22 октомври 2018г.

Ден на заекващите. Ден на Папа Йоан Павел II за католиците Годишнини - Майн Рид, Зл. Бояджиев

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Четвърта национална конференция на СДС, април 1992 г.

 

Стенографски протокол на Четвъртата национална конференция на Съюза на демократичните сили, проведена в зала № 1 на Народния дворец на културата, София, събота 11 април и неделя 12 април 1992 г.

 

На трибуната в деловия президиум е заел място председателят на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили Филип Димитров - председател на Министерския съвет на България.

>>>>>СТЕНОГРАМАТА>>>>>>>>