Рилският манастир

Рилският манастир - общ изглед.  Снимката е от книгата на Божидар Димитров България. Илюстрована история. С., Борина, 1994.

назад към Рилският манастир