Пролетни игри за момичета

Панделки

В пролетната природа власт имат два цвята: синият на небето и зеленият на младия живот. . . С какви други шарки си служи една майсторка, която прави губери, китени халища или ивичести черги? ... А колко бои трябват на малките момичета, които започват играта си "На панделки"? До аленото, до бакъреното и ясноморавото, до златното и «слънчевото» седи панделка с МРАМОРЕН цвят -  за такъв ЦВЯТ се иска душа, само с бои не може да се "уйдиса"1. . .

Тази игра на малките момиченца стои може би в началото на оня празник, който и до днес ни озарява от китеници, от везби и шевици, от шарки върху торби и чорапи. . .

В играта участвуват неограничено число деца. Две от тях се отделят настрани и се "наричат": едното "господ", а другото - "ангел". Трето едно момиче, по-голямо, което знае повече "бои", минава покрай всяко от децата и на всяко прошепва каква "панделка" ще е:

—    Ти ще бъдеш червена панделка, ти пък -  черна, ти - кестенява. . .

Броят на "панделките" зависи от броя на децата, които играят: жълта, люлякова, керемидена, синя, небесна, портокалова, пембена, шарена, златна, сребърна, медна. . .
Като ги "нарече" тъй, "панделките" насядат в по-голям кръг - все едно цветята и цветовете на нашата земя хубава. Момичето, което е "наричало" панделките, застава встрани от тях. При него идват двете момичета, които са се "наричали".

—    Чук, чук!

—    Кой чука? — пита момичето.

—    Господ!

—    А какво иска?

—    Червена панделка.

Ако сред децата има някое, което са нарекли "червена панделка", то става, та се хваща зад "господ". Ако няма -  с ръце пляска и говори "ангелът":

—    Чук, чук!

—    Кой чука?

—    Ангелът!

—    Що иска?

—    Морава панделка.

Децата си играят така, додето се свършат "панделките", докато децата се разделят на две групи. За себе си момичето е избрало някакъв много "мъчен цвят", та "господ" и "ангелът" да се доста поизмъчат, докато го познаят. Най-сетне и то се хваща при една от двете групи. Слагат белег помежду си, “господ” и “ангелът” се хващат за ръце, а децата се ловят за тях и започват да се теглят. И ако “господ” пристъпи през чертата - една от неговите “панделки”, която е накрая, отива, та се хваща при “ангела”. Тъй се теглят, докато от едната страна не останат “панделки”. . .

След свършването на играта децата дълго се обръщат едно към друго вместо по имена с цветовете на “панделките”, които са били. . .

--------------

  1.Уйдисвам — нагласявам нещо, правя го нарочно.

 

Литература:

* "Играчка-плачка": Български народни игри и играчки за деца - Илия Зайков, Златка Асенова, Изд. Народна младеж, София, 1984 г.

 

its really really pleasant treatise aboard building up fashionable weblog. Babyliss Perfect Curl I loved it, hollister shop story namely fine thats why i have peruse it fully http://www.hollisterparissoldes.fr I think each one is getting more from this network site, www.lugga.co.uk the echo quality and the picture quality of this movie post namely really amazing. chanel espadrilles Can you differentiate us more about this? I'd paucity to find out some additional information. vivienne westwood uk Google weblog also come fast among quest engines too. ray ban uk This post concerning how apt embed a YouTube movie code namely genuinely beneficial surrounded advocate of fashionable internet way viewers. Good job, Babyliss Pro Perfect CurlYouTube namely world's biggest movie sharing website,