Николай Тилкиджиев

Успелите роми т. ІІ

Успелите роми т. ІІ

13.5. Индикатори

13.5. ИНДИКАТОРИ И ОТГОВОРИ ЗА идентичността и успеха
по ISSP и ESS[132]
 
Таблица 1. Локална, етническа и национална идентичност при ромите и общо за гражданите в страната
Доколко привързани се чувствате към:
(Един отговор на всеки ред)
Въпрос
Много
В известна степен
Не особено
Изобщо не
Неотговорили
 
 
Общо
 
 
100.0
 
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Квартала, в който живеете
54.4
57.5
33.3
32.5
9.1
5.0
2.4
2.5
0.9
2.5
Вашата етническа група
83.3
82.5
14.1
17.5
1.1
0.0
0.1
0.0
1.1
0.0
България
70.5
32.5
20.2
60.0
4.2
2.5
3.0
0.0
2.0
5.0
 
 
Източник: Национално представително изследване „Аспекти на националната идентичност”, проведено от АСА през ноември 1995 г. N=1 105 пълнолетни граждани на 18 и повече години от цялата страна. В таблицата са дадени нулевите разпределения – общо за страната и за ромите. Във въпросника е включен индикатор за измерване на етническата принадлежност. Делът на ромите, попаднали в извадката е само 3.6%, което налага горните разпределения по етнически признак да се приемат ориентировъчно.
Таблица 2. Фактори за национална идентичност при ромите и общо за страната
А4 А – А4 G. Според Вас, доколко важно е всяко от долуизброените неща, за да бъдеш истински българин:
(Един отговор на всеки ред)
Въпрос
Много е важно
Важно е
Не е много важно
Изобщо не е важно
Не мога да преценя + Неотговорили
 
 
Общо
 
 
 
100.0
 
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Да си роден в България
55.3
30.0
27.4
52.5
8.1
7.5
3.6
0.0
5.6
10.0
Да имаш българско гражданство
50.1
30.0
33.4
57.5
8.2
2.5
2.3
0.0
6.0
10.0
Да си потомък на повече от едно поколение българи
46.6
40.0
28.5
22.5
13.6
5.0
3.6
22.5
7.7
10.0
Да говориш български
56.6
15.0
28.2
57.5
6.3
15.0
3.0
5.0
5.9
7.5
Да бъдеш християнин
41.2
12.5
23.3
35.0
17.5
7.5
8.8
32.5
9.3
12.5
Да зачиташ българските политически институции и закони
49.2
40.0
30.0
37.5
8.8
12.5
3.2
2.5
8.7
7.5
Да се чувстваш българин
73.8
57.5
17.3
22.5
2.4
7.5
1.1
7.5
5.4
5.0
 
Източник: Национално представително изследване „Аспекти на националната идентичност”, проведено от АСА през ноември 1995 г. N=1 105 пълнолетни граждани на 18 и повече години от цялата
страна. В таблицата са дадени нулевите разпределения – общо за страната и за ромите. Във въпросника е включен индикатор за измерване на етническата принадлежност. Делът на ромите, попаднали в извадката е само 3.6%, което налага горните разпределения по етнически признак да се приемат ориентировъчно.
Таблица 3. Фактори за успех в живота
В1 – В2. Доколко важно за успеха (напредъка) в живота според вас е:
(Един отговор на всеки ред)
Въпрос
Изключително важно е
 
Много е важно
Важно е
Не е особено важно
Изобщо не е важно
Не мога да преценя + Неотговорили
 
 
Общо
 
 
100.0
 
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Да произхождаш от богато семейство
28.2
40.0
25.5
20.0
24.7
20.0
15.3
10.0
4.3
3.3
2.0
6.7
Да познаваш подходящи хора
33.9
36.7
27.7
23.3
24.5
23.3
8.1
6.7
3.0
3.3
2.7
6.7
 
Източник: Национално представително изследване „Социалните неравенства”, проведено от АСА през втората половина на 1999 г. N=1 093 пълнолетни граждани на 18 и повече години от цялата страна. В таблицата са дадени нулевите разпределения – общо за страната и за ромите. Във въпросника е включен индикатор за измерване на етническата принадлежност. Делът на ромите, попаднали в извадката е само 5.5%, което налага горните разпределения по етнически признак да се приемат ориентировъчно.
Таблица 4. Отношение към постигането на успех в България
В5 и В7. Доколко сте съгласни със следните твърдения:
(Един отговор на всеки ред)
Въпрос
Напълно съгласен
 
Донякъде съгласен
Нито съгласен, нито не
Донякъде несъгласен
Напълно несъгласен
Не мога да преценя + Неотговорили
 
 
Общо
 
 
100.0
 
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
В България, за да се издигнеш трябва да си корумпиран
27.6
23.3
30.6
20.0
16.5
21.7
7.6
0.0
6.4
3.3
11.3
31.7
Никой не би учил с години, за да стане лекар или адвокат без да е сигурен, че ще печели много повече от обикновените работници
34.4
26.7
31.7
40.0
12.2
6.7
6.5
3.3
8.3
5.0
7.0
18.3
 
Източник: Национално представително изследване „Социалното неравенство”, проведено от АСА през втората половина на 1999 г. N= 1 093 пълнолетни граждани на 18 и повече години от цялата страна. В таблицата са дадени нулевите разпределения – общо за страната и за ромите. Във въпросника е включен индикатор за измерване на етническата принадлежност. Делът на ромите, попаднали в извадката е само 5.5%, което налага горните разпределения по етнически признак да се приемат ориентировъчно.
Таблица 5. Отношение към постигането на успех в България
4F. Доколко сте съгласни със следното твърдение:
 
Въпрос
Напълно съгласен
 
Донякъде съгласен
Нито съгласен, нито не
Донякъде несъгласен
Напълно несъгласен
Не мога да преценя + Неотговорили
 
 
Общо
 
 
100.0
 
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
В България, за да се издигнеш трябва да си корумпиран
28.8
29.7
29.6
29.7
18.5
13.5
7.2
0.0
3.6
2.7
12.2
24.3
 
Източник: Национално представително изследване „Социалното подпомагане”, проведено от АСА в средата на 2000 г. N=1 144 пълнолетни граждани на 18 и повече години от цялата страна. В таблицата са дадени нулевите разпределения – общо за страната и за ромите. Във въпросника е включен индикатор за измерване на етническата принадлежност. Делът на ромите, попаднали в извадката е само 3.2 %, което налага горните разпределения по етнически признак да се приемат ориентировъчно.
Таблица 6. Отношение към постигането на успех в България
17. За да успеете в живота, доколко важно е според вас:
(Един отговор на всеки ред)
Въпрос
Изключително важно е
 
Много е важно
Важно е
Не е особено важно
Изобщо не е важно
Не мога да преценя + Неотговорили
 
 
Общо
 
 
100.0
 
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
...да произхождате от богато семейство
37.9
51.4
37.6
40.0
9.2
0.0
9.3
0.0
1.9
2.7
4.4
5.4
...да имате добро образование
29.7
21.6
39.2
32.4
13.1
5.4
10.4
10.8
2.4
2.7
5.2
27.0
...да бъдете добър професионалист
37.2
21.6
40.0
43.2
10.3
13.5
5.7
2.7
1.4
0.0
5.4
18.9
...да имате амбиция
38.2
24.3
38.9
29.7
9.7
8.1
5.2
16.2
1.1
2.7
6.9
18.9
...да познавате подходящи хора/да имате връзки
54.5
51.4
31.9
35.1
7.0
8.1
2.7
2.7
0.5
0.0
3.4
2.7
...да работите усилено
31.4
24.3
37.5
40.5
15.3
16.2
8.6
10.8
3.1
5.4
4.4
2.7
...да бъдете предприемчиви
40.7
21.6
39.1
32.4
9.2
16.2
2.8
8.1
1.4
2.7
6.9
18.9
 
Източник: Национално представително изследване „Социалното подпомагане”, проведено от АСА в средата на 2000 г. N=1 144 пълнолетни граждани на 18 и повече години от цялата страна. В таблицата са дадени нулевите разпределения – общо за страната и за ромите. Във въпросника е включен индикатор за измерване на етническата принадлежност. Делът на ромите, попаднали в извадката е само 3.2 %, което налага горните разпределения по етнически признак да се приемат ориентировъчно.
Таблица 7. Отношение към постигането на успех в България
30. За да успеете в живота, доколко важно е според Вас…
 
1         Много е важно                                          4             Не е важно
2         Важно е                                                      5             Изобщо не е важно
3         Нито е важно, нито не                          8             Не мога да преценя
 
 
 
1
2
3
4
5
8
 
30A
…да произхождате от богато семейство
Общо
34.3
32.9
13.5
14.6
2.4
2.4
 
 
Роми
67.8
18.6
-
1.7
-
11.9
30B
…да имате добро образование
Общо
53.6
35.3
4.1
3.7
1.5
1.8
 
 
Роми
49.2
28.8
5.1
3.4
-
13.6
30C
…да владеете чужди езици
Общо
53.0
33.4
6.9
3.4
1.1
2.3
 
 
Роми
33.9
30.5
6.8
10.2
3.4
15.3
30D
…да умеете да работите с компютър
Общо
48.9
34.0
6.4
4.5
1.3
4.9
 
 
Роми
37.3
25.4
3.4
11.9
3.4
18.6
30E
…да бъдете добре информирани
Общо
51.1
35.7
5.0
3.0
0.9
4.3
 
 
Роми
35.6
30.5
5.1
6.8
3.4
18.6
30F
…да поддържате висока квалификация
Общо
54.8
34.0
4.5
2.6
0.7
3.4
 
 
Роми
40.7
33.9
3.4
3.4
1.7
16.9
30G
…да бъдете амбициозни
Общо
58.5
32.6
4.1
1.8
0.4
2.7
 
 
Роми
47.5
28.8
1.7
3.4
1.7
16.9
30H
…да имате връзки
Общо
49.3
33.6
9.1
4.7
1.1
2.1
 
 
Роми
61.0
28.8
1.7
1.7
-
6.8
30I
…да работите усилено
Общо
51.8
35.2
7.4
3.1
0.8
1.7
 
 
Роми
50.8
33.9
1.7
3.4
-
10.2
30K
…да бъдете предприемчиви и упорити
Общо
56.9
33.8
4.2
1.9
0.9
2.3
 
 
Роми
48.3
32.8
5.2
-
-
13.8
30L
…да бъдете безскрупулни
Общо
19.0
21.7
17.5
19.0
11.0
11.9
 
 
Роми
33.9
20.3
5.1
5.1
-
35.6
 
Източник: Национално представително изследване „Жени, труд, глобализация”, проведено от АСА в средата на 2001г. N=1 093    пълнолетни граждани на 18 и повече години от цялата страна. В таблицата са дадени нулевите разпределения – общо за страната и за ромите. Във въпросника е включен индикатор за измерване на етническата принадлежност. Делът на ромите, попаднали в извадката е само 3.8 %, което налага горните разпределения по етнически признак да се приемат ориентировъчно.
Таблица 10. Отношение към постигането на успех в България
А1.         Всички ние сме част от различни групи, но едни от тях са по-важни за нас от останалите. Казано най-общо, кое от изброените по-долу неща е най-важно за Вас, когато описвате себе си? Кое е второ по важност? А кое е трето?
По един отговор във всяка колона.
 
 
A. Най-важно
B. Второ по важност
C. Трето по важност
Вашето настоящо или предишно занятие/ професия (например да си учител, тъкач, домакиня и т.н.)
Не-роми
21.7
17.9
 
11.1
Роми
9.6
5.8
7.7
Вашата етническа принадлежност (да си българин, ром и т.н.)
Не-роми
11.0 
 
8.7
 
8.7     
 
Роми
17.3
11.5
9.6
Вашият пол (да си мъж или жена)
Не-роми
5.6
 
5.8
 
4.9
 
Роми
7.7
5.8
3.8
Вашата възраст (да си млад, на средна възраст, възрастен)
Не-роми
9.3     
 
13.0
 
10.2
 
Роми
13.5
2.5
3.8
Вашата религия (или да си вярващ, или атеист)
Не-роми
1.1
 
4.5
4.0
Роми
1.9
3.8
3.8
Вашите политически предпочитания за политическа партия, група или движение
Не-роми
0.1
 
1.1
2.3
Роми
1.9
1.9
0.0
Вашата националност
Не-роми
14.6
9.9
10.0
Роми
5.8
13.5
13.5
Вашето семейно или брачно положение (това да си син/дъщеря, майка/баща, баба/дядо, съпруг/съпруга, вдовец/вдовица, семеен/несемеен и други подобни)
Не-роми
26.7 
 
17.4
13.9
Роми
25.0
9.6
15.4
Вашата социална класа (средна, работническа, ниска класа или други подобни категории)
Не-роми
2.4
6.1     
 
8.3
 
Роми
1.9
1.9
7.7
Районът в България, където живеете (Северна, Южна, Източна, Западна, Централна или други подобни)
Не-роми
2.7
9.3
11.0      
 
Роми
3.8
0.0
11.5
Не мога да преценя
Не-роми
4.0
4.5
8.4
Роми
11.5
19.2
21.2
Не отговорил
Не-роми
0.9
             
1.9     
 
4.2
 
Роми
1.9
1.9
1.9
 
Източник: Национално представително изследване „Националната идентичност”, проведено от АСА през април и май 2003 г. N=1 069 пълнолетни граждани на 18 и повече години + 300 пълнолетни роми от цялата страна. В таблицата са дадени нулевите разпределения – общо за страната и за ромите. Във въпросника е включен индикатор за измерване на етническата принадлежност. Делът на ромите, попаднали в извадката е само 3.8 %, което налага горните разпределения по етнически признак да се приемат ориентировъчно.
Таблица 11. Отношение към постигането на успех в България
31. Доколко сте съгласни със следното твърдение:
 
Въпрос
Напълно съгласен
 
Съгласен
Нито съгласен, нито не
Несъгласен
Напълно несъгласен
Не мога да преценя + Неотговорили
 
 
Общо
 
 
100.0
 
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
Общо
Роми
В България, за да се издигнеш трябва да си корумпиран
16.6
20.3
23.7
11.9
18.5
3.4
20.7
11.9
7.2
1.7
11.3
50.8
 
Източник: Национално представително изследване „Жени, труд, глобализация”, проведено от АСА в средата на 2001г. N=1 093    пълнолетни граждани на 18 и повече години от цялата страна. В таблицата са дадени нулевите разпределения – общо за страната и за ромите. Във въпросника е включен индикатор за измерване на етническата принадлежност. Делът на ромите, попаднали в извадката е само 3.8%, което налага горните разпределения по етнически признак да се приемат ориентировъчно.
Таблица 12. Отношение към постигането на успех в България
N2.                 Доколко важно за успеха в живота днес у нас е:
 
Изклю-чително важно е
Много е важно
Важно е
Не е особено важно
Изобщо не е важно
Не знае/ не може да прецени
 
ОБЩО 100%
1. Да имаш добро образование
Общо
42.4
30.4
17.7
5.1
1.6
2.9
Роми
23.9
32.4
28.6
12.7
1.4
1.4
2. Да имаш амбиции
Общо
43.0
33.0
17.4
1.7
0.5
4.5
Роми
23.9
31.1
32.4
4.2
-
8.5
3. Да имаш връзки
Общо
38.1
28.4
22.7
6.1
0.9
3.9
Роми
50.7
21.1
22.5
2.8
-
2.8
4. Да правиш далавери
Общо
11.6
12.4
17.0
21.6
22.7
14.7
Роми
26.8
16.9
14.1
12.7
21.1
8.5
5. От каква етническа група си
Общо
6.4
11.2
22.2
28.9
20.2
11.0
Роми
16.9
12.7
32.4
26.8
5.6
5.6
6. Дали си мъж или жена
Общо
4.5
8.7
21.9
31.8
23.6
9.6
Роми
11.3
14.1
31.0
26.8
9.9
7.0
 
Източник: Национално представително изследване „Европейско социално изследване”(ESS), проведено от АСА през декември 2006 – януари 2007 г. N=1 400 български граждани на 16 и повече години от цялата страна. Във въпросника е включен индикатор за измерване на етническата принадлежност. Делът на ромите, попаднали в извадката е само 5%, което налага горните разпределения по етнически признак да се приемат ориентировъчно.
Таблица 13. Отношение към постигането на успех в България
N3.                 Като имате предвид досегашния си животкато цяло, доколко смятате, че сте успял човек? Използвайте скалата от 1 до 10 , където 1 е „Напълно неуспял”, а 10 – „Извънредно много успял”.
01
Напълно неуспял
 
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Извънредно много успял
 
88
Не знае/ не може да прецени
 
Общо
2.4
3.3
7.6
10.7
22.4
19.7
13.8
7.9
2.1
0.9
9.1
Роми
9.9
14.1
16.9
12.7
21.1
9.9
1.4
-
1.4
1.4
11.3
 
Източник: Национално представително изследване „Европейско социално изследване”(ESS), проведено от АСА през декември 2006 – януари 2007 г. N=1 400 български граждани на 16 и повече години от цялата страна. Във въпросника е включен индикатор за измерване на етническата принадлежност. Делът на ромите, попаднали в извадката е само 5%, което налага горните разпределения по етнически признак да се приемат ориентировъчно.
 
 


[132] Бел.ред.: Таблиците с данните и поясненията под тях ни бяха любезно предоставени от доц. д-р Лилия Димова, директор на Агенцията за социални анализи (АСА).

©1997-2021 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.