Николай Тилкиджиев

Успелите роми т. ІІ

Успелите роми т. ІІ

13.7. Списък на изследвани лица

 
13.7. ИЗСЛЕДВАНИТЕ ЛИЦА С ДЪЛБОЧИННИ ИНТЕРВЮТА
В ПРОЕКТА „УСПЕЛИТЕ РОМИ”
 
 1. Агнян Мехмедов
 2. Адел Кисерван
 3. Айрин Ибрямова
 4. Айтен Ариф
 5. Албена Кисьова
 6. Албена Костадинова
 7. Александър Методиев 
 8. Александър Чирков
 9. Анелия Николова
 10. Анета Хаджиева
 11. Анета Текерлекова
 12. Антоанета Борисова
 13. Антон Карагьозов
 14. Арнел Яхова
 15. Асан Молла
 16. Атанас Йорданов
 17. Ата Ставрова-Бечева
 18. Атике Ракиш
 19. А. Тодоров
 20. Ахмед Салиев
 21. Баки Хюсеинов
 22. Бисер Петков
 23. Благородка Димитрова
 24. Божидара Асенова
 25. Бонка Илиева- Бони
 26. Борис Йосифов
 27. Борислав Борисов
 28. Борислава Димитрова
 29. Валентина Сандева
 30. Валери Леков
 31. Валери Хариев Белов
 32. Васил Чапразов
 33. Венцеслав Такев
 34. Виктория Тахир
 35. Виолета Драганова
 36. Виржиния Господинова
 37. Ганчо Илиев
 38. Георги Илиев
 39. Георги Парушев
 40. Георги Стефанов
 41. Гюнсели Делиахмедова
 42. Дниела Иванова
 43. Данчо
 44. Десислав Христов
 45. Деница Михайлова
 46. Деян Колев
 47. Диана Манова
 48. Димчо Иванов
 49. Джумасие Камбурова
 50. Димитър Георгиев
 51. Димитър Димитров
 52. Димитър Костов
 53. Донка Панайотова
 54. Елмаз Салиева
 55. Емилия Матеина
 56. Eмилиян Станчев
 57. Ергин Емин
 58. Жана Желязкова
 59. Жасмина Донкова
 60. Жеко Дингилов
 61. Живко Ангелов
 62. Зелвер Касабова
 63. Зикие Ахмед
 64. Златко Младенов
 65. Зоя
 66. Иван Черкезов
 67. Ирена Попова-Илиева
 68. Исай Йосифов
 69. Исак Михаил Гозес
 70. Йосиф Нунев
 71. Камелия Балевска
 72. Камен Каменов
 73. Касим Дал
 74. Кирил Димитров
 75. Кирил Ламбов
 76. Красимира Георгиева
 77. Красина Каменова
 78. Кремена Будинова
 79. Лили Макавеева
 80. Лиляна Ковачева
 81. Ленко Тодоров
 82. Маджид Мандаджъ
 83. Мариам Авакян
 84. Мариана Фингарова
 85. Мария Иванова
 86. Мария Методиева
 87. Мая Стелянова
 88. Мевзуне Бейтулова
 89. Мелекбер Велева
 90. Мердихан Исмаилов
 91. Методи Георгиев
 92. Методи Методиев
 93. Мехмед Мехмед
 94. Милен Миланов
 95. Милети Мечов
 96. Мирослав Такев
 97. Митко Доков
 98. Михаил Георгиев
 99. Михаил Михайлов
 100. Михаил Ванков
 101. Назми Мюмюн
 102. Наталия Славчева
 103. Неджети Йозуофов
 104. Неджля Христова
 105. Николай Кирилов
 106. Нуржан Ристемова
 107. Огнян Исаев
 108. Октай Шериф
 109. Пепа Илиева
 110. Петър Борисов 
 111. Петър Георгиев
 112. Петър Костов
 113. Петър Малинов
 114. Петър Стефанов
 115. Пируза Асатрян
 116. Пламен Петров
 117. Пламен Темелков
 118. Пламен Цанков
 119. Портокал Портокалов
 120. Ради Ангелов
 121. Радослав Христов
 122. Радостина Чапразова
 123. Райко Живков
 124. Райчо Чапразов
 125. Расим Муса
 126. Рени Василева
 127. Ризо Ангелов
 128. Росица Стефанова
 129. Румян Русинов
 130. Румяна Грозданова
 131. Руси Големанов
 132. Руси Коцев
 133. Сабире Рамадан
 134. Сали Ибрахим
 135. Сашо Ковачев
 136. Сашо Стоянов
 137. Светла Валериева
 138. Сашо Желязков
 139. Светлана Василева
 140. Сезгин Бекир
 141. Силвия Колева
 142. Симеон Благоев
 143. Славе Кулишев
 144. Славчо Русимов
 145. Славчо Тасков
 146. Стела Костова
 147. Стефан Панайотов
 148. Стефан Стефанов
 149. Стефан Югов
 150. Стефка Калева
 151. Тано Хариев Бечев
 152. Ташко Танов Ташев
 153. Тодорка Христова
 154. Тома Томов
 155. Тошко Рамар
 156. Тосен Рамар
 157. Трепка Динкова
 158. Тунджай Наимов
 159. Фатме Селим
 160. Ферхан Рафиев
 161. Хамди Илязов
 162. Хасан Азис
 163. Христо Ангеличин
 164. Христо Христов
 165. Хюсеин Исмаил
 166. Цветелин Кънчев
 167. Цветелин Цветанов
 168. Цветомира Ценова
 169. Юлиян Леков
 170. Яшар Асан
 
·         Настоящият списък публикуваме за автентичност на проведените интервюта. Освен изброените, има и респонденти, които изрично и категорично отказаха да им се спомене името, дори в такъв обобщен списък. В този окончателен текст, зачитайки строго принципа на анонимност на теренните изследвания, авторите на всяко цитирано изказване или част от него присъстват задължително само анонимно, с други инициали и само със социално-груповата или социо-професионалната си категория.
 

©1997-2021 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.