Път: : Реалии

ТНТМ

ДВИЖЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДЕЖТА /ТНТМ/ - Дъщерна организация на ДКМС, която провеждаше различни състезания, конкурси, прегледи, изложби и други подобни, с които се поощряваше изобретателността и сръчностите на децата и младежите и се съдействаше за тяхното приобщаване към иновациите. Организираха се и се субсидираха издания и кръжоци. Раздаваха се награди. Създаваше се и се поддържаше значима материална база. Организацията контролираше финансови средства.

 

its really really pleasant treatise aboard building up fashionable weblog. Babyliss Perfect Curl I loved it, hollister shop story namely fine thats why i have peruse it fully http://www.hollisterparissoldes.fr I think each one is getting more from this network site, www.lugga.co.uk the echo quality and the picture quality of this movie post namely really amazing. chanel espadrilles Can you differentiate us more about this? I'd paucity to find out some additional information. vivienne westwood uk Google weblog also come fast among quest engines too. ray ban uk This post concerning how apt embed a YouTube movie code namely genuinely beneficial surrounded advocate of fashionable internet way viewers. Good job, Babyliss Pro Perfect CurlYouTube namely world's biggest movie sharing website,