С.ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,АЛИНСКА,,"ГР.ДУЛОВО, ДУЛОВО, СИЛИСТРА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,БАЛКАНСКА,,"ГР.ДЕВНЯ, ДЕВНЯ, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,БАХЧЕВАНОВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КЕРМЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2010-09-20,"Държавен фонд Земеделие","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КЕРМЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-06-01,"Приватизирани предприятия - Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.КЕРМЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2016-02-18,"ЗАД ВИКТОРИЯ","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,ДИМИТРОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2009-12-09,"Печатни издания","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,ДРАГОСТИНОВА,,"С.ОБРОЧИЩЕ, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,МАРИНОВА,,"С.ГОРНИ ДЪБНИК, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,МИЛАНОВА,,"ГР.БОРОВО, БОРОВО, РУСЕ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,ПЕЕВА,,"ГР.ШИВАЧЕВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,ПЕТРОВА,,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,СТАМЕНОВА,,"ГР.АКСАКОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,СТОЙНОВА,,"С.ПАНИЧЕРИ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,ТАБАКОВА,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,УЗУНОВА,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,ЧАНКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИВАНОВА,ЧЕПИЛЕВА,,"ГР.РАЗЛОГ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ИЛИЕВА,КОРУНОВА,,"С.ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЙОРДАНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЙОРДАНОВА,ГОГОВА,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-06-23,"Приватизирани предприятия - Разград","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЙОРДАНОВА,ГОГОВА,,"ГР.ЦАР КАЛОЯН, ЦАР КАЛОЯН, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЙОРДАНОВА,МИХАЙЛОВА,,"С.ХИТРИНО, ХИТРИНО, ШУМЕН",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЙОРДАНОВА,НЕДЕЛЧЕВА,,"С.БОЯНОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЙОРДАНОВА,НИКОЛОВА,,"ГР.РУСЕ, РУСЕ, РУСЕ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЙОРДАНОВА,ФИДАНОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЙОРДАНОВА,ЯНЕВА,,"С.ОВЧАРОВО, ШУМЕН, ШУМЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЙОСИФОВА,БОРИСОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КОЙЧЕВА,ДЕМИРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КОЙЧЕВА,ДЕМИРОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КОЛЕВА,ПАТРАМАНОВА,,"С.КЛИМЕНТОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КОСТАДИНОВА,КОРИТАРОВА,,"ГР.НИКОЛАЕВО, НИКОЛАЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КОСТОВА,ИВАНОВА,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КОСТОВА,ШЕЙТАНСКА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КОСТОВА,ШЕЙТАНСКА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КОСТОВА,ШЕЙТАНСКА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КОСТОВА,ШЕЙТАНСКА,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КРУМОВА,АНГЕЛОВА,,"С.ТРАЙКОВО, ЛОМ, МОНТАНА",2016-02-09,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Монтана","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КРУМОВА,КРЪСТЕВА,,"ГР.ЛУКОВИТ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КРУМОВА,ТАКЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-04-24,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КРУМОВА,ТАКЕВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КРЪСТЕВА,ДЕМИРОВА-МАЛКОЧЕВА,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КРЪСТЕВА,ДИМИТРОВА,,"С.ДИМЧЕВО, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КРЪСТЕВА,ПЕТРОВА,,"С.ПЧЕЛАРОВО, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЯНКА,КРЪСТЕВА,СТЕФАНОВА,,"С.КАРАВЕЛОВО, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЛАЗАРОВА,СТОЕВА,,"С.ДЪЛГАЧ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ЛЮБЕНОВА,ГРОЗЕВА,,"С.МАДАРА, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЯНКА,МАНОЛОВА,ВАРИМЕЗОВА,,"С.ТАТАРЕВО, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2009-10-14,"Национален осигурителен институт","Неустановена принадлежност", ЯНКА,МАРИНОВА,ВОЙНОВА,,"ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЯНКА,МАРИНОВА,МИНЧЕВА,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2015-08-11,"Приватизирани предприятия - Търговище","Неустановена принадлежност", ЯНКА,МАРИНОВА,НАЙДЕНОВА,,"С.АСЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ЯНКА,МИЛЕВА,АПОСТОЛОВА,,"С.СТУДЕНА, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКА,МИЛЕВА,ГАВРАИЛОВА,,"С.ЛОМНИЦА, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ЯНКА,МИЛКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ЯНКА,МИТЕВА,КАРАДЖОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКА,МИХАЙЛОВА,ПАСКАЛЕВА,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЯНКА,МИХАЙЛОВА,ПАСКАЛЕВА,,"С.КРУШАРИ, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЯНКА,МИХАЙЛОВА,ПЕТКОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,МИХАЙЛОВА,ЦВЕТКОВА,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЯНКА,МИХОВА,БАКАЛОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,НАСТЕВА,НИКОЛОВА,,"С.ГОРСКИ ИЗВОР, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЯНКА,НАЧЕВА,КАРАСЛАВОВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ЯНКА,НЕДЕЛЧЕВА,МИНЧЕВА,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2011-02-09,"Агенция за социално подпомагане","Неустановена принадлежност", ЯНКА,НЕДЕЛЧЕВА,НИКОЛОВА,,"С.АЛЕКСАНДРОВО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНКА,НЕДЕЛЧЕВА,ПАНАЙОТОВА,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЯНКА,НЕДКОВА,ЧИФЧИЙСКА,,"С.КОСТЕЛЕВО, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-12-11,"Община Мездра","Неустановена принадлежност", ЯНКА,НЕДЯЛКОВА,РАДИЧЕВА,,"С.КРУШОВО, КАРНОБАТ, БУРГАС",2010-10-13,"Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството","Неустановена принадлежност", ЯНКА,НИКОЛОВА,ПЕТРОВА,,"С.НОВИ ХАН, ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,НИКОЛОВА,ПЕШЕВА,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-10,"Държавна комисия по стоковите борси и тържищата","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПАНАЙОТОВА,ЦВЕТКОВА,,"С.БЯЛ БРЯГ, СМЯДОВО, ШУМЕН",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕЙЧЕВА,МИХОВА-ЛАЗАРОВА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕНЕВА,ЖЕЛЕВА,,"С.СНОП, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Генерал Тошево","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕНЕВА,ИВАНОВА,,"С.СЕЙМЕНИТЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕТКОВА,ИВАНОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕТКОВА,ИЛИЕВА,,"С.АСПАРУХОВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕТРОВА,КОЕВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕТРОВА,КОТЛАРОВА,,"С.ГОЛЕШ, КАЙНАРДЖА, СИЛИСТРА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕТРОВА,НАНЕВА,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕТРОВА,ПОПОВА,,"ГР.ТРЪСТЕНИК, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕТРОВА,СТОЙКОВА,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕТРОВА,СТОЙЧЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕТРОВА,ТОЛЬКОВА,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕТРОВА,ЧОНОВА,,"С.ГОРНА МАХАЛА, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Калояново","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕТРОВА,ЧОНОВА,,"С.ГОРНА МАХАЛА, КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЕТРОВА,ШЕЙТАНОВА,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ПЪРВАНОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.КОШАРЕВО, БРЕЗНИК, ПЕРНИК",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЯНКА,РАЙКОВА,ТОПАЛОВА,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ЯНКА,САВКОВА,МАЗГАЛОВА,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СЛАВОВА,ЛИЛЯНОВА,,"С.СЛИВЕНЦИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СЛАВОВА,ПАВЛОВА,,"С.КАЛИМАНЦИ, СУВОРОВО, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СОТИРОВА,СТОЯНОВА,,"С.ВИНИЦА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТАЙКОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.НЕДЯЛСКО, СТРАЛДЖА, ЯМБОЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТАЙНОВА,ТОТЕВА,,"С.МЕДОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРА ЗАГОРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТАНЕВА,МАНОЛОВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2015-05-19,"Приватизирани предприятия - Добрич","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТАНЕВА,СЛАВОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТАНЕВА,СЛАВОВА,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТАНКОВА,СПАСОВА,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТЕФАНОВА,ГАНЕВА,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТЕФАНОВА,МАВРОДИЕВА,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТЕФАНОВА,РУСИНОВА,,"С.ЕЗЕРЕЦ, ШАБЛА, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТЕФАНОВА,СТОИЧКОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-06-10,"Държавна агенция за закрила на детето","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТОИЛОВА,ЙОРДАНОВА,,"С.ГРАДИНА, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТОИЛОВА,КОРУНОВА,,"С.ЕЛЕШНИЦА, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТОЙЧЕВА,КАРАДЖОВА,,"С.ВЕРИГОВО, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТОЙЧЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТОЙЧЕВА,КОЛЕВА,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТОЯНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"С.ОВЧА МОГИЛА, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-10,"Община Полски Тръмбеш","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТОЯНОВА,ГОЧЕВА,,"С.КОЛАРОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТОЯНОВА,КРАЧОЛОВА,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТОЯНОВА,МАРМАРОВА-КЮЧУКОВА,,"С.СКАЛИЦА, ТУНДЖА, ЯМБОЛ",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТОЯНОВА,МАТАНСКА,,"С.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТОЯНОВА,ПАВЛОВА,,"С.ДЪЛБОКИ, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТОЯНОВА,ТАШЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЯНКА,СТОЯНОВА,ТАШЕВА,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ТАНЕВА,КАМЕНСКА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ТАНОВА,БАШЛИЙСКА,,"С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ХИСАРЯ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ТИЛЧЕВА,ДЕРЕКЮВЛИЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ТИЛЧЕВА,ДЕРЕКЮВЛИЕВА,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ТИХАНОВА,МАРИНОВА,,"С.ДРЯНОВЕЦ, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ТОДОРОВА,АЛЕКСАНДРОВА,,"С.ЛЮЛЯКОВО, РУЕН, БУРГАС",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ТОДОРОВА,КАМОВА,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ТОДОРОВА,НЕДЕВА,,"С.БОТЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ТОДОРОВА,ОБРЕТЕНОВА,,"С.МОРТАГОНОВО, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ТОНКОВА,СРЕБРОВА,,"С.РЕСЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2008-06-10,"Държавна агенция Архиви","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ТРАЙЧЕВА,МАРИНОВА,,"С.ГОРНО СПАНЧЕВО, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ТРИФОНОВА,ГЕОРГИЕВА,,"ГР.ИСПЕРИХ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-17,"Община Разград","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ХРИСТОВА,ИВАНОВА,,"ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ХРИСТОВА,МАВРОВА,,"ГР.АЙТОС, АЙТОС, БУРГАС",2013-03-06,"Община Руен","Неустановена принадлежност", ЯНКА,ХРИСТОВА,ЦЕКЛЕЕВА,,"С.БАНЯ, РАЗЛОГ, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-28,"Община Разлог","Неустановена принадлежност", ЯНКО,АЛЕКСАНДРОВ,ЯНКОВ,,"С.БЕБРОВО, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,АЛЕКСАНДРОВ,ЯНКОВ,1955-09-17,"С.БЕБРОВО, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Привлечен със заповед № 211/ 02.07.1986 г. и се води на отчет от ст. лейт. В. Димитров" ЯНКО,АЛЕКСАНДРОВ,ЯНКОВ,1955-09-17,"С.БЕБРОВО, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Решение № 2-172 от 26.04.2013 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Привлечен със заповед № 211/ 02.07.1986 г. и се води на отчет от ст. лейт. В. Димитров" ЯНКО,АЛЕКСАНДРОВ,ЯНКОВ,1955-09-17,"С.БЕБРОВО, ЕЛЕНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Решение № 2-395 от 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание","Привлечен със заповед № 211/ 02.07.1986 г. и се води на отчет от ст. лейт. В. Димитров" ЯНКО,АНГЕЛОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЯНКО,АНГЕЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДЪСКОТНА, РУЕН, БУРГАС",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЯНКО,АНДОНОВ,ГИТАНОВ,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЯНКО,АНДОНОВ,ХРИСТОВ,,"С.РУСОКАСТРО, КАМЕНО, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,АНДРЕЕВ,ЖЕКОВ,,"ГР.ЛЮБИМЕЦ, ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЯНКО,АСЕНОВ,ИХТИМАНСКИ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,АСЕНОВ,КРИВОНОЗОВ,,"ГР.РАКИТОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", ЯНКО,АТАНАСОВ,ИВАНОВ,1955-08-29,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Решение № 2-469 от 24.02.2015 г. - Българска агенция по безопасност на храните","

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37175; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.

" ЯНКО,АТАНАСОВ,КОРЕНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЯНКО,АТАНАСОВ,УЗУНОВ,,"С.СВОБОДА, СТРЕЛЧА, ПАЗАРДЖИК",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯНКО,АТАНАСОВ,ЯНЕВ,,"С.СЛАВЕЙКОВО, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЯНКО,АТАНАСОВ,ЯНКОВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2016-02-04,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Ловеч","Неустановена принадлежност", ЯНКО,БОГДАНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2013-09-11,"Частични избори 29.09.2013 г.","Неустановена принадлежност", ЯНКО,БОГДАНОВ,МЛАДЕНОВ,,"ГР.ТОПОЛОВГРАД, ТОПОЛОВГРАД, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,БОЖАНОВ,ТОДОРОВ,,"С.ВАРДИМ, СВИЩОВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-07-17,"Община Свищов","Неустановена принадлежност", ЯНКО,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобошево","Неустановена принадлежност", ЯНКО,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ЯНКО,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.КОВАЧЕВО, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЯНКО,БОРИСОВ,АНГЕЛОВ,,"С.КОВАЧЕВО, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,БОРИСОВ,ДИМИТРИЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЯНКО,БОРИСОВ,ДИМИТРИЕВ,,"ГР.ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ, ЛОВЕЧ",2014-07-23,"Химикотехнологичен и металургичен университет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,БОЯНОВ,АРСОВ,1934-06-12,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; дело Ф1, а.е. 5358; лично дело IА-36540" ЯНКО,БОЯНОВ,АРСОВ,1934-06-12,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; дело Ф1, а.е. 5358; лично дело IА-36540" ЯНКО,ВАКРИЛОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2011-10-05,"Администрация на Народното събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ВАСИЛЕВ,ВЕЛКОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2008-07-30,"Държавна агенция Държавен резерв и вoeнновременни запаси","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ВАСИЛЕВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ВАСИЛЕВ,НАЧКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ВАСИЛЕВ,ЯНКОВ,,"С.ДИНКАТА, ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ВЕЛИКОВ,СЕРАФИМОВ,,"С.КАРАМАНОВО, ЦЕНОВО, РУСЕ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ВЪЛКОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЯНКО,ВЪЛКОВ,ТОПАЛОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГЕНОВ,ЧОЛАКОВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-03-11,"Комисия за регулиране на съобщенията","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГЕОРГИЕВ,ДЕРМЕНДЖИЕВ,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГЕОРГИЕВ,ЖЕЛЕВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2015-08-11,"Община Асеновград","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГЕОРГИЕВ,КАРАМАНОВ,,"ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛАГОЕВГРАД",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГЕОРГИЕВ,КИРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГЕОРГИЕВ,КИРОВ,,"ГР.РАЗГРАД, РАЗГРАД, РАЗГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГЕОРГИЕВ,КОСТОВ,,"С.РОСЕН, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГЕОРГИЕВ,НЕОФИТОВ,1952-08-04,"С.ВЛАХИ, КРЕСНА, БЛАГОЕВГРАД",2008-05-27,"Държавна агенция за информационни технологии и съобщения","Решение № 35 от 27.05.2008 г. - държавни агенции и държавни комисии","Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29924 и работно дело IР-15663;" ЯНКО,ГЕОРГИЕВ,ПАШОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГЕОРГИЕВ,ПАШОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГЕОРГИЕВ,СЕРАФИМОВ,,"ГР.СИМИТЛИ, СИМИТЛИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГЕОРГИЕВ,СТОЯНОВ,,"С.ДРЯНКОВЕЦ, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГЕОРГИЕВ,ТОДОРИН,,"ГР.ВЕТРЕН, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГЕОРГИЕВ,ЯНКОВ,,"С.СИТОВО, БОЛЯРОВО, ЯМБОЛ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ГРОЗЕВ,БЕЛЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДАВИДКОВ,ОРТАКЧИЙСКИ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИКОВ,ДИКОВ,,"ГР.БРЕЗОВО, БРЕЗОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,БИНЕВ,,"С.ЧЕРНОГОРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2015-04-28,"Община Пазарджик","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,БЪРДАРСКИ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"С.СЕЛЦЕ, КАВАРНА, ДОБРИЧ",2014-02-24,"Община Каварна","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,ДИМИТРОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,ЗАПРЯНОВ,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-06-11,"Корпоративна търговска банка АД","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2016-02-18,"ЗАД ВИКТОРИЯ","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,ИЛИЕВ,,"С.ПОРОЙ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,ПЕТКОВ,,"С.ЧЕРВЕНЦИ, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,УЗУНОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,ЧИЧИНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-06-25,Съдии,"Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМИТРОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИМОВ,СТАМАТОВ,,"ГР.БЕЛОСЛАВ, БЕЛОСЛАВ, ВАРНА",2013-04-10,"Община Белослав","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДИЧЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.ДРАГАНОВО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДОБРОМИРОВ,АВРАМОВ,,"С.ПАДИНА, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДОНЧЕВ,ЯНКОВ,,"С.СУШИЦА, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2012-10-03,"Министерство на здравеопазването","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДРАГАНОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.СНЕЖИНА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ДРАГОСТИНОВ,КРЪСТЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЕВЛОГИЕВ,ЯНКОВ,,"С.КУЛИНА ВОДА, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Белене","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЗАПРИНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.ВАРВАРА, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЗАПРЯНОВ,МАРЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЗЛАТАНОВ,МИЛЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2012-06-14,"Технически университет Варна","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,БАЛАБАНОВ,,"С.САДОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-27,"Община Хаджидимово","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,БАЛАБАНОВ,,"С.САДОВО, ХАДЖИДИМОВО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.РИБНОВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ЗДРАВКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ЗДРАВКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2009-12-02,"Национална здравноосигурителна каса","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ЗДРАВКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"С.ПЧЕЛИНО, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ИВАНОВСКИ,,"ГР.СМОЛЯН, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ИГЛИКОВ,,"С.КЪПИНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-11,"Община Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ИЛЧЕВ,1932-10-24,"С.ТРЪНКОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1322/ 06.07.1955 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 13/ 15.03.1962 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 49/ 16.10.1968 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 26/ 03.09.1969 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 348/ 12.02.1974 г. е преназначен за зам. н-к РУ-ДС-Елхово; със заповед № 996/ 01.04.1977 г. е преназначен за н-к на РУ-ДС-Елхово." ЯНКО,ИВАНОВ,КАЦАРОВ,,"С.ПОПИНЦИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Стрелча","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,КАЦАРОВ,,"С.ПОПИНЦИ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,КОЖУХАРОВ,,"С.СТАВЕРЦИ, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долна Митрополия","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,КОРАЛИЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,КОРАЛИЕВ,,"ГР.БАТАК, БАТАК, ПАЗАРДЖИК",2012-09-18,"Университет за национално и световно стопанство","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,МАРИНОВ,,"С.ПАВЕЛ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,НАЙДЕНОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ОРТАКЧИЙСКИ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ПЕТКОВ,,"ГР.ЛЕТНИЦА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2015-01-29,"Община Летница","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ПРОФИРОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2010-01-13,"Национална агенция за оценяване и акредитация","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ПРОФИРОВ,,"ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,СТОЙКОВ,,"С.ТРОЯНОВО, КАМЕНО, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ЯНЕВ,,"С.КРЕПОСТ, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ЯНЕВ,1948-11-06,"ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Решение № 2-586 от 08.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Велико Търново","

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; предложение рег. № 7/ 27.03.1990 г. за унищожаване делото на С.С. ""Иванов"".

" ЯНКО,ИВАНОВ,ЯНКОВ,,"ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2013-05-15,"Община Дългопол","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ЯНКОВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИВАНОВ,ЯНКОВ,,"ГР.КОТЕЛ, КОТЕЛ, СЛИВЕН",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИЛИЕВ,ТОДОРОВ,,"С.КОЛЕЦ, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИЛИЕВ,ТОМОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИЛИЕВ,ТОМОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИЛИЕВ,ТОМОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИЛИЕВ,ЯНКОВ,,"С.КРУШЕВО, СЕВЛИЕВО, ГАБРОВО",2014-02-05,"Община Севлиево","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИЛИЕВ,ЯНКОВ,,"С.ГОРСКО НОВО СЕЛО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ИЛКОВ,ЖИВКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЙОРДАНОВ,МОМЧИЛОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЙОРДАНОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ЦАРЕВО, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЙОРДАНОВ,ЯНАКИЕВ,,"М.ГОРНО ШИВАЧЕВО, ЗЛАТАРИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЙОРДАНОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЙОШКОВ,КОРЕНДОВ,,"С.ПИШУРКА, МЕДКОВЕЦ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Медковец","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КАЛОЯНОВ,ПЕТРОВ,,"С.ДЮЛИНО, БЯЛА, ВАРНА",2013-05-15,"Община Вълчи дол","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КАЛУДОВ,ГЕРМАНОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КАЛУДОВ,ГЕРМАНОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КИРИЛОВ,ВЕКОВ,,"ГР.ВИДИН, ВИДИН, ВИДИН",2016-01-06,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Видин","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КИРИЛОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КИРИЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КИРИЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КИРИЛОВ,КОЖУХАРОВ,1949-01-15,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-24820 и работно дело ІР-9770" ЯНКО,КОЛЕВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КОЛЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-07-24,"Община Лясковец","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КОЛЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-01,"частични местни избори - 12.10.2014 г.","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КОЛЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КОЛЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-12-08,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Велико Търново","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КОНСТАНТИНОВ,БЪЧВАРОВ,1942-12-13,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-06-10,"Софийски университет Св. Климент Охридски","Неустановена принадлежност","чл. 30, ал. 1, т. 1" ЯНКО,КОНСТАНТИНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КОСТАДИНОВ,ЖЕЛЕВ,,"С.ГАБЕР, КРУШАРИ, ДОБРИЧ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КОСТАДИНОВ,ЗЛАТАНОВ,,"ГР.АСЕНОВГРАД, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВ",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КОСТАДИНОВ,СТОЯНОВ,,"С.РОСЕН, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КОСТОВ,АТАНАСОВ,,"С.БЕЛОГРАДЕЦ, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КОСТОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.МАЛИ ВЪРБОВНИК, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КОЧЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2013-01-29,"Община Средец","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КРУМОВ,КАРПУЗКИ,,"С.ДРАГОДАН, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-09,"Община Кочериново","Неустановена принадлежност", ЯНКО,КРУМОВ,ХАДЖИГЕОРГИЕВ,,"ГР.ЯКОРУДА, ЯКОРУДА, БЛАГОЕВГРАД",2014-01-28,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЛАЗАРОВ,МУТАФЧИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЛАМБЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, РУСЕ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЛЕФТЕРОВ,СТРАТИЕВ,,"ГР.БЯЛА, БЯЛА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЛЮБЕНОВ,ЯНЕВ,1949-12-09,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-01-20,"Агенция за ядрено регулиране","Решение № 108 от 20.01.2010 г. - Агенция за ядрено регулиране","Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 4741;" ЯНКО,МАНОЛОВ,АНТОНОВ,,"С.ЛЮБЕНОВО, НИКОПОЛ, ПЛЕВЕН",2015-07-22,"Община Никопол","Неустановена принадлежност", ЯНКО,МАРКОВ,ЯНКОВ,1952-10-02,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-741." ЯНКО,МАРКОВ,ЯНКОВ,1952-10-02,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Решение № 249 от 09.08.2011 г. - Агенция ""Пътна инфраструктура""","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-741" ЯНКО,МАРКОВ,ЯНКОВ,1952-10-02,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Решение № 2-87 от 10.10.2012 г. - Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-741." ЯНКО,МАТЕВ,МУСУРЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-06-05,"УниКредит Булбанк АД","Неустановена принадлежност", ЯНКО,МАТЕВ,МУСУРЛИЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", ЯНКО,МИЛУШЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЯНКО,МИЛУШЕВ,АТАНАСОВ,,"С.ПОПОВИЦА, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-10-14,"Община Садово","Неустановена принадлежност", ЯНКО,МИЛЧОВ,МИЛЕНКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЯНКО,МИТКОВ,КОЧЕВ,,"ГР.СРЕДЕЦ, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНКО,МИХАЙЛОВ,ФОЛЕВ,,"ГР.ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК",2015-05-12,"Община Пещера","Неустановена принадлежност", ЯНКО,НЕДЯЛКОВ,ГЛАВАНОВ,,"ГР.БЕЛЕНЕ, БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНКО,НИКОЛАЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРГОВИЩЕ",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЯНКО,НИКОЛОВ,ДУЗОВ,,"С.ДОРКОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", ЯНКО,НИКОЛОВ,СИМОНСКИ,,"С.КЪРНАЛОВО, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-04-01,"Община Якимово","Неустановена принадлежност", ЯНКО,НИКОЛОВ,СТОЯНОВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЯНКО,НИКОЛОВ,ЯНКОВ,1944-08-13,"С.КЛИСУРИЦА, МОНТАНА, МОНТАНА",2007-09-04,"Народно събрание","Решение № 14 от 04.09.2007 г. - Народно събрание","Собственоръчно написано и подписано заявление за сътрудничество; рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-25012; работно дело ІР-10014" ЯНКО,ПАНЧОВ,ДЖИГОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ПАСЕВ,ЯНКОВ,,"С.ВОЙНИКОВО, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ПЕНЕВ,АНГЕЛОВ,,"С.БЕЛОЗЕМ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Раковски","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ПЕТКОВ,СТОЯНОВ,,"С.КАРДАМ, ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО, ДОБРИЧ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ПЕТКОВ,УЗУНОВ,,"ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПАНАГЮРИЩЕ, ПАЗАРДЖИК",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ПЕТКОВ,ЯНЕВ,,"С.САДОВЕЦ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПЛЕВЕН",2015-06-23,"Община Долни Дъбник","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ПЕТРОВ,ВАЧЕВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ПЕТРОВ,ВАЧЕВ,,"С.КАРАИСЕН, ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ПЕТРОВ,ГУНЕВ,,"ГР.КОЗЛОДУЙ, КОЗЛОДУЙ, ВРАЦА",2013-10-30,"Община Козлодуй","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ПЕТРОВ,СТАНЕВ,,"С.СОКОЛОВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ПЕТРОВ,СТАНЕВ,,"С.СОКОЛОВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2013-04-03,"Община Варна","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ПЕТРОВ,СТАНЕВ,,"С.СОКОЛОВО, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ПЕТРОВ,ТОДОРОВ,,"С.ТЪРНОВЦИ,ТУТРАКАН,СИЛИСТРА",2015-07-22,"Приватизирани предприятия - Русе","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ПЕТРОВ,ЯНЕВ,1939-06-05,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Решение № 2-243 от 09.10.2013 г. - лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 - длъжници към ОББ","

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-34485, в работно дело IР-17661 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3553; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.

" ЯНКО,ПЕТРОВ,ЯНЕВ,1939-06-05,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Решение № 2-254 от 06.11.2013 г. - ""Централна кооперативна банка"" АД","Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-34485, в работно дело IР-17661 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3553; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6." ЯНКО,ПЕТРОВ,ЯНКОВ,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ПЕТРОВ,ЯНКОВ,,"С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,РАДЕВ,ПЕТЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЯНКО,РУСЕВ,ДИМОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-10,"Община Ветрино","Неустановена принадлежност", ЯНКО,РУСЕВ,СЛАВОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЯНКО,САВОВ,ИВАНОВ,,"С.КОЗАРЕВЕЦ, ЛЯСКОВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-10-09,"Длъжници към ОББ","Неустановена принадлежност", ЯНКО,САВОВ,ЛОЗАНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,САРАНДЕВ,ЯНКОВ,,"С.БЕНКОВСКИ, ДОБРИЧКА, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добричка","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СИМЕОНОВ,ПАНЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СИМЕОНОВ,ПАНЕВ,,"ГР.ПЕТРИЧ, ПЕТРИЧ, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СИМЕОНОВ,ТРОЯНОВ,,"С.БЕЛИНЦИ, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД",2015-11-05,"Община Исперих","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СИМОВ,АЛЕКСИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СЛАВЧЕВ,ТРАЙКОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СОФРОНИЕВ,МИТЕВ,,"ГР.БОБОВ ДОЛ, БОБОВ ДОЛ, КЮСТЕНДИЛ",2014-12-03,"Община Бобов дол","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СПАСОВ,СПАСОВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СПИРОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.МЪГЛИЖ, МЪГЛИЖ, СТАРА ЗАГОРА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СТЕФАНОВ,ЯНКОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СТОЕВ,ДУКОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СТОИЛКОВ,РОШКЕВ,,"С.ПОПОВЯНЕ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СТОЙКОВ,ХРИСТОВ,,"С.БАЛКАНЦИ, СТРАЖИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2013-06-19,"Община Горна Оряховица","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СТОЙЧЕВ,ЧУКАРСКИ,,"С.БУЧИНО, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-08-04,"Синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СТОЯНОВ,БУДАКОВ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СТОЯНОВ,ИВАНОВ,,"С.ЦОНЕВО, ДЪЛГОПОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЯНКО,СТОЯНОВ,ЯНЕВ,,"С.БЪРЗИЦА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2014-07-02,"Технически университет - Варна","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ТИМЕВ,РОШКЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ТОДОРОВ,МАЙСТОРОВ,,"С.ЗИДАРОВО, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ТОДОРОВ,РАДЕВ,,"С.КЛАДЕНЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2014-03-12,"Община Тервел","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ТОДОРОВ,РАДЕВ,1942-05-29,"С.КЛАДЕНЦИ, ТЕРВЕЛ, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Решение № 2-566 от 16.10.2015 г. - Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","

Картон обр. 9.

" ЯНКО,ТОДОРОВ,РАДЕНКОВ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2013-06-19,"Юробанк България АД","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ТОДОРОВ,РАДЕНКОВ,,"ГР.КОЧЕРИНОВО, КОЧЕРИНОВО, КЮСТЕНДИЛ",2015-11-24,"ЗАД АЛИАНЦ","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ТОНЕВ,МИЛЕВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ТОЧЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.ЧИРПАН, ЧИРПАН, СТАРА ЗАГОРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ТРИФОНОВ,ХРИСТОВ,,"С.ГОЛИЦА, ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНА",2013-05-21,"Община Долни чифлик","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ХАРАЛАМБЕВ,ХАРАЛАМБЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ХАРАЛАМПИЕВ,ЯНКОВ,,"С.МОМЧИЛОВЦИ, СМОЛЯН, СМОЛЯН",2013-10-02,"Обединена българска банка","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ХРИСТОВ,ВЪЛКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-16,"Министерство на правосъдието","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ХРИСТОВ,ДЮЛГЕРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-08-12,"Длъжници към Булбанк","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ХРИСТОВ,МИЛАДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ХРИСТОВ,МИЛАДИНОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-03-18,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ХРИСТОВ,ЯНЕВ,,"С.ВЕСЕЛИЕ, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ХРИСТОВ,ЯНКОВ,,"С.ЧЕРНИ ВРЪХ, КАМЕНО, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЦАНКОВ,АБУШЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЦАНКОВ,АБУШЕВ,,"ГР.СИЛИСТРА, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНКО,ЦВЕТКОВ,АЛЕКСАНДРОВ,,"ГР.МЕЗДРА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2012-10-10,"Висше строително училище ""Любен Каравелов""","Неустановена принадлежност", ЯНКУЛ,БОРИСОВ,ЯНКУЛОВ,,"ГР.ЛОМ, ЛОМ, МОНТАНА",2015-04-01,"Община Лом","Неустановена принадлежност", ЯНКУЛ,ИВАНОВ,ИВАНОВ,,"ГР.САНДАНСКИ, САНДАНСКИ, БЛАГОЕВГРАД",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯННА,ГЕОРГИЕВА,МАВРОДИЕВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Неустановена принадлежност", ЯННА,ГЕОРГИЕВА,МАВРОДИЕВА,,"ГР.БАНСКО, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНОШ,ЙОСИФ,БРОГЛИ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Национална спортна академия Васил Левски","Неустановена принадлежност", ЯНУАРИЙ,МАРКОВ,ВИЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНУАРИЙ,МАРКОВ,ВИЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯНУАРИЙ,МАРКОВ,ВИЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЯНУЗ,ЯНУЗОВ,ЯНУЗОВ,,"С.ФЪРГОВО, САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД",2012-02-22,"Местни избори 2011 г. - обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯНУЛКА,ДИМИТРОВА,ИВАНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯНУШ,БОРИСОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ВЕЛИНГРАД, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-04-21,"Община Велинград","Неустановена принадлежност", ЯНУШ,СТАНОЕВ,ДАМЯНОВ,,"С.ВРАКУПОВИЦА, СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАД",2011-05-04,"Община Струмяни","Неустановена принадлежност", ЯНУШ,СТЕФАНОВ,МАРИНОВ,,"С.ДЕРМАНЦИ, ЛУКОВИТ, ЛОВЕЧ",2015-02-04,"Община Луковит","Неустановена принадлежност", ЯНЧИТА,ГОСПОДИНОВА,СУЛАКОВА-КОСЕВА,,"ГР.ЯМБОЛ, ЯМБОЛ, ЯМБОЛ",2012-06-05,"КТ Подкрепа","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,АНГЕЛОВ,ИЛИЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,АНГЕЛОВ,МИЗИНОВ,,"С.ЧЕШНЕГИРОВО, САДОВО, ПЛОВДИВ",2015-04-16,"Община Батак","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,АРИСТОТЕЛОВ,ЯНАКИЕВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,АТАНАСОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,АТАНАСОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2013-07-03,"Длъжници към Стопанска банка","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,АТАНАСОВ,КОСТАДИНОВ,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-08,"Длъжници към Първа частна банка","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,АТАНАСОВ,МАЗНЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2008-09-16,"Държавна агенция по горите","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,БАЦОВ,УЗУНОВ,,"С.СЛЪНЧЕВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,БОЕВ,ЯНЧЕВ,,"С.КРУМОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ВАНГЕЛОВ,ЗЮМБЮЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ВАНГЕЛОВ,ЗЮМБЮЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ВАСИЛЕВ,ЧЕГЛАЙСКИ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-29,"община Камено","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ВЕЛКОВ,КРЪСТЕВ,,"С.ПОДГОРЕ, МАКРЕШ, ВИДИН",2013-08-13,"Община Макреш","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ВЪЛКОВ,НИКОЛОВ,,"С.ГРАМАТИКОВО, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2013-01-29,"община Приморско","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ВЪЛЧЕВ,АНДОНОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-07-04,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ГЕНЧЕВ,ГЕНЧЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-09-10,"Лесотехнически университет","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ГЕОРГИЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ГЕОРГИЕВ,МАНАХИЛОВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2015-10-05,"Община Първомай","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ГЕОРГИЕВ,НИКОЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ГЕОРГИЕВ,ПАВЛОВ,,"С.БОРИСЛАВЦИ, МАДЖАРОВО, ХАСКОВО",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ГЕОРГИЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2013-11-06,"Централна кооперативна банка","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ГЕОРГИЕВ,ЯНКОВ,,"ГР.ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК, ПАЗАРДЖИК",2014-06-18,"Длъжници към Държавна спестовна каса","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ГОЧЕВ,КАРАГЬОЗОВ,,"ГР.СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА, СТАРА ЗАГОРА",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ДЕМИРЕВ,ЯНЕВ,1939-09-03,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 1832 – 3 тома" ЯНЧО,ДИМИТРОВ,ГРАМАТИКОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ДИМИТРОВ,ДАНОВ,,"С.ЦАКОНИЦА, МЕЗДРА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ДИМИТРОВ,КАРАХРИСТОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ДИМИТРОВ,КАРАХРИСТОВ,,"ГР.СУВОРОВО, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ДИМИТРОВ,КОЛЕВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-04-15,"Държавна агенция за метрология и технически надзор","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ДИМИТРОВ,КОЛЕШЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ДИМИТРОВ,НЕСТОРОВ,1944-05-11,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № 1346/ 03.05.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 590/ 09.03.1972 г.е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 126/ 24.03.1975 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 2800/ 26.07.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-Москва." ЯНЧО,ДИМИТРОВ,СТАНЧЕВ,1956-02-17,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3960/ 29.09.1983 г. е назначен за разузнавач." ЯНЧО,ДИМИТРОВ,ТРОНЧЕВ,,"ГР.ПЪРВОМАЙ, ПЪРВОМАЙ, ПЛОВДИВ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ДИМИТРОВ,ЯНЕВ,,"С.КОСТИ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2013-02-27,"Община Царево","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ДИМОВ,АНДРЕЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ДРАГНЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КАРНОБАТ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ЗАРЧОВ,ПЕТРОВ,,"С.РАКЕВО, КРИВОДОЛ, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ЗАФИРОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-02-20,"Община Поморие","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ЗАФИРОВ,СЛАВОВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ИВАНОВ,ГАНЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2012-03-20,"Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ИВАНОВ,ГЕОРГИЕВ,,"С.ДЕТЕЛИНА, КАРНОБАТ, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ИВАНОВ,ГОЧЕВ,,"С.ДЪБОВАН, ГУЛЯНЦИ, ПЛЕВЕН",2015-06-18,"Община Гулянци","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ИВАНОВ,ПЕТРОВ,,"ГР.ЕЛХОВО, ЕЛХОВО, ЯМБОЛ",2012-07-25,"Конфедерация на независимите синдикати в България","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ИВАНОВ,ЯНАКИЕВ,,"С.КУМАНОВО, АКСАКОВО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аксаково","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ИЛИЕВ,ПРОДАНОВ,,"С.ТРЪСТИКОВО, КАМЕНО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ЙОРДАНОВ,ЯНЕВ,,"ГР.ПРОВАДИЯ, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-02-24,"Българска агенция по безопасност на храните","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,КАЛУДОВ,БИНЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-05-29,"Длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,КИРЯКОВ,ЯНЧЕВ,,"С.ЯСНА ПОЛЯНА, ПРИМОРСКО, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,КОЛЕВ,КОЛАРОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,КОСТАДИНОВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2011-02-15,"Агенция ""Митници""","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,КОСТОДИНОВ,СТРАТЕВ,,"С.КАЛИМАНИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,КЪНЧЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.БУКОВЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,КЪНЧЕВ,ВАСИЛЕВ,,"С.БУКОВЕЦ, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,МАВРОВ,ЖЕЛЯЗКОВ,,"С.ПРИСАД, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2013-02-13,"Община Созопол","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,МАНОЛОВ,КАМЕНОВ,,"ГР.БЕРКОВИЦА, БЕРКОВИЦА, МОНТАНА",2011-01-26,"Министерство на отбраната","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,МИХАЙЛОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,МИХАЙЛОВ,ВЕЛИЧКОВ,,"ГР.ВРАЦА, ВРАЦА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,МИХАЛЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ОВЧАГА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2013-05-21,"Община Провадия","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,МИХАЛЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ОВЧАГА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,МИХАЛЕВ,ИЛИЕВ,,"С.ОВЧАГА, ПРОВАДИЯ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,НИКОЛОВ,ГРОЗДЕВ,1952-06-30,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Решение № 153 от 27.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи","Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 1096/ 10.07.1979 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 1064/ 27.12.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 938/ 29.12.1986 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 434/ 24.04.1990 г. е преназначен за зам. н-к отделение." ЯНЧО,ПАВЛОВ,ПЕЙКОВ,,"С.ДОБРОВАН, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ПАНАЙОТОВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-06-11,"Корпоративна търговска банка АД","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ПАНАЙОТОВ,ЧАЛЪКОВ,,"С.ДОБРОПЛОДНО, ВЕТРИНО, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ПЕТКОВ,ИТОВ,,"С.ТОДОРОВО, ПЛЕВЕН, ПЛЕВЕН",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ПЕТРОВ,МИЛЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-11-13,"Община Крумовград","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ПЕТРОВ,ЯНКОВ,,"С.ДЮЛЕВО, СРЕДЕЦ, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,РАШКОВ,ЯНЕВ,,"С.ПОДВИС, СУНГУРЛАРЕ, БУРГАС",2010-09-09,"ИА по рибарство и аквакултури","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,РУСЕВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.ОРЯХОВО, ОРЯХОВО, ВРАЦА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,РУСКОВ,ГЕОРГИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,СОТИРОВ,ЦОЦОМАНСКИ,,"С.ДРУМОХАР, НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛ",2015-01-14,"Община Невестино","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,СТАНКОВ,СТАНКОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,СТЕФАНОВ,ДЕЛЧЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,СТОЙНЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.СОЗОПОЛ, СОЗОПОЛ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,СТОЙЧЕВ,ЦВЕТКОВ,,"С.МОРЯНЕ, МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,СТОЯНОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,СТОЯНОВ,ДОБРЕВ,,"ГР.ПОМОРИЕ, ПОМОРИЕ, БУРГАС",2014-02-12,"Разследващи полицаи","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,СТОЯНОВ,КОВАЧЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2013-01-23,"Община Бургас","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,СТОЯНОВ,СТОИЛОВ,,"С.ХАДЖИИТЕ, КАРНОБАТ, БУРГАС",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ТОДОРОВ,ВАСИЛЕВ,,"С.ЦАРЕВЦИ, АВРЕН, ВАРНА",2013-03-20,"Община Аврен","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ТОНЕВ,ЯНКОВ,,"С.ДОБРИЧ, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2010-09-29,"Регионални печатни издания","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ТРИФОНОВ,ЯНЕВ,,"ГР.СВИЛЕНГРАД, СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВО",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ХРИСТОВ,ГЕНЕВ,,"ГР.ХАРМАНЛИ, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ХРИСТОВ,КАРАСТОЯНОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ЧАНЕВ,ЧАНЕВ,,"С.РАКЛИНОВО, АЙТОС, БУРГАС",2013-01-09,"Община Карнобат","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ЧАНЕВ,ЧАНЕВ,,"С.РАКЛИНОВО, АЙТОС, БУРГАС",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯНЧО,ЯНКОВ,ЯНЕВ,,"С.ИВАНОВО, ХАРМАНЛИ, ХАСКОВО",2012-09-26,"Българска търговско-промишлена палата","Неустановена принадлежност", ЯНЮ,МИХАЛЕВ,МИХАЛЕВ,,"С.ЛЕВСКИ, СУВОРОВО, ВАРНА",2013-05-29,"Община Суворово","Неустановена принадлежност", ЯРОМИР,СТАНИСЛАВОВ,КХУНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2008-02-12,Министерства,"Неустановена принадлежност", ЯРОМИР,СТАНИСЛАВОВ,КХУНОВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2012-10-17,"Министерство на икономиката, енергетиката и туризма","Неустановена принадлежност", ЯРОСЛАВ,АСЕНОВ,ГОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-07-19,"Администрация на президента","Неустановена принадлежност", ЯРОСЛАВ,АСЕНОВ,ГОЛЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ЯРОСЛАВ,КИРИЛОВ,МИЛЕНКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-02-24,"Висш адвокатски съвет","Неустановена принадлежност", ЯРОСЛАВ,КОНСТАНТИНОВ,ЯРОСЛАВОВ,,"С.СЪРНЕВО, РАДНЕВО, СТАРА ЗАГОРА",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯРОСЛАВ,КРЪСТЕВ,КАРАБОИКОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2008-11-13,"Държавна агенция по туризъм","Неустановена принадлежност", ЯРОСЛАВ,КРЪСТЕВ,КАРАБОИКОВ,,"ГР.НОВА ЗАГОРА, НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН",2011-11-02,"Министерство на регионалното развитие и благоустройството","Неустановена принадлежност", ЯРОСЛАВ,МАРИНОВ,АНГЕЛОВ,,"С.КОШАВА, ВИДИН, ВИДИН",2013-09-18,"Община Видин","Неустановена принадлежност", ЯРОСЛАВ,НИКОЛАЕВ,КОЮМДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯРОСЛАВ,НИКОЛАЕВ,КОЮМДЖИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Неустановена принадлежност", ЯРОСЛАВА,ЖЕЛЯЗКОВА,ВАСИЛЕВА,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,АЛЕКСАНДРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.НЕДЕЛИНО, НЕДЕЛИНО, СМОЛЯН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-21,"Европейски парламент","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,АТАНАСОВ,АТАНАСОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,БЕНОВ,ШИШЕКОВ,,"ГР.КОСТАНДОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,БЕНОВ,ШИШЕКОВ,,"ГР.КОСТАНДОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ВЕСЕЛИНОВ,БОЯНОВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ВИКТОРОВ,НЕНКОВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ВЛАДИМИРОВ,КАСАБОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ГЕОРГИЕВ,АНГЕЛОВ,,"ГР.КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ, КЮСТЕНДИЛ",2016-02-18,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кюстендил","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ГЕОРГИЕВ,ДРАЗОВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2010-07-27,"Министерство на вътрешните работи","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ГЕОРГИЕВ,САМАРДЖИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ГЕОРГИЕВ,САМАРДЖИЕВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ГЕОРГИЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2014-01-08,"Лечебни заведения","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ДИМИТРОВ,ИВАНОВ,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ДИМИТРОВ,ПОПВАСИЛЕВ,,"С.ГАБЕР, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ДИМИТРОВ,ПОПВАСИЛЕВ,,"С.ГАБЕР, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ДИМИТРОВ,ПОПВАСИЛЕВ,,"С.ГАБЕР, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2009-11-18,"Агенция за приватизация","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ДИМИТРОВ,ПОПВАСИЛЕВ,,"С.ГАБЕР, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2011-07-27,"Община Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ДИМИТРОВ,ПОПВАСИЛЕВ,,"С.ГАБЕР, ДРАГОМАН, СОФИЙСКА",2010-05-26,"Национална агенция за приходите","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ДРАГОМИРОВ,ТАСЕВ,,"ГР.РАДОМИР, РАДОМИР, ПЕРНИК",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ЕМИЛОВ,УЗУНОВ,1951-10-25,"С.ОРЛИЦА, КИРКОВО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-05,"Община Кирково","Решение № 2-422 от 05.11.2014 г. - община Кирково","

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2287 (Кж) МФ и в работно дело IР-2005 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

" ЯСЕН,ЕФТИМОВ,МАНДРАДЖИЕВ,,"С.ГРАШЕВО, ВЕЛИНГРАД, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ЗАФИРОВ,ПЕТАКОВ,,"С.КРУШЕВО, ГЪРМЕН, БЛАГОЕВГРАД",2011-04-05,"Община Гърмен","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ЗЛАТКОВ,ЗЛАТЕВ,,"ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ИВАНОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ИВАНОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-08-03,"Радиа и телевизии","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ИВАНОВ,БОЯДЖИЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2014-10-22,Медияпул,"Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ИВАНОВ,ЗЛАТКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ИЛИЯНОВ,УСТРЕНСКИ,1950-04-26,"С. УСТРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2014-10-22,"Община Джебел","Решение № 2-416 от 22.10.2014 г. - община Джебел","Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 772/ 12.08.1990 г. за унищожаване на лично и работно дело на ""Сергей""; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г." ЯСЕН,ИЛИЯНОВ,УСТРЕНСКИ,1950-04-26,"С.УСТРЕН, ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ",2016-01-25,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Кърджали","Решение № 2-598 от 25.01.2016 г. - кандидати за общински съветници – област Кърджали","

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 772/ 12.08.1990 г. за унищожаване на лично и работно дело на ""Сергей""; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.

" ЯСЕН,ЙОВНОВ,ЯНАКИЕВ,1955-06-25,"ГР.АХТОПОЛ, ЦАРЕВО, БУРГАС",2015-12-01,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Бургас","Решение № 2-584 от 01.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Бургас","Със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-025/ 14.09.1990 г. е преназначен за разузнавач V степен." ЯСЕН,ЙОРДАНОВ,БОЙЧЕВ,,"ГР.ШУМЕН, ШУМЕН, ШУМЕН",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,КАЛИНОВ,ЧАВДАРОВ,,"ГР.ДРЯНОВО, ДРЯНОВО, ГАБРОВО",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,КОНСТАНТИНОВ,КАЗАНДЖИЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,КРЪСТЕВ,МАРКОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-11-26,"Българска национална телевизия","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ЛЮБОМИРОВ,ИНДЖЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-07-09,"Национален статистически институт","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ЛЮБОМИРОВ,ИНДЖЕВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2008-12-18,"Българско национално радио","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,НИКОЛОВ,КОДЖУКЛИЕВ,,"ГР.БУРГАС, БУРГАС, БУРГАС",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,САШЕВ,ЯНЕВ,,"ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, ХАСКОВО",2012-01-12,"Агенция по заетостта","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,СТЕФАНОВ,СТАНЧЕВ,,"ГР.РАКОВСКИ, РАКОВСКИ, ПЛОВДИВ",2015-06-29,"Организатор на хазартни игри","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,СТОЯНОВ,АВРАМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,СТОЯНОВ,АВРАМОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЯСЕН,СТОЯНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,СТОЯНОВ,ПЕНЧЕВ,,"ГР.ДОБРИЧ, ДОБРИЧ-ГРАД, ДОБРИЧ",2014-02-19,"Община Добрич","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,СТОЯНОВ,ХРИСТОВ,,"ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАД",2015-05-12,"Община Панагюрище","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ТОДОРОВ,ИШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2011-08-09,"Агенция Пътна инфраструктура","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ТОДОРОВ,ИШЕВ,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2012-10-10,"Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ТОДОРОВ,КОЛЯЗОВ,,"ГР.ХАСКОВО, ХАСКОВО, ХАСКОВО",2013-11-20,"Средни училища","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ТОДОРОВ,ТОДОРОВ,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ХУБЕНОВ,МИШУРОВ,,"С.ЖЪЛТУША, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ЦАНКОВ,ПАШОМОВ,,"ГР.КОСТАНДОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ЦАНКОВ,ПАШОМОВ,,"ГР.КОСТАНДОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ЦАНКОВ,ПАШОМОВ,,"ГР.КОСТАНДОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Ракитово","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ЦАНКОВ,ПАШОМОВ,,"ГР.КОСТАНДОВО, РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИК",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯСЕН,ШИНЕВ,ЯНЧЕВ,,"ГР.ВАРНА, ВАРНА, ВАРНА",2009-10-28,"Следователи и дознатели","Неустановена принадлежност", ЯСЕНКА,ДИМИТРОВА,ШИГАРМИНОВА,,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2009-05-27,Прокуратура,"Неустановена принадлежност", ЯТИМ,СМАИЛ,ТЮФЕКЧИ,,"С.МЕСТА, БАНСКО, БЛАГОЕВГРАД",2015-11-24,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Благоевград","Неустановена принадлежност", ЯХИМ,ГЕОРГИЕВ,ДИМИТРОВ,1946-01-05,"С.АЙДЕМИР, СИЛИСТРА, СИЛИСТРА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Решение № 2-588 от 17.12.2015 г. - кандидати за общински съветници – област Варна","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-25217 и работно дело IР-10282.

" ЯХЯ,ИСМАИЛ,ДЖЕМБАЗКИ,1958-11-16,"ГР.БЕЛИЦА, БЕЛИЦА, БЛАГОЕВГРАД",2011-07-06,"Община Белица","Решение № 238 от 06.07.2011 г. - община Белица","Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2456 (Бл); работно дело IР-13672." ЯЦО,ПЕТРОВ,ВЪЛЧЕВ,,"С.БОЙНИЦА, БОЙНИЦА, ВИДИН",2013-07-31,"Община Бойница","Неустановена принадлежност", ЯЧКО,ПАВЛОВ,ИВАНОВ,1932-09-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2010-02-09,"Българска академия на науките","Решение № 110 от 9.02.2010 г - Българската академия на науките","Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник - 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 6; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело I-ПВ-1003; дело Ф1, а.е. 6758" ЯЧКО,ПАВЛОВ,ИВАНОВ,1932-09-14,"ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА, СОФИЯ",2011-06-16,"Висша атестационна комисия","Решение № 230 от 16.06.2011 г. - ВАК","Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник - 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 6; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело I-ПВ-1003; дело Ф1, а.е. 6758" ЯЧО,БОРИСОВ,ЯЧЕВ,1942-02-19,"С.СЛАВОТИН, МОНТАНА, МОНТАНА",2009-06-29,"Народно събрание","Решение № 69 от 29.06.2009 г. - Народно събрание","Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30844 и работно дело IР-9064" ЯШАР,АЛИЕВ,ЯШАРОВ,,"С.ОБНОВА, ЛЕВСКИ, ПЛЕВЕН",2015-07-07,"Община Левски","Неустановена принадлежност", ЯШАР,АРИФ,МУСТАФА,,"ГР.КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2015-05-27,"Приватизирани предприятия - Кърджали","Неустановена принадлежност", ЯШАР,АСАНОВ,АХМЕДОВ,,"С.КРУШУНА, ЛЕТНИЦА, ЛОВЕЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Габрово","Неустановена принадлежност", ЯШАР,АСАНОВ,ЯШАРОВ,,"ГР.КАРЛОВО, КАРЛОВО, ПЛОВДИВ",2015-09-09,"Община Карлово","Неустановена принадлежност", ЯШАР,ДЕМИР,РУШИД,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2014-02-12,"Община Балчик","Неустановена принадлежност", ЯШАР,ДЕМИР,РУШИД,,"ГР.БАЛЧИК, БАЛЧИК, ДОБРИЧ",2016-01-19,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Добрич","Неустановена принадлежност", ЯШАР,ДОРМУШ,АЛИ,,"ГР.СЛИВЕН, СЛИВЕН, СЛИВЕН",2013-04-26,"Лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯШАР,КАДИР,МЮМЮН,,"С.ЧЕРНООЧЕНЕ, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-03-19,"Община Черноочене","Неустановена принадлежност", ЯШАР,МАХМУДОВ,КАСЪМОВ,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯШАР,МАХМУДОВ,КАСЪМОВ,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2011-11-16,"Министерство на земеделието и храните","Неустановена принадлежност", ЯШАР,МАХМУДОВ,КАСЪМОВ,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2013-10-23,"Община Бяла Слатина","Неустановена принадлежност", ЯШАР,МАХМУДОВ,КАСЪМОВ,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯШАР,МАХМУДОВ,КАСЪМОВ,,"С.ТЪРНАВА, БЯЛА СЛАТИНА, ВРАЦА",2016-01-14,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Враца","Неустановена принадлежност", ЯШАР,МЕХМЕД,МУСА,,"С.КОВАЧЕВО, СЕПТЕМВРИ, ПАЗАРДЖИК",2015-05-19,"Община Септември","Неустановена принадлежност", ЯШАР,МУРАД,МУРАД,,"М.ИГЛОВРЪХ, КЪРДЖАЛИ, КЪРДЖАЛИ",2012-12-12,"Община Айтос","Неустановена принадлежност", ЯШАР,САЛИМ,КУЛАКЛЪ,1936-10-07,"С.БЕЗВОДНО, ЧЕРНООЧЕНЕ, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Решение № 2-430 от 26.11.2014 г. - община Кърджали","

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС ""Ушанов"".

" ЯШАР,СМАИЛ,АСАН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯШАР,СМАИЛ,АСАН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-05-09,"Избори за Европейски парламент 2014 г.","Неустановена принадлежност", ЯШАР,СМАИЛ,АСАН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2014-09-17,"Кандидати за 43 НС","Неустановена принадлежност", ЯШАР,СМАИЛ,АСАН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-09-30,"Община Пловдив","Неустановена принадлежност", ЯШАР,СМАИЛ,АСАН,,"ГР.ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ",2015-10-16,"Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет","Неустановена принадлежност", ЯШАР,ХАЛИБРЯМ,БАЙРАМ,,"С.ДОЛНО ПРАХОВО, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-10-29,"Община Ардино","Неустановена принадлежност", ЯШАР,ШАБАН,ХАДЖИМУСТАФА,,"С.СТАР ЧИТАК, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯШАР,ШАБАН,ХАДЖИМУСТАФА,,"С.СТАР ЧИТАК, АРДИНО, КЪРДЖАЛИ",2014-11-26,"Община Кърджали","Неустановена принадлежност", ЯШАР,ШАБАН,ЯШАР,,"С.СТЕФАН КАРАДЖА, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВАРНА",2015-12-17,"Местни избори 2015 г.-кандидати за ОС-обл. Варна","Неустановена принадлежност", ЯШАРАЛИ,АЛИ,АХМЕД,,"С.КАРАМАНЦИ, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2010-12-14,"Министерство на външните работи - посланици","Неустановена принадлежност", ЯШАРАЛИ,АЛИ,АХМЕД,,"С.КАРАМАНЦИ, МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВО",2011-03-16,"Министерство на външните работи","Неустановена принадлежност", ЯШАРФОАТ,ЮСЕИНОВ,ДЕМИРЕВ,,"ГР.САМОКОВ, САМОКОВ, СОФИЙСКА",2009-06-29,"Народно събрание","Неустановена принадлежност", ЯШО,ДИМИТРОВ,МИНКОВ,,"ГР.ДИМИТРОВГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ХАСКОВО",2007-09-04,"Народно събрание","Неустановена принадлежност",