Христоматия Омда

Изображения и текстове, създаващи представа за България, българското и българите.

Щрихи, които рисуват отлики и прилики. Могат да се прибавят и нови.

 

Коментари в профила на Омда във  Фейсбук