22 октомври 2018г.

Ден на заекващите. Ден на Папа Йоан Павел II за католиците Годишнини - Майн Рид, Зл. Бояджиев

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Бележка от Омда

 

Книгата "Долна Вереница през вековете" се публикува тук в нейния текстово автентичен вид. Поради лошото качество на снимковия материал той не е използван.

Много от твърденията на автора, свързани с  общата история на България, са спорни и недоразвити, понякога неверни и грубо тенденциозни. На места в текста са посочени Михайловград и с. Доктор Йосифово за време преди 9.ІХ.1944 г., когато градът и селото са носели имената съответно Фердинанд и Вълкова Слатина.  Използват се редица характерни местни думи и типичен за региона изказ.

Достойнство на книгата е, че авторът е събрал на едно място забравени факти и имена от Долна Вереница и е направил опит да свърже историята на селото с историята на страната.

Омда не носи отговорност за допуснати от автора неточности и за защитаваните от него позиции по общи и частни въпроси.