Николай Тилкиджиев

Успелите роми т. ІІ

Успелите роми т. ІІ

13.2. Стандартизирано интервю

 
13.2. СТАНДАРТИЗИРАНО ИНТЕРВЮ
         (КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ) С ЕДНОМЕРНИТЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
 
ВЪПРОСНИК
за интервю
 
КАК   ДА   НАПРАВИМ   ЖИВОТА   СИ   ПО-ДОБЪР?
 
Уважаема госпожо,
Уважаеми господине,
 
Предлагаме Ви да участвате в разговор за ежедневните проблеми на хората и за тяхното мнениекак може да се направи Вашия живот по-добър от сегашния. Мненията Ви са много ценни за нас, за да разберем какво най-много Ви вълнува, какво Ви пречи да живеете по-добре и особено – какво, според Вас, може да се промени и в каква насока, за да се чувствате по-добре от днес, по-сигурни всеки ден, с повече надежда за утрешния ден. Какво да се направи, че и Вие, и Вашите деца да живеете по-добре?
Макар че няма да Ви питаме нищо тайно и интимно, трябва да знаете, че проучването е напълно анонимно и няма да разгласяваме Вашето име и адрес.
 
За всякакви въпроси във връзка с това проучване може да се обръщате към ….
 

 

РАЗДЕЛ А: КАЧЕСТВО НА СЕГАШНИЯ ЖИВОТ
 
A1-11. СПОРЕД ВАС, ДОКОЛКО ВАЖНо за успеха в живота е …
 
 
Много е важно
Почти няма значение
Изобщо
не е важно
Не мога
да преценя
общо
роми[121]
българи
роми
българи
роми
българи
роми
българи
роми
българи
A1
...Да произхождаш от богато семейство
63,3
56,6
18,4
27,8
15,5
15,0
2,8
1,6
100,0
100,0
A2
...Да имаш добре образовани родители
59,5
61,0
25,3
32,1
11,1
6,4
4,1
0,5
100,0
100,0
A3
...Да имаш добро образование
77,5
85,0
17,1
14,4
3,2
0,5
2,2
0,0
100,0
100,0
A4
...Да си амбициозен
79,3
93,6
9,5
5,9
1,9
0,0
9,2
0,5
100,0
100,0
A5
...Да работиш упорито
80,9
92,5
15,0
4,3
1,9
3,2
2,2
0,0
100,0
100,0
A6
...Да имаш връзки
76,8
77,5
15,3
16,0
6,4
5,3
1,6
1,1
100,0
100,0
A7
...Да даваш рушвети/ подкупи
36,5
25,7
20,0
20,3
34,6
46,0
8,9
8,0
100,0
100,0
A8
...Да си българин, ром/ циганин, турчин
54,3
43,9
18,7
40,6
23,8
13,9
3,2
1,6
100,0
100,0
A9
...Да си християнин или мюсюлманин
24,4
34,2
32,6
37,4
33,9
25,7
9,2
2,7
100,0
100,0
A10
...Да си мъж или жена
37,0
42,8
28,2
34,8
28,2
21,4
6,6
1,1
100,0
100,0
A11
…Да си млад или възрастен
69,9
75,9
13,6
16,0
13,0
7,0
3,5
1,1
100,0
100,0
 
а12-22. според вас, приблизително колко печелят (в лв.) на месец хората от следните професии и длъжности?
 
 
 
средна сума
роми
българи
A12
Собственик на малка фирма (малък бизнес)
751,69
787,12
A13
Продавач в магазин
247,54
347,73
A14
Неквалифициран (общ) работник в предприятие
251,73
290,86
A15
Музикант, певец, артист в шоу-бизнеса
1415,32
1452,29
A16
Строителен работник
490,10
650,94
A17
Квалифициран работник, майстор
554,73
866,92
A18
Журналист в местно радио, ТV канал или вестник
271,62
373,86
A19
Учител
319,34
472,78
A20
Работник в земеделието или животновъдството
232,53
251,73
A21
Ръководител на гражданско сдружение – НПО, фондация
178,12
248,04
A22
Градински работник по озеленяването
220,42
225,48
A23-33. А, СПОРЕД ВАС, КОЛКО, БИ ТРЯБВАЛО ТЕ ДА ПОЛУЧАВАТ МЕСЕЧНО?
 
 
 средна сума
роми
българи
A23
Собственик на малка фирма (малък бизнес)
1236,32   +484.63
2050,91   +1263.79
A24
Продавач в магазин
404,58      +157.04
584,51      +236.78
A25
Неквалифициран (общ) работник в предприятие
403,94      +152.21
502,50      +211.64
A26
Музикант, певец, артист в шоу-бизнеса
1311,42     -103.90
1683,76    +231.47
A27
Строителен работник
722,53      +232.43
952,99       +302.05
A28
Квалифициран работник, майстор
861,29      +306.56
1289,78    +422.86
A29
Журналист в местно радио, ТV канал или вестник
409,51      +137.89
689,54       +315.68
A30
Учител
548,22      +228.88
832,19      +359.41
A31
Работник в земеделието или животновъдството
534,54      +302.01
681,23      +429.50
A32
Ръководител на гражданско сдружение – НПО, фондация
259,33        +81.21
520,28      +272.24
A33
Градински работник по озеленяването
406,18      +185.76
478,11      +252.63
 
A34-36. СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ ИЛИ НЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ?
 
 
Съгласен
Несъгласен
Не мога да преценя
общо
роми
българи
роми
българи
роми
българи
роми
българи
А34
Държавата трябва да осигурява работа и достатъчно средства за живот на всички.
94,3
79,7
3,5
14,4
2,2
5,9
100,0
100,0
A35
Грижа на всеки човек, а не на държавата, е да си намери сам работа и средства.
28,6
31,9
62,5
61,5
8,9
7,5
100,0
100,0
A36
В България всеки може да учи в университет, независимо към коя етническа група или религия принадлежи
71,8
90,4
13,9
5,9
14,2
3,7
100,0
100,0
 

 

 
A37.какво РАБОТИТЕ, КАКВО ТОЧНО ПРАВИТЕ НА СЕГАШНАТА СИ РАБОТА ?
 
 
роми
българи
1
Ръководни и административни служители, мениджъри
0,6
3,8
2
Интелигенция, интелектуалци
1,9
7,0
3
Помощни (обслужващи) служители
4,7
13,4
4
Частни предприемачи
3,5
3,8
5
Квалифицирани работници, техници, майстори
6,0
8,1
6
Нискоквалифицирани и неквалифицирани работници
16,1
12,4
7
Пенсионери
14,2
15,6
8
Безработни
52,8
34,9
 
Студенти, учащи
0,0
1,1
 
Неотговорили
0,0
0,5
 
Общо
100,0
100,0
 
А38-40. СЪГЛАСНИ ИЛИ НЕ СТЕ С ВСЯКО ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ?
ТАКА КАКТО СТОЯТ НЕЩАТА, ХОРА КАТО МЕН ИМАТ ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ…
Съгласен
Не съм съгласен
Не мога да преценя
общо
роми
българи
роми
българи
роми
българи
роми
българи
A38
...да подобрят материалния си живот
21,0
22,2
75,8
74,1
3,2
3,8
100,0
100,0
A39
...да си намерят подходяща работа
17,8
25,9
78,0
70,3
4,1
3,8
100,0
100,0
A40
...да осигурят на децата си подходящо образование
29,3
37,3
62,4
55,1
8,3
7,6
100,0
100,0
 
 

 

РАЗДЕЛ В: УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
 
В1. Най-общо казано, доколко се чувствате щастливи?
 
Изобщо не съм щастлив 
 
Много съм щастлив
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
ром2
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
17,7
4,3
9,8
6,4
9,2
8,6
9,5
10,2
16,5
27,8
11,1
12,3
8,2
10,2
6,0
10,2
2,5
2,7
9,5
7,0
0,0
0,5
100,0
100,0
 
В2. а какво ви е наЙ-необходимо, за да СЕ ЧУВСТВАТЕ по-щастливи от сега? [122]
 
 
роми
българи
1
Здраве
35,0
55,4
2
Пари
62,4
59,6
3
Работа, успех в кариерата
54,0
34,4
4
Нормален живот, спокойствие, сигурност
4,8
18,3
5
Образование (лично и за децата)
6,1
1,6
6
Щастливо семейство, успели деца
6,1
10,2
7
По-добър живот и работа в България
5,1
7,0
8
Да живея и работя в чужбина
0,6
0,0
9
Да създам семейство, деца
5,8
2,2
10
Да имам собствено жилище, къща
6,8
2,7
11
Да няма дискриминация и етническо и религиозно деление
1,3
1,1
12
Ясни правила при прилагане на законите
0,6
3,2
13
Възможност да пътувам/ почивам
0,6
4,8
14
Любов, уважение, разбирателство, приятел
5,8
7,0
15
Късмет в живота
1,6
4,3
16
По-добра социална политика
0,3
1,1
17
Друго
2,9
4,3
18
Щастлив/а съм; нищо не ми трябва
3,2
1,1
19
Младост (стар съм, липсва перспектива)
1,0
1,1
Общо
204,2
215,1
 
В3. като вземете всичко под внимание, до каква степен сте доволни от работата си сега?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Не работя, нямам постоянна работа
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
3,5
1,1
0,9
3,2
3,2
3,7
5,1
4,8
4,7
13,0
4,4
4,8
5,4
7,0
1,6
3,7
0,6
5,3
4,7
4,3
0,3
0,0
65,5
48,1
 
Общо – 100,0
 
В4. А до каква степен сте доволни от СЕГАШНОТО СИ МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
37,7
14,4
11,1
16,0
13,6
15,0
10,4
16,0
8,2
15,5
7,0
8,6
2,5
7,5
4,1
3,7
1,3
2,1
3,5
1,1
0,6
0,0
100,0
100,0
В5. ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ Вашето образование.?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
28,5
5,3
15,8
8,0
10,4
8,6
6,3
3,2
7,9
16,0
5,4
8,6
3,8
7,0
5,4
6,4
2,2
8,0
10,8
27,8
3,5
1,1
100,0
100,0
В6. ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ Вашето жилище.?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
15,5
4,3
14,2
2,7
9,2
3,7
11,1
3,2
10,1
5,9
7,9
6,4
8,9
7,5
4,4
19,3
2,2
12,8
15,8
34,2
0,6
0,0
100,0
100,0
 

В7. ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ Вашия отдих, свободно време.?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
17,1
6,4
5,1
10,7
8,9
9,1
8,3
7,0
7,3
11,2
8,6
3,7
8,3
9,6
10,8
16,0
3,2
6,4
19,4
19,8
3,2
0,0
100,0
100,0
В8. ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ Вашето време, отделено за семейството.?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Няма партньор/няма деца
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
3,8
4,3
2,5
6,4
5,4
3,7
6,0
2,1
7,3
9,1
9,8
5,3
10,1
10,7
10,8
13,9
7,0
11,2
29,7
30,5
5,4
2,1
2,2
0,5
 

В9. ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ семейния ВИ партньор?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Няма партньор/няма деца
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
4,5
1,6
3,2
1,1
2,6
2,2
2,2
0,5
3,5
5,9
2,9
2,2
5,8
5,9
22,8
23,1
13,5
16,1
31,7
32,3
6,1
8,6
1,3
0,5
В10. ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ развитието на децата.?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Няма партньор/няма деца
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
2,2
0,0
3,2
0,5
6,3
1,6
7,9
0,5
6,6
8,0
10,1
8,0
8,2
8,6
17,1
18,2
6,3
15,5
24,7
31,6
5,4
7,0
0,9
0,5
 

В10. ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ времето за приятели и съседи.?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
5,7
3,2
3,2
5,9
4,4
7,0
5,1
1,6
9,5
1,8
10,1
7,5
11,1
8,0
10,1
17,1
8,9
10,2
28,8
26,7
3,1
1,1
100,0
100,0
В12. КАТО ИМАТЕ ПРЕДВИД НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, В КОЕТО ЖИВЕЕТЕ, ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ Услугите в общината?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
22,8
11,8
7,9
10,2
9,2
5,4
8,5
9,7
8,5
25,3
9,5
5,4
6,3
4,3
2,5
5,9
1,9
2,7
8,9
3,8
13,9
15,6
100,0
100,0
 

В13. КАТО ИМАТЕ ПРЕДВИД НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, В КОЕТО ЖИВЕЕТЕ, ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ полицията?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
16,8
13,4
5,7
12,3
7,6
8,6
7,6
7,5
7,9
11,2
8,3
7,5
9,5
9,1
4,4
6,4
1,9
2,1
7,0
3,2
23,2
18,7
100,0
100,0
В14. КАТО ИМАТЕ ПРЕДВИД НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, В КОЕТО ЖИВЕЕТЕ, ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ съдии и прокурори?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
13,7
17,1
4,8
9,6
6,7
4,3
5,1
7,5
5,4
10,7
4,1
3,2
2,9
2,1
1,6
0,0
0,6
1,6
3,2
1,1
52,1
57,2
100,0
100,0
 

В15. КАТО ИМАТЕ ПРЕДВИД НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, В КОЕТО ЖИВЕЕТЕ, ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ ръководителите на общината?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
21,8
14,0
4,7
8,1
8,9
8,6
6,6
12,4
10,4
19,9
6,6
9,7
6,6
7,0
3,8
3,8
2,8
1,6
7,3
3,8
20,3
11,3
100,0
100,0
В16. КАТО ИМАТЕ ПРЕДВИД НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, В КОЕТО ЖИВЕЕТЕ, ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ частните бизнесмени?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
21,3
7,7
9,2
9,8
6,7
6,0
3,5
6,0
6,1
16,9
8,9
8,7
5,7
3,3
1,9
2,2
1,6
2,2
2,5
2,7
32,5
34,4
100,0
100,0
 

В17. КАТО ИМАТЕ ПРЕДВИД НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, В КОЕТО ЖИВЕЕТЕ, ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ Водоснабдяването?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
26,3
5,3
6,7
4,8
9,2
5,3
6,0
1,6
7,9
6,4
4,4
5,3
6,0
16,6
10,5
13,4
6,0
8,6
15,9
31,0
0,9
1,6
100,0
100,0
В18. КАТО ИМАТЕ ПРЕДВИД НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, В КОЕТО ЖИВЕЕТЕ, ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ Снабдяването с електрически ток?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
18,5
4,8
7,3
1,6
11,1
3,2
4,8
2,7
5,7
9,1
6,4
7,0
7,3
8,6
10,5
12,3
7,6
15,0
20,4
34,2
0,3
1,6
100,0
100,0
 

В17. КАТО ИМАТЕ ПРЕДВИД НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, В КОЕТО ЖИВЕЕТЕ, ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ местните училища?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
5,4
2,1
1,0
0,5
3,2
2,1
4,1
3,7
11,1
9,1
5,4
5,9
10,5
10,2
7,0
9,1
11,5
15,0
18,2
23,0
22,6
19,3
100,0
100,0
В18. КАТО ИМАТЕ ПРЕДВИД НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, В КОЕТО ЖИВЕЕТЕ, ДОКОЛКО СТЕ ДОВОЛНИ ОТ местното здравеопазване?
Изцяло недоволен
 
Напълно доволен
Не мога да преценя
Общо
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
88
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
роми
бъл-гари
14,6
14,4
7,3
8,0
7,9
5,3
7,9
7,5
9,8
20,9
6,6
10,7
8,5
11,2
13,0
4,8
9,2
7,5
13,9
8,0
1,3
1,6
100,0
100,0
 

 

РАЗДЕЛ С: УСПЕХ И ПО-ДОБЪР ЖИВОТ
 
С1. какво ви е наЙ-необходимо, за да СЕ ЧУВСТВАТЕ успели в живота? [123]
 
 
роми
българи
1
Здраве
21,7%
55,4
2
Пари, материални придобивки
47,0%
59,7
3
Работа, успех в кариерата
56,6%
34,4
4
Нормален живот, спокойствие, сигурност
5,9%
18,3
5
Образование (лично и за децата)
5,3%
1,6
6
Щастие, успех, развитие на децата и семейството
15,8%
10,2
7
По-добър живот, работа и жизнен стандарт
1,3%
7,0
8
Да създам семейство, деца
7,9%
2,2
9
Да имам собствено жилище, къща
10,2%
2,7
10
Да няма дискриминация и етническо и религиозно разделение
0,7%
1,1
11
Възможност да пътувам/ почивам
0,7%
3,2
12
Любов, уважение, престиж, разбирателство
5,3%
4,8
13
Късмет в живота
1,0%
7,0
14
По-добра социална политика
0,3%
1,1
15
Да осъществя местите си
0,3%
0,0
16
Друго
4,9%
4,3
17
Успял/а съм, всичко си имам
1,3%
1,1
18
Младост (стар съм, липсва перспектива),
2,3%
1,1
 
Общо:
188,5%
215,1
 
С2. познавате ли или чували ли сте за успели хора от вашия етнос? назовете до 3-ма от тях и запишете с какво се занимават. (независимо дали са от вашия квартал или селище, или само сте ги чували и виждали по радио, телевизия).[124]
 
Име
Моля, опишете с какво се занимава
2.1. ……………………………………………………
 
1. ………………………………………………………
………………………………………………………….
2.2…………………………………………………….
 
2. ……………………………………………………….
Не съм чувал и не познавам успели хора от моя етнос…..99
 
С3-С9. според вас, защо са успели ХОРАТА, КОИТО ПОСОЧИХТЕ, какво им е помогнало?
 
Да
Не
Не мога да преценя
Не съм чувал и не познавам успели хора от моя етнос
Неотговорили
роми
българи
роми
българи
роми
българи
роми
българи
роми
българи
3
Защото са богати или от богато семейство
20,6
21,9
39,6
56,1
14,6
8,0
15,5
3,2
9,8
10,7
С4
Защото имат добро и подходящо образование
36,1
64,7
26,3
18,7
12,3
2,7
15,5
3,2
9,8
10,7
С5
Защото работят упорито, с амбиция
59,8
78,6
7,0
4,8
7,9
2,7
15,5
3,2
9,8
10,7
С6
Защото имат много и полезни връзки
37,0
68,4
24,7
12,8
13,0
4,8
15,5
3,2
9,8
10,7
С7
Защото плащат рушвети, подкупи
12,7
17,6
43,0
43,3
19,0
25,1
15,5
3,2
9,8
10,7
С8
Защото имат талант, лични способности
52,8
72,7
9,2
8,6
13,0
4,8
15,5
3,2
9,5
10,7
С9
Друго (какво?) ……………………………………
7,3
9,1
19,9
46,5
36,9
8,0
15,2
3,2
18,0
33,2
 
 
С10. ако харесвате техния живот днес, какво бихте направили за да успеете вие или вашите деца? какво бихте променили в своя живот или за по-доброто бъдеще на децата си?[125]
 
роми
българи
Бих работил много, за да спечеля много пари
46,8
42,2
Бих учил много повече, бих записал да уча още за диплома
19,0
6,7
Бих правил всичко децата ми да се изучат по-добре
31,3
23,3
Бих се записал и изучил добра професия
21,0
7,2
Бих търсил начин да покажа своя талант (в музика, танци…)
6,7
3,3
Бих заминал да работя и печеля в чужбина
34,5
28,3
Бих започнал свой частен бизнес
20,6
21,7
Бих потърсил по-добра и по-платена работа
34,1
25,0
Добре ми е така, успял съм достатъчно
3,2
2,2
Добре ми е така, не съм успял, но не искам да променям нищо
1,2
1,7
Късно е вече за мен да се променям
27,8
35,6
Друго (какво?) ……………………………………………….
2,0
2,2
Общо
248,4
199,4
 
С11. а бихте ли описали до 3-ма човека ОТ ВАШЕТО СЕЛИЩЕ, КОИТО НЕ СА УСПЕЛИ? с какво се занимават?[126]
Име
Моля опишете с какво се занимава
11.1. …………………………………………………
 
1. ………………………………………………………
………………………………………………………….
11.2. ………………………………………………….
 
2. ……………………………………………………….
………………………………………………………….
11.3. ………………………………………………….
 
3. ……………………………………………………….
………………………………………………………….
Не съм чувал и не познавам НЕуспели хора от моя етнос…..99
 
С12. защо ТЕЗИ ХОРА НЕ СА успели, според вас?[127]
 
 
роми
българи
 1
Безработица
42,3%
41,5%
 2
Необразованост, липса на квалификация, н
20,5%
6,6%
 3
Липса на средства, бедност
16,7%
23,0%
 4
Алкохол, хазарт, вършене на незаконни дейности
8,3%
7,1%
 5
Дискриминация към ромите
10,3%
3,3%
 6
Икономическата криза, липса на грижи от държавата
5,1%
27,9%
 7
Мързеливи, неамбициозни, глупави, нямат цел
10,3%
21,3%
 8
Здравословни проблеми, неудачи в семейството
9,0%
24,6%
 9
Рекет, мутри, незаконно прехвърлени фирми
5,8%
2,2%
 10
Липса на пазар, конкуренция, високи цени
10,3%
1,6%
 11
Липса на условия - малък град, лош квартал
2,6%
35,0%
 12
Не са далавераджии, не дават подкупи
1,3%
2,2%
 13
Лош късмет, съдба, не им върви
1,9%
2,2%
 
Общо
144,2%
198,4%
 
C13-C18. голямата част от ромите във вашата община са без или с ниско образование. според вас, каква конкретна работа БИ МОГЛА ДА ИМ СЕ ПРЕДЛОЖИ, която те ще могат да вършат добре?
 
 
Да
Не
Не мога да преценя/няма роми в общината
Неотговорили
роми
българи
роми
българи
роми
българи
роми
българи
C13
Строителна и ремонт на пътища
95,6
60,4
1,6
36,4
2,5
3,2
0,0
0,0
C14
Земеделска – отглеждане на зеленчуци и плодове, цветя
83,5
73,8
10,4
22,5
5,7
3,7
0,3
0,0
C15
Животновъдна – отглеждане и грижа за животни
85,8
71,1
10,4
26,2
3,8
2,7
0,0
0,0
C16
Градинарска, поддържане на паркове
96,5
81,3
1,9
17,1
1,6
1,6
0,0
0,0
C17
Хигиенна, поддържане на чистотата
98,1
88,8
0,3
10,2
1,3
1,1
0,0
0,0
C18
Друго (опишете).....................................
16,1
16,6
32,3
57,8
38,9
9,1
12,7
16,6
 
C19-C26. какво конкретно правите, за да получат децата ви добро образование?
 
 
Да
Не
Нямам деца/ големи са, не учат
Не отговорили
роми
българи
роми
българи
роми
българи
роми
българи
С19
Не е нужно да правя нещо, те си учат
13,3
19,3
30,7
16,6
53,5
57,8
2,5
6,4
C20
Строго ги контролирам дали ходят всеки ден на училище
27,8
21,9
18,0
13,4
32,6
47,6
21,5
17,1
C21
Следя какви са им оценките, успехът
27,8
23,0
18,4
12,8
32,6
47,1
21,2
17,1
C22
Водя ги на частни уроци (по български, математика, английски, компютър и др.)
2,5
8,6
42,1
27,3
32,9
47,1
22,5
17,1
C23
Настоявам да се запишат и ходят в училищните занималня, кръжоци и др.
11,4
13,4
34,5
22,5
32,6
47,1
21,5
17,1
C24
Питам и ги насочвам къде да продължат образованието си
17,4
25,1
28,5
10,7
32,6
47,1
21,5
17,1
C25
Нищо не правя, за мен образованието не е толкова важно
3,2
0,0
40,5
34,,8
32,9
47,1
23,4
18,2
С26
Друго (опишете)........................................
3,5
3,2
33,5
23,5
31,6
44,4
31,3
27,3
C27-С32. според вас, ромските бизнесмени във вашата община…
 
Да
Не
Не зная/ няма роми в общината
Неотговорили
роми
българи
роми
българи
роми
българи
роми
българи
С27
Помагат на ромите в квартала с пари, дрехи, обувки
21,8
26,2
74,1
64,2
4,1
8,0
0,0
1,6
С28
Подкрепят и други роми да започнат бизнес
9,8
18,2
86,4
72,2
3,8
7,0
0,0
2,7
С29
Дават работа на повече роми
28,5
44,4
66,8
46,5
4,4
5,9
0,3
3,2
С30
Участват в политическия живот на общината
38,6
52,9
53,5
36,9
7,9
6,4
0,0
3,7
С31
Укриват данъци
34,8
68,4
51,9
15,0
11,1
11,8
2,2
4,8
С32
Занимават се с незаконни дейности
33,5
64,2
51,6
18,7
12,0
11,2
2,8
5,9
 
РАЗДЕЛ D: ДИСКРИМИНАЦИЯ
D1-D16. в нашето общество има различни групи и общности. ХОРА ОТ кои етноси, религиозни групи или други общности
бихте предпочели за …?[128]
 
 
Съсед (врата до врата)
Колега (на работното Ви място)
Свой близък приятел
Съпруг/а на детето Ви
Не искам никакви отношения с:
Не зная/ Зависи от човека
роми
българи
роми
българи
роми
българи
роми
българи
роми
българи
роми
българи
D1
Българи
92,5
95,2
86,0
92,5
74,9
89,8
51,1
77,0
4,2
0,5
0,0
0,0
D2
Гърци
74,3
55,6
68,2
57,8
41,8
19,3
31,8
12,3
16,1
22,5
0,0
7,5
D3
Евреи
63,8
54,0
58,7
61,5
27,2
21,4
19,6
11,2
24,6
19,8
0,0
8,0
D4
Македонци
71,6
66,8
61,5
65,8
39,3
32,6
26,9
9,6
18,9
13,4
0,0
10,2
D5
Роми / цигани
93,5
25,3
87,3
38,7
87,6
15,6
85,9
10,8
2,6
53,2
0,0
7,0
D6
Румънци
74,6
63,1
60,1
61,5
37,7
18,7
27,2
8,0
17,8
16,0
0,0
9,1
D7
Власи
68,8
54,0
55,1
59,4
36,2
14,4
24,6
7,0
24,3
17,6
0,0
8,0
D8
Руснаци
78,6
79,7
64,1
76,5
44,2
44,9
28,3
17,1
13,8
8,6
0,0
6,4
D9
Сърби
73,3
66,3
59,6
69,0
42,2
33,7
28,2
11,8
20,6
16,0
0,0
8,0
D10
Турци
80,0
77,0
72,8
73,3
53,8
47,1
39,3
17,6
12,1
12,3
0,0
6,4
D11
Евангелисти
75,4
33,7
67,4
40,2
49,5
48,4
38,6
14,1
14,0
33,7
0,0
8,2
D12
Православни
91,9
89,3
77,6
78,1
62,2
67,9
47,3
56,1
4,8
3,7
0,0
3,7
D13
Католици
68,7
58,1
58,4
57,0
34,2
24,2
21,0
16,1
21,4
21,0
0,0
5,9
D14
Мюсюлмани
78,8
76,5
71,0
65,8
53,9
55,1
38,2
46,0
14,3
13,4
0,0
7,0
D15
Инвалиди
85,0
83,9
61,4
72,0
53,2
57,0
18,4
7,0
9,2
7,5
0,0
3,8
D16
Хомосексуалисти
17,5
21,1
18,2
27,6
8,9
8,1
0,4
0,5
76,1
64,9
0,0
5,4
 
d17-D26. НА ВАС ЛИЧНО ОТКАЗВАНО ЛИ ВИ Е ПОРАДИ ЕТНИЧЕСКА ИЛИ РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
По един отговор на всеки ред.
 
 
Да
Не
Не мога
да преценя
роми
българи
роми
българи
роми
българи
D17
... да Ви приемат и запишат в училище, университет
0,6
1,6
89,2
97,9
10,1
0,5
D18
... да Ви приемат на работа в предприятие, фирма, учреждение
26,9
6,4
64,9
92,5
8,2
1,1
D19
... да Ви повишат служебно
4,4
1,1
74,4
97,9
21,2
1,1
D20
... да получите ведомствено жилище, откъдето работите
2,2
0,0
72,5
96,8
25,3
3,2
D21
... да получите обслужване в банка
4,1
1,1
87,3
98,9
8,5
0,0
D22
... да Ви обслужат в общината или общинска служба
2,8
4,3
90,2
94,7
6,9
1,1
D23
... да Ви обслужат в заведение (ресторант, кафене, дискотека)
3,8
1,6
91,1
97,9
5,0
0,5
D24
... да Ви обслужат в магазин
0,9
0,5
96,8
98,4
2,2
1,1
D25
... да получите здравни услуги
5,4
0,5
91,2
98,9
2,5
0,5
D26
... да ползвате други услуги - плаж, къпалня
2,5
0,5
86,7
98,9
10,7
1,1
 
D27. Ако «да», моля посочете конкретно– в коe точно училище, университет, предприятие, фирма, учреждение, банка, заведение[129].................................
Никъде не ми е отказвано                 999
 
d27. Чувствате ли се дискриминиран/ А
(ограничен, изолиран, пренебрегнат, отхвърлен, унизен)
в обществото, поради Вашата етническа принадлежност или религия ?
 
роми
българи
Да, много често се чувствам така
30,4
2,7
Да, макар че е само понякога, рядко
27,2
8,6
Не, бил съм дискриминиран преди, но сега - не
5,1
10,7
Не, нито преди, нито сега не съм се чувствал дискриминиран/а
37,3
78,1
 
 
D28-D30. как държавата трябва да помогне на ромите (циганите) за да живеят по-добре?
 
 
Да
Не
Не мога да преценя
роми
българи
роми
българи
роми
българи
D28
Да им дават повече пари, според броя на децата им
54,7
10,7
35,8
86,1
9,5
3,2
D29
Да им дават повече пари, според по-високото им образование
63,9
60,4
20,6
33,7
15,5
5,9
D30
Да им дават повече пари, според свършената от тях работа
94,3
81,8
0,6
15,0
5,0
3,2
 
РАЗДЕЛ E: ДОМАКИНСТВО, ОБЩУВАНЕ
 
E1. ВАШИЯТ ПОЛ?
 
роми
българи
Мъж
48,7
50,8
Жена
51,3
49,2
 
E2. ВАШАТА ВЪЗРАСТ В НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ?
 
роми
българи
 
1 18 - 39 г.
25,0
20,9
 
2 40 - 65 г.
58,2
60,4
 
3 65+ г.
16,8
18,7
 
Общо
100,0
100,0
 
E3. КАКВА Е НАЙ-ВИСОКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, КОЯТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ (с документ)?
 
роми
българи
 
роми
българи
Без никакво завършено образование (неграмотен)
4,7
1,6
Незавършено средно специално или техникум
0,9
1,1
Незавършено начално
12,0
0,5
Средно-специално или техникум – завършено (с диплома)
8,5
24,1
Начално образование – завършено (с диплома)
14,9
0,5
Полувисше
1,3
6,4
Незавършено основно
13,6
2,1
Незавършено висше
0,6
2,1
Основно образование – завършено (с диплома)
27,2
27,3
Висше – бакалавър (с диплома)
0,3
5,3
Незавършено средно
5,7
3,2
Висше – магистър (с диплома)
0,6
14,4
Средно – общо – завършено (с диплома)
9,5
11,2
Общо
100,0
100,0
E4. ТИП НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО?
 
роми
българи
Село
       14,2
 41,2
Малък град (до 20 000)
26,6
 15,5
Голям град (над 20 000), вкл. областен
43,0
33,2
София
16,1
10,2
Общо
100,0
100,0
 
E5. ВАШЕТО СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ?
 
роми
българи
Неженен/ Неомъжена
9,2
13,4
Женен/ Омъжена
57,9
68,4
Съжителство с партньор (без брак)
14,2
4,8
Вдовец/ Вдовица
13,6
8,6
Разведен/а
4,1
4,8
Разделен/а (без развод)
0,6
0,0
Неотговорили
0,3
0,0
Общо
100,0
100,0
 
E6. ВАШИЯТ СЪПРУГ/А ИЛИ ПАРТНЬОР (С КОГОТО ЖИВЕЕТЕ ЗАЕДНО), РАБОТИ КАТО (опишете накратко)?
 
 
роми
българи
1
Ръководни и административни служители, мениджъри
0,6
1,8
2
Интелигенция, интелектуалци
1,3
5,9
3
Помощни (обслужващи) служители
2,2
10,7
4
Частни предприемачи
1,3
2,7
5
Квалифицирани работници, техници, майстори
5,7
7,0
6
Нискоквалифицирани и неквалифицирани работници
14,6
11,2
7
Пенсионери
7,9
8,0
8
Инвалиди
0,9
0,5
 
Студенти, учащи
0,0
0,0
 
Нямам съпруг/а
25,9
25,1
 
Не работи, няма постоянна работа
39,6
27,3
 
Общо
100,0
100,0
E7. колко деца (ваши родни или осиновени) имате, с които живеете заедно и сега?
 
роми
българи
1
25,9
40,6
2
30,7
20,9
3
11,4
5,3
4
2,5
1,1
5
0,9
0,0
6
0,3
0,5
7
0,3
0,0
12
0,3
0,0
99 Нямам деца/ не живеят с мен
27,5
30,5
Неотговорили
0,0
1,1
Общо
100,0
100,0
 
E8. КЪМ КОЕ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ (РЕЛИГИОЗНА ГРУПА) ПРИНАДЛЕЖИТЕ?
 
роми
българи
Източноправославно
57,9
54,5
Протестантско
7,9
0,5
Римокатолическо
0,3
1,1
Мюсюлманско
17,7
39,0
Юдейско
0,0
0,0
Друго (посочете)...................
4,7
0,0
Никое/ Не съм религиозен
11,1
4,3
Неотговорили
0,1
0,5
Общо
100,0
100,0
 
E9. КОЛКО ЧЕСТО ПОСЕЩАВАТЕ РЕЛИГИОЗНИ СЛУЖБИ?
 
роми
българи
 
роми
българи
Няколко пъти седмично
11,1
3,7
Веднъж годишно
4,7
3,2
Един път седмично
18,4
7,0
По-рядко
6,3
9,1
1-2 пъти месечно
10,1
7,0
Никога
19,6
38,5
Няколко пъти годишно – по празници
28,5
31,6
Само като турист
1,3
0,0
 
 
 
Общо
100,0
100,0
 

 

E10. КЪМ КОЯ ЕТНИЧЕСКА или ЕТНО-РЕЛИГИОЗНА ГРУПА СМЯТАТЕ, ЧЕ ПРИНАДЛЕЖИТЕ?
 
роми
българи
Българи-християни
-
58,8
Българи-мюсюлмани
-
41,2
Арменци
-
-
Евреи
-
-
Роми/ Цигани
100,0
-
Турци
-
-
Друга (посочете).......................
-
-
 
E11. ако сте ром (циганин), КЪМ КОЯ по-точно група или подгрупа ПРИНАДЛЕЖИТЕ (например: калдераши, цуцумани, даскане, хорахане, КАЛАЙДЖИИ, ЛУДАРИ и др.под.) – опишете с няколко думи какви сте и какво ви отличава от другите роми (цигани)?[130]
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
 
Не съм ром (циганин) …..99
E12. НА КАКЪВ ЕЗИК си ГОВОРИТЕ В КЪЩИ НАЙ-ЧЕСТО?
 
роми
българи
Български                                                    
34,2
93,6
Ромски/ цигански (или негов диалект)                     
57,6
2,7
Турски                                       
7,6
3,2
Влашки                                
-
-
Друг (какъв?)…………………………………………                   
-
-
Живея напълно сам/а                                                      
-
-
 
0,6
0,5
 


[121] Данните от едномерните разпределения за изследваните роми се отнасят преди всичко за попадналите 316 самоидентифицирали се като роми лица, а в „българи” са обединени данните от двете подизвадки с българи-християни и българи-мюсюлмани. По-подробно за методиката вж. в раздел 3.3. на настоящата книга.
[122] Отговорите надхвърлят 100,0%, тъй като въпросът допуска повече от един отговор.
[123] Отговорите надхвърлят 100,0%, тъй като въпросът допуска повече от един отговор.
[124] Отговорите на този въпрос са коментирани в текста.
[125] Отговорите надхвърлят 100,0%, тъй като въпросът допуска повече от един отговор.
[126]Отговорите на този въпрос са коментирани в текста.
[127] Отговорите надхвърлят 100,0%, тъй като въпросът допуска повече от един отговор.
[128] Отговорите надхвърлят 100,0%, тъй като въпросът допуска повече от един отговор.
[129] Отговорите на този въпрос са коментирани в текста.
 
[130] Отговорите на този въпрос са коментирани в текста, в раздел 3.3.
 

©1997-2021 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.