Николай Тилкиджиев

Успелите роми т. ІІ

Успелите роми т. ІІ

13.6. Статистически данни

13.6. Статистически данни от Преброяването
          на населението на НСИ (2011)[133]
Табл.1. Структура на населението на България по етнически групи,
според преброяванията на населението 1900-2011 г.
 
Години на преброяванията
Етническа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
група
1900
1905
1910
1920
1926
1934
1946
1956
1965
1975
1992
2001
2011
Общо
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Българска
77,1
79,4
81,1
83,3
83,2
85,6
84
85,5
87,9
90,9
85,7
83,9
84,8
Турска
14,2
12,1
10,7
10,7
10,5
9,7
9,6
8,6
9,5
8,4
9,4
9,4
8,8
Ромска
2,4
2,5
2,8
2
2,5
2,5
2,4
2,6
1,8
0,2
3,7
4,7
4,9
Друга
6,3
6,1
5,3
4
3,8
2,2
4
3,3
0,8
0,6
1,1
0,9
0,7
Не се самоопределя
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,8
0,8
При преброяването през 1985 г. не е наблюдаван признакът "етническа група". Поради доброволния характер на въпроса за етническото самоопределение през 2001 и 2011 г. разпределенията се отнасят само за отговорилите на този въпрос лица. За 1992 и 2001 г. в групата „Не се самоопределя” са включени и непоказалите етническата си група.
 
  
Табл.2. Структура на населението на България по пол и основни етнически групи, според преброяванията на населението 1900-2011 г. (в %)
 
Пол
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Етническа   група
1900
1905
1910
1920
1926
1934
1946
1956
1965
1975
1992
2001
2011
Българска
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мъже
50,96
50,92
50,75
49,82
49,89
50,1
49,89
49,75
49,9
49,91
49
48,5
48
Жени
49,04
49,08
49,25
50,18
50,11
49,9
50,11
50,25
50,1
50,09
51
51,5
52
Турска
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мъже
50,98
51,14
51,48
50,5
50,49
50,85
51,05
51,04
51
50,48
50,31
50,2
50,15
Жени
49,02
48,96
48,52
49,5
49,51
49,15
48,95
48,96
49
49,52
49,69
49,8
49,85
Ромска
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Мъже
51,22
51,2
51,55
51,76
51,05
51,14
50,41
51,04
50,6
51,56
50,17
50,24
50,2
Жени
48,78
48,8
48,45
49,24
48,95
48,86
49,59
48,96
49,4
48,44
49,83
49,76
49,8
 
Табл.3. Структура на населението на България по местоживеене и по пол
от основните етнически групи според преброяванията през 1900-2011г.
Местоживеене
Пол
Етническа   група
Години на преброяванията
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1900
1905
1910
1920
1926
1934
1946
1956
1965
1975
1992
2001
2011
В градовете
Мъже
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Българска
71,2
73,4
75,7
80,0
81,2
83,2
84,3
89,3
93,3
95,9
91,2
89,2
90,1
Турска
11,5
10,0
8,7
7,6
6,2
5,9
5,7
3,8
3,9
3,3
4,5
5,2
4,7
Ромска
2,5
2,5
3,4
2,5
2,8
3,1
2,8
3,0
1,5
0,2
2,9
3,8
3,8
Друга
14,8
14,1
12,1
9,8
9,7
7,9
7,2
4,0
1,3
0,7
1,1
0,8
0,6
Не се самоопр.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
0,7
0,8
Жени
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Българска
70,6
72,5
75,3
80,3
81,6
83,4
84,5
89,9
93,7
96,0
91,4
89,6
90,5
Турска
11,6
10,0
8,5
6,9
6,2
5,8
5,0
3,3
3,3
3,0
4,3
4,9
4,4
Ромска
2,5
2,7
3,5
2,6
2,9
3,1
2,9
3,0
1,5
0,2
2,8
3,5
3,6
Друга
15,3
14,8
12,7
10,1
9,3
7,7
7,6
3,9
1,5
0,9
1,3
1,0
0,8
Не се самоопр.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,6
0,7
В селата
Мъже
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Българска
78,5
80,8
82,2
83,9
83,3
85,9
83,6
83,1
82,9
83,9
73,6
71,3
69,5
Турска
14,8
12,7
11,4
11,7
11,8
10,9
11,2
11,4
14,7
15,5
20,0
19,6
20,6
Ромска
2,4
2,4
2,7
1,9
2,4
2,3
2,3
2,4
2,1
0,3
5,5
7,1
8,1
Друга
4,2
4,1
3,7
2,5
2,4
0,9
2,9
3,1
0,3
0,2
0,9
0,7
0,8
Не се самоопр.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,0
1,1
1,0
Жени
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Българска
78,8
81,1
82,7
84,2
84,0
86,7
84,1
83,6
83,2
83,8
74,6
72,3
70,6
Турска
14,8
12,5
11,1
11,5
11,5
10,6
10,8
11,0
14,5
15,6
19,3
18,8
19,8
Ромска
2,4
2,4
2,6
1,8
2,3
2,2
2,2
2,4
2,0
0,3
5,3
6,8
7,8
Друга
4,0
3,9
3,6
2,4
2,2
0,5
2,8
3,0
0,3
0,3
0,9
0,8
0,9
Не се самоопр.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,0
1,0
1,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табл.5. Структура на населението по възраст и етническа група към 01.02.2011г.
 
Етническа група
Възраст
Общо
0 - 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 -59
60 - 69
70 - 79
80 +
Българска
5664624
408927
472704
710717
825784
786593
833007
802613
559323
264956
Турска
588318
59719
71901
89602
91343
85903
80054
62534
35454
11808
Ромска
325343
67568
59511
59442
49572
37723
28411
15833
6031
1252
Друга
49304
2517
3378
5915
6907
8228
9694
6777
4053
1835
Не се самоопределям
53391
22544
5084
6313
5775
4870
4181
2717
1388
519
Табл.4. Структура на населението на България по етническа група и възраст според преброяванията на населението 1992 и 2001 г.
 
Година
1992 г.
2001 г.
Етническа група
Общо
0-14
15-29
30-64
65+
Общо
0-14
15-29
30-64
65+
Българи
100
17,4
19,9
47,1
15,6
100
14,5
21,3
48,1
16,1
Турци
100
26
25,3
41
7,7
100
21,4
25,9
44,1
8,6
Роми
100
37,8
28,2
31,1
2,9
100
33,3
30,1
33,9
2,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Източник: Национален съвет за сътрудничество по етническите въпроси към Минис­терския съвет: БАН, НСИ. Фонд на ООНза населението. Демографско развитие на Ре­публика България. С., 2005 , с. 157
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Табл.6.Разпределение на населението по етнически групи
 и области през 2001 г.
 
Област
Етническа група
Област
Етническа група
Българи
Турци
Роми
Българи
Турци
Роми
Благоевград
286 491
31 857
12 405
Плевен
280 475
16 931
9 777
Бургас
338 625
58 636
19 439
Пловдив
621 338
52 499
30 196
Варна
393 884
37 502
15 462
Разград
67 069
71 963
8 733
Велико Търново
259 099
22 562
6 064
Русе
213 408
37 050
9 703
Видин
118 543
139
9 786
Силистра
84 178
48 761
6 478
Враца
223 692
2 000
14 899
Сливен
163 188
22 971
26 777
Габрово
131 494
9 109
1 611
Смолян
122 806
6 212
686
Добрич
164 204
28 231
18 649
София (столица)
1 124 240
6 036
17 885
Кърджали
55 939
101 116
1 264
София
253 536
654
16 748
Кюстендил
152 644
146
8 294
Стара Загора
319 379
18 529
26 804
Ловеч
152 194
8 476
6 316
Търговище
76 294
49 495
9 868
Монтана
157 507
235
22 784
Хасково
224 757
31 266
17 089
Пазарджик
261 260
20 448
23 970
Шумен
123 084
59 551
16 457
Перник
145 642
108
3 035
Ямбол
140 240
4 181
9 729
Плевен
280 475
16 931
9 777
Ямбол
140 240
4 181
9 729
 
  
Табл.7. Структура на населението по образование и етническа група към 01.02.2011г.
 
 
Табл.8. Структура на населението по майчин език според преброяванията 
през 1900-2011г.( в %)
 
Общо
Година на преброяване
1900
1905
1910
1920
1926
1934
1946
1965
1975
1992
2001
2011
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Български
77,13
79,56
81,23
83,38
83,7
86,79
87,51
89,72
95,34
85,72
84,47
85,20
Турски
14,41
12,75
11,64
11,2
11,09
10,17
9,98
9,22
4,58
9,59
9,62
9,12
Ромски
2,39
1,67
1,76
1,27
1,5
1,32
1,41
0,72
0,1
3,66
4,13
4,23
Друг
6,07
6,02
5,38
4,15
3,17
1,72
1,1
0,34
0,7
1,03
1,8
1,45
 
  
Табл.9. Индекси на нарастване на населението в България по основни 
 етнически групи според преброяванията през 2001 - 2011 г.
 
Година
Общ брой
1900=100
Верижни индекси
Българи
1900=100
Верижни индекси
Турци
1900=100
Верижни индекси
Роми
1900=100
Верижни индекси
Други
1900=100
Верижни индекси
1900
3744283
-
-
2888219
-
-
531240
-
-
89549
-
-
235275
-
-
1905
4035575
108
108
3203810
111
111
488010
092
092
99004
111
111
244751
104
104
1910
4337513
116
107
3518756
122
110
465641
088
095
122296
137
124
230820
098
094
1920
4846971
129
112
4036056
140
115
520339
098
112
98451
110
081
192125
082
083
1926
5478741
146
113
4557706
158
113
577552
109
111
134844
151
137
208639
089
109
1934
6077939
162
111
5204217
180
114
591193
111
102
149385
167
111
133144
057
064
1946
7029349
188
116
5903580
204
113
675500
127
114
170011
190
114
280258
119
210
1956
7613709
203
108
6506541
225
110
656025
123
097
197865
221
116
253278
108
090
1965
8227966
220
108
7231243
250
111
780928
147
119
148874
166
075
66921
028
026
1975
8727771
233
106
7930024
275
110
730728
138
094
18323
020
012
48696
021
073
1992
8487317
227
097
7271185
252
092
800052
151
109
313396
350
1710
102684
044
211
2001
7928901
212
093
6655210
230
092
746664
141
093
370908
414
118
156119
066
152
2011
7351234
196
093
5664624
196
085
588318
110
079
325343
363
088
102695
043
066
 
  

Табл.10.

Табл.11.

Табл.12.

Табл.13

НАСЕЛЕНИЕ ПО ЕТНИЧЕСКА ГРУПА И МАЙЧИН ЕЗИК КЪМ 01.02.2011 ГОДИНА[134]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Етническа група
Общо
Майчин език
Български
Турски
Ромски
Арменски
Еврейски
Влашки
Руски
Татарски
Арабски
Гръцки
Македонски
Румънски
Украински
Друг
Не се самоопределя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общо за страната
6611513
5631759
604246
280979
5567
141
1815
15211
1367
1321
3182
1376
5454
1691
9946
47458
Българска
5604300
5571049
15959
7528
270
11
316
4113
5
115
375
151
733
296
1126
2253
Турска
585024
18975
564858
549
..
-
-
15
8
4
..
..
4
-
52
555
Ромска
320761
24033
21440
272710
3
..
4
17
-
..
..
5
1837
..
32
673
Арменска
6360
1047
..
-
5235
-
-
37
-
3
..
-
..
-
14
20
Еврейска
1130
897
..
..
-
120
-
61
-
3
-
..
-
..
39
5
Влашка
3598
165
-
..
-
-
1462
-
-
-
-
-
1964
..
4
..
Каракачанска
2511
465
-
..
-
-
-
-
-
-
1479
-
-
-
549
17
Руска
9868
183
8
-
..
-
-
9556
16
-
..
-
..
24
60
16
Гръцка
1356
98
..
-
-
-
-
4
-
-
1237
-
-
-
14
..
Македонска
1609
411
..
-
-
-
-
..
-
-
..
1163
-
-
13
17
Румънска
866
37
-
..
-
-
3
..
-
-
-
-
822
-
..
-
Украинска
1763
33
-
..
-
-
-
428
-
-
-
-
-
1279
18
3
Друга
19260
7390
383
19
30
..
24
430
1335
1103
45
13
53
18
7520
895
Не се самоопределя
53107
6976
1592
166
27
6
6
548
3
91
38
41
38
71
503
43001
 
  

Табл.15.


[133] Бел. на състав. и ред.: За източници са ползвани таблици от магистърската теза „Динамика на етническата самоопределеност според преброяванията на НСИ” на Даниела Петрова, студент в Катедра „Публична администрация” в Софийския университет (2011), както и официалният интернет сайт на Националния статистически институт - Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2011 г., НСИ. (http://censusresults.nsi.bg/).
Навсякъде в данните се имат предвид отговорите, получени по метода на етническата самоидентификация, т.е. според самоопределянето, самоотнасянето на изследваните лица към една или друга етническа общност или група. Както многократно стана дума в текста на книгата, този метод крие различни рискове за адекватното и достоверно регистриране на етническата принадлежност. Абсолютният брой и относителният дял на ромите в България е вероятно значително по-висок от официално заявения, главно поради активни динамични процеси на етническо самоопределяне у нас, вкл. самопричисляването на части от ромския етнос към българите, турците, власите и др. общности.
[134] Разпределение на лицата, отговорили и на двата въпроса – за принадлежност към етническа група и за майчин език. Методът за определяне на етническата група е субективната самоидентификация (доброволно самоопределяне) на лицата.

©1997-2022 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.