Последни статии

Последни статии

Бедност и девиантно поведение при децата

15 април 2018 г. 09:52:22
Илияна Ракиловска

Автор Румяна Буджева, Камелия Петкова Заглавие Бедност и девиантно поведение при... още в галерията

Последни статии

AУРАТИЧНО И ТЕАТРИЧНО

13 април 2018 г. 10:23:49

  РЕЦЕНЗИЯ за ръкописа на монографията на гл.ас. АНДРЕЙ ЛЕШКОВ на тема: „Ауратично и театрично” (Основни светогледни тематизми на модерното... още в галерията

Последни статии

Изследване на привлекателността на професиите

12 април 2018 г. 09:37:01

1. Актуалност и разработеност на предметното поле Проблематиката за привлекателността на професиите бе поставена в центъра на дневния ред на българското... още в галерията

Последни статии

Доктор ПЕТЪР БЕРОН

26 март 2018 г. 07:26:04

Брошурата е издадена от: http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/ reggae/ http://www-it.fmi.uni-sofia.bg http://www.nbu.bg Увод   В основата на изобретяването на радиото стои многогодишният труд... още в галерията