Мирен път

Първата пресконференция на СДС - 8 декември, зала
Първата пресконференция на СДС - 8 декември, зала "Триадица", на сегашния хотел "Радисън"
Снимка: Тихов Пресфото БТА

Говори Георги Спасов - говорителят на СДС, писател и поет, зад него, с кожуха, е Любомир Павлов, вляво, подпряна на пердето, е Копринка Червенкова, до Спасов седи Желев.

Живата верига
Живата верига
Снимка: Стефан Тихов Пресфото БТА

Така изглеждаше "живата верига". Часът е около 17 и 30.

14 декември 1989
14 декември 1989
Снимка: Стефан Тихов Пресфото БТА

Най-плътната група - около 18:30 докъм 19:30 часа.

След мигове Петър Младенов ще изрече съдбовна реплика
След мигове Петър Младенов ще изрече съдбовна реплика
Снимка: Тихов Пресфото БТА

На 14 декември 1989 г. Петър Младенов се опита да успокои множеството. Дюдюкаха и го замеряха с парчета хляб (по свидетелства на охраната му!). Той се ядоса и изрече "По добре танковете да дойдат".

назад към Мирен път